Anda di halaman 1dari 18

SK KUALA TAHAN

27000 JERANTUT
PAHANG DARUL MAKMUR

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN MEMBACA DALAM
BAHASA INGGERIS
TAHAP 1 & 2
TAHUN 2010
ANJURAN BERSAMA:
PANITIA BAHASA INGGERIS
DAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENDAHULUAN

1.1

Dari hasil pemantaun dan penyeliaan yang telah dibuat, didapati


masih ramai murid yang tidak boleh membaca bahan Bahasa Inggeris
dengan lancar walaupun latihan kerja yang diberi oleh guru. Satu
langkah yang drastik perlu diambil bagi mengatasi masalah ini.
Banyak pendekatan yang boleh dilakukan. Oleh itu, pihak panitia
Bahasa Inggeris sekolah telah mengambil inisiatif untuk mengadakan
pertandingan membaca di peringkat sekolah. Adalah diharapkan
guru-guru Bahasa Inggeris akan melaksankannya dari peringkat
terawal iaitu di peringkat kelas.

1.2

Membaca adalah komponen utama aktiviti


pembelajaran (P&P) Bahasa Inggeris. Tanpa
penguasaan Bahasa Inggeris tidak akan berlaku.

pengajaran dan
tahu membaca,

OBJEKTIF
2.1

Mengembangkan
kemahiran
MENDENGAR,
MEMAHAMI,
seterusnya MENULIS dan BERTUTUR dalam Bahasa Inggeris.

dan

2.2

Dapat menggunakan Bahasa Inggeris secara kreatif, menarik dan


authentic.

2.3

Menanam minat untuk membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

2.4

Menanamkan minat mencari lebih pengetahuan melalui pembacaan


Bahasa Inggeris.

2.5

Meningkatkan keyakinan untuk menggunakan Bahasa Inggeris.

PERATURAN DAN SYARAT


3.1

Pertandingan terbahagi kepada 2 kategori, Tahap I dan Tahap 2.

3.2

Bahan bacaan yang dibaca adalah ditetapkan oleh pihak penganjur.


Bahan terdiri daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku
cerita, keratan majalah dan akhbar dan lainnya.

3.3

Masa membaca
TAHAP 1

4 5 minit diikuti oleh perbualan ringkas dan


3 soalan berdasarkan teks bacaan atau
umum. Soalan KBKK diambil kira.

TAHAP 2

5 6 minit diikuti oleh perbualan ringkas dan


3 soalan berdasarkan teks bacaan atau
umum.

( Peserta membaca di atas pentas tetapi menjawab


soalan adalah di bilik tertutup.)

3.4

Loceng akan dibunyikan sekali, 1 minit sebelum tamat tempoh


bacaan. Loceng dibunyikan 2 kali di mana peserta dikehendaki
berhenti membaca.

3.5

Tiada hiasan pentas ( props dan back-drop )

3.6

Pakaian seharian sekolah yang digunakan oleh peserta di sekolah


seperti baju uniform biasa atau uniform pengawas dan sebagainya.

3.7

Sekiranya berlaku persamaan markah, markah kemahiran berbual


dan menjawab soalan diutamakan.

MATLAMAT
4.1

Menanam minat membaca di kalangan murid murid bermula pada


tahap yang paling awal bagi menghasilkan murid lancar membaca di
dalam Bahasa Inggeris pada peringkat yang lebih tinggi di samping
meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris.

SASARAN / PENYERTAAN
Semua murid SK Kuala Tahan

TEMPAT / MASA
Dewan Anugerah SK Kuala Tahan pada hari Isnin, 26 Mac 2010.

PELAKSANAAN
7.1

Tarikh yang dirancangkan pada hari Jumaat, 26 Mac 2010.

7.2

Dilaksanakan di peringkat sekolah secara menyeluruh.

7.3

Aktiviti membaca adalah mengikut kategori iaitu Tahap 1 dan Tahap


2.

PERASMIAN

Guru Besar, SK Kuala Tahan.


9

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN


Pengerusi
P. Pengerusi 1
P. Pengerusi 2
Setiausaha
P. Setiausaha
Bendahari

:
:
:
:
:
:

GPK Pentadbiran
GPK HEM
GPK Ko-Ku
Cik Azmaliza bt Md Muhaidin
Pn. Nor Idayu bt Idrus
Pn. Norhaizan bt Zulkifli

AJK Persiapan Tempat

: En. Aslahuddin, En. Zainudin

Pengacara

: Cik Azmaliza bt Md Muhaidin

AJK Siaraya

10

: En. Kamarudin , En. Kamil Hilmi

Hakim Bacaan

: 1. Correct Pronun
Pn. Norhalizah bt Hussin
2. Intonation & Fluency
Pn. Nurhayati bt Mohamod
3. Articulation & Clarity
Pn. Norhaizan bt Zulkifli

Hakim Oral/Aural

1. Pn. Nor Idayu bt Idrus


2.Pn. Dayang Saftuyah bt Awang Hidup

AJK Sijil dan Hadiah

: Ustazah Ida Kalimah, Ustazah


Normiza, Pn. Suzana

AJK Kawalan Murid

: En. Ahmad Hamizi & En Zainuddin

SIJIL DAN HADIAH


10.1 Semua peserta akan diberikan sijil penyertaan
10.2 Hadiah pertama, kedua dan ketiga diberikan mengikut
tahun.

11

BELANJAWAN
11.1 Anggaran Belanjawan hadiah diberikan
Perkara

Hadiah

Hadiah

Hadiah

Jumlah

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun

1
2
3
4
5
6

Pertama
RM 5
RM 5
RM 5
RM 5
RM 5
RM 5

Kedua
RM 3
RM 3
RM 3
RM 3
RM 3
RM 3

Ketiga
RM 2
RM 2
RM 2
RM 2
RM 2
RM 2
Jumlah

RM 8
RM 8
RM 8
RM 8
RM 8
RM 8
RM 48

11.2 Sijil Penyertaan = RM 20.00


11.3 Anggaran perbelanjaan keseluruhan = RM 68.00
12

SUMBER KEWANGAN
Duit Panitia Bahasa Inggeris, PSS SK Kuala Tahan dan PIBG

13

PENUTUP
13.1 Di harap semua yang terlibat dapat bersama-sama menjayakan
pertandingan ini.Diharapkan murid-murid dapat diasuh dan dilatih
untuk menyertai pertandingan ini terutama di peringkat kelas agar
sekolah
dapat
melahirkan
murid
yang
cemerlang
dalam
matapelajaran Bahasa Inggeris pada masa akan datang.
13.2 Kerjasama semua pihak diucapkan berbanyak terima kasih.
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA TAHAN
SCHOOL LEVEL COMPETITION ( LEVEL 1 & 2 )
MARKING SCHEME : A GUIDLINE

1.

Marks will be awarded on the following basis


Maximum
25
35
40

2.

Very Poor
1-4
1-7
1-8

Poor
5-8
8-14
9-16

Fair
9-12
15-21
17-24

Good
13-16
22-28
25-32

Adjudiacation
2.1

Reading Deliver ( 40 marks )


2.1.1

Marks are to be awarded in this category for:


i.
correct pronunciation

Excellent
17-20
29-35
33-40

ii.
iii.
iv.
v.
2.2

Language and Proficiency 3 comprehension Qs ( 35 marks )


2.2.1

2.3

intonation
articulation
fluency
clarity of speech

Marks
i.
ii.
iii.
iv.

are to be awarded in this category for :


correct pronunciation
use of correct grammar
appropriate and correct / relevant answers
clarity of speech

Oral / Aural ( 35 marks )


2.3.1

Marks are to be awarded in this category for


i. responding to questions on
a.
general information

b. personal details

ii. expressing opinions on


a.
general issues

b. everyday situations

Marks will be based on :

i. Vocabulary power ( 5 marks)


ii. Pronunciation ( 10 marks )
iii. Fluency ( grammar ) ( 10 marks )

Note : Adjudicators are not to elicit information on contestants school or district.


2.4

Costumes ( no marks ) : Contestants wear school uniforms

LEVEL 1 & 2
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

READING
Contestan
t
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Correct
Pronun
( 8m)

READING
Presentation / Delivery
( 40 marks )
Intonatio
Articulatio
Fluency
n
n
( 8m )
( 8m )
( 8m )

Clarity
( 8m )

Total

Placing

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ADJUDICATOR
DATE

SIGNATURE

:
LEVEL 1 & 2
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLACING

ORAL / AURAL
Language / Proficiency
( 60 marks ) +
Comprehension ( 35 m) :
Conversation ( 25m )
Q1 / Q2 / Q3
Pronu
Grm
C. Ans
Clarity
Vocab Pronu
Fluenc
n
m
( 15m
( 6m )
( 5m ) n
y
( 7m )
( 7m
)
( 10m
( 10m )
)
)

TOTAL

No.Contestant

ORAL / AURAL

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ADJUDICATOR
DATE

SIGNATURE

:
LEVEL 1 & 2
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

READING
Delivery
( 40 marks)

ORAL / AURAL
Language / Proficiency
( 60 marks )

PLACING

Contestant
No.

TOTAL

TOTAL SCORE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
CHIEF ADJUDICATOR :
DATE

SIGNATURE

:
LEVEL 1
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

Position
CHAMPION

YEAR ONE
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING

Position
CHAMPION

YEAR TWO
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING

Position
CHAMPION

YEAR THREE
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING
Date

Name of Chief Adjudicator :


Signature :
LEVEL 2
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

Position
CHAMPION

YEAR FOUR
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING

Position
CHAMPION

YEAR FIVE
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING

Position
CHAMPION
2nd PLACING

YEAR SIX
Name Contestant

3rd PLACING
Date

Name of Chief Adjudicator :


Signature :

LEVEL ONE
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR 2009

READING
Contestan
t
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Correct
Pronun
( 8m)

7
6
7
4
5
5
7
8
7
5
5
6
7
7
5
6
6
4

ADJUDICATOR

READING
Presentation / Delivery
( 40 marks )
Intonatio
Articulatio
Fluency
n
n
( 8m )
( 8m )
( 8m )

3
4
4
2
1
2
4
7
5
3
2
5
6
5
6
4
5
4
:

3
3
2
1
1
1
4
5
4
3
2
3
5
6
4
4
4
3

4
3
4
2
1
1
5
7
5
3
2
3
7
6
5
6
6
5

Clarity
( 8m )

4
2
3
1
1
1
5
5
5
2
2
3
6
6
5
4
4
3

Total

21
18
20
10
9
10
25
32
26
16
13
20
31
30
25
24
25
19

Pn. Hazlinda bt Mohd Taha __________________


Pn. Norhalizah bt Hussin
__________________
En. Razali bin Abd Aziz
__________________

Placing

DATE

04 May 2009
LEVEL TW0
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR 2009

READING
Contestan
t
No.

Correct
Pronun
( 8m)

19..
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

7
6
7
5
5
5
6
7
6
6
7
6
7
6
5
5
5
4

READING
Presentation / Delivery
( 40 marks )
Intonatio
Articulatio
Fluency
n
n
( 8m )
( 8m )
( 8m )

7
6
5
4
3
3
5
5
5
4
5
4
4
4
3
4
3
4

ADJUDICATOR

DATE

04 May 2009

6
5
4
4
3
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4

7
6
6
5
4
5
6
5
6
5
6
5
5
6
5
6
6
6

Clarity
( 8m )

7
6
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

Total

Placing

34
29
27
23
19
19
26
27
27
24
27
23
25
26
22
24
23
23

Pn. Hazlinda bt Mohd Taha __________________


Pn. Norhalizah bt Hussin
__________________
En. Razali bin Abd Aziz
__________________
LEVEL ONE

ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION

PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR 2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

5
6
5
3
3
3
6
6
6
3
2
2
6
6
5
5
4
4

ADJUDICATOR
DATE

3
4
4
2
2
3
6
7
7
3
2
2
5
5
4
4
4
4
:

15
10
10
0
0
0
15
14
15
7
5
4
15
10
15
5
9
2

5
4
4
2
2
2
5
5
5
3
2
2
6
6
4
3
3
3

2
2
3
1
1
1
5
5
5
3
2
2
3
4
3
2
2
2

2
2
5
2
2
2
8
8
9
3
2
2
8
9
6
4
3
3

SIGNATURE

2
2
5
2
2
2
8
8
8
3
2
2
5
8
5
4
3
4

PLACING

ORAL / AURAL
Language / Proficiency
( 60 marks ) +
Comprehension ( 35 m) :
Conversation ( 25m )
Q1 / Q2 / Q3
Pronu
Grm
C. Ans
Clarity
Vocab Pronu
Fluenc
n
m
( 15m
( 6m )
( 5m ) n
y
( 7m )
( 7m
)
( 10m
( 10m )
)
)

TOTAL

No.Contestant

ORAL / AURAL

34
30
36
12
12
13
53
53
55
25
17
16
48
48
42
27
28
22

:
LEVEL TWO
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR 2009

PLACING

ORAL / AURAL
Language / Proficiency
( 60 marks ) +
Comprehension ( 35 m) :
Conversation ( 25m )
Q1 / Q2 / Q3
Pronu
Grmm C. Ans Clarity
Vocab Pronu
Fluency
n
( 7m ) ( 15m
( 6m )
( 5m ) n
( 10m )
( 7m )
)
( 10m
)

TOTAL

No.Contestant

ORAL / AURAL

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ADJUDICATOR
DATE

SIGNATURE

:
LEVEL 1 & 2
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

READING
Delivery
( 40 marks)

ORAL / AURAL
Language / Proficiency
( 60 marks )

PLACING

Contestant
No.

TOTAL

TOTAL SCORE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
CHIEF ADJUDICATOR :
DATE

SIGNATURE

:
LEVEL 1
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

Position
CHAMPION

YEAR ONE
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING

Position
CHAMPION

YEAR TWO
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING

Position
CHAMPION

YEAR THREE
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING
Date

Name of Chief Adjudicator :


Signature :
LEVEL 2
ENGLISH LANGUAGE READING COMPETITION
PRIMARY SCHOOL
SK KUALA TAHAN SCHOOL LEVEL YEAR _______________

Position
CHAMPION
2nd PLACING
3rd PLACING

YEAR FOUR
Name Contestant

Position
CHAMPION

YEAR FIVE
Name Contestant

2nd PLACING
3rd PLACING

Position
CHAMPION
2nd PLACING
3rd PLACING
Date

Name of Chief Adjudicator :


Signature :

YEAR SIX
Name Contestant

Anda mungkin juga menyukai