Anda di halaman 1dari 2

PKP 3103

18/01/2015

Rumusan Kefahaman tentang Pra Nombor


Kemahiran pra nombor merupakan kemahiran yang paling awal perlu
diperkenalkan kepada murid sebelum memperkenalkan konsep nombor. Konsep
ini penting untuk membolehkan kanak-kanak memperoleh sebahagian gambaran
yang berkesan tentang nombor keseluruhannya. Kemahiran ini melibatkan
pengelasan, seriasi, perbandingan, padanan satu dengan satu, pola dan
konservasi.
Pengelasan merupakan pengumpulan objek konkrit dan semi konkrit
berdasarkan ciri-ciri yang jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan murid dapat
membezakan dan mengumpul objek berdasarkan kesamaan dan perbezaan.
Klasifikasi objek boleh dilakukan berdasarkan satu ciri, dua ciri, tiga ciri atau
negatif.
Seriasi merupakan susunan lebih daripada dua objek mengikut turutan
berdasarkan kriteria yang jelas. Tujuannya adalah untuk membolehkan murid
mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep
matematik yang lain. Kebolehan menyusun dan menertib adalah mengikut
perkembangan konservasi dan pengelasan. Ini menjadikan proses pembelajaran
lebih bermakna.
Proses mengaitkan antara dua benda menggunakan ciri tertentu sebagai
asas perbandingan. Perbandingan berlaku apabila kita membandingkan ciri-ciri
kuantitatif dan kualitatif dua objek. Tujuannya adalah untuk memastikan murid
menguasai kuantiti iaitu konsep yang sering digunakan dalam perbandingan
seperti banyak, lebih kurang dan lebih tinggi, sama banyak dan lain-lain lagi.
Padanan satu dengan satu adalah hubungan perkaitan satu dengan satu
antara objek yang sama atau berbeza. Proses memadan bermula daripada
konsep memadan objek dengan objek, konsep objek dengan nombor dan
konsep nombor dengan nombor.

PKP 3103

18/01/2015

Salah satu aspek dalam Matematik adalah mengkaji pola. Contohnya,


terdapat waktu siang dan waktu malam dalam kehidupan seharian kita. Terdapat
empat cara konsep pola dikembangkan dalam diri murid iaitu meniru pola,
menyambung pola, melengkapkan pola dan membina pola sendiri.
Konservasi merupakan satu aspek yang boleh dikaitkan dengan jisim, isi
padu dan keluasan. Tujuan konsep ini diperkenalkan adalah untuk memastikan
murid-murid memahami ketekalan jisim da nisi padu walapun diletakkan, disusun
atau diatur dalam keadaan yang berbeza.
Konsep pra nombor merupakan kemahiran matematik asas yang harus
dikuasai oleh setiap kanak-kanak sejak kecil lagi. Hal ini disebabkan konsep ini
dapat membantu kanak-kanak menguasai konsep lain dalam matematik dengan
lebih mudah apabila mereka belajar di sekolah nanti. Konsep ini juga dapat
membantu mereka memperkembangkan kemahiran kognitif kanak-kanak.

Anda mungkin juga menyukai