Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU (ARAS RENDAH PKH,PKI,PKJ)


Tahun 2012
SEMESTER

MINGGU
1

TAJUK
Ujian Diagnostik

KEMAHIRAN

Huruf Konsonan
(paparan abjad kecil a-z)

Melihat paparan abjad kecil a-z


Menyebut huruf a-z

Huruf Konsonan
(abjad kecil a-d)

Menyebut abjad
Menulis abjad

NILAI
Mendengar arahan
Mengikut arahan

CUTI TAHUN BARU CINA

Huruf Konsonan
(abjad kecil a-d)

Mewarna gambar
Menggerakkan tangan

Huruf Konsonan
(abjad kecil a-d)

Mewarnakan huruf
Menulis huruf

Huruf Konsonan
(abjad kecil f-h)

Menyebut abjad
Menulis abjad

Bersungguh-sungguh

Huruf Konsonan
(abjad kecil f-h)

Menekap huruf
Mewarna huruf

Bersungguh-sungguh

Huruf Konsonan
(abjad kecil j-l)

Menyebut abjad
Menekap huruf

Mengikut arahan

10

Huruf Konsonan
(abjad kecil j-l)

Memilih huruf yang didengar


Menulis huruf

11

Bersungguh-sungguh
Bekerjasama

Tekun

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12

Huruf Konsonan
(abjad kecil m,n,p)

Menekap huruf
Mewarna gambar

13

Huruf Konsonan
(abjad kecil q,r,s)

Menyebut huruf
Menulis huruf daripada papan putih

14

Huruf Konsonan
(abjad kecil q,r,s)

Mengisi tempat kosong dengan huruf


Memadankan huruf yang sama

Mendengar arahan
Bekerjasama
Mendengar arahan

CATATAN

15

Huruf Konsonan
(abjad kecil t,v,w)

Menyebut abjad
Menulis huruf dengan arah yang betul

16

Huruf Konsonan
(abjad kecil t,v,w)

Mewarnakan huruf yang sama


Memadankan huruf dengan gambar

17

Huruf Konsonan
(abjad kecil x,y,z)

Menyebut abjad
Menulis huruf yang dilihat

18

Huruf Konsonan
(abjad kecil x,y,z)

Memadankan huruf yang sama


Menekap huruf

19

ULANGKAJI

20

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN

21

PERBINCANGAN KERTAS SOALAN

22 & 23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24

Huruf Konsonan
(abjad besar A-D)

Menyebut abjad
Menulis dan mewarna huruf

25

Huruf Konsonan
(abjad besar F,G.H,J)

menekap huruf
menulis huruf kecil yang sama

26

Huruf Konsonan
(abjad besar K,L,M,N)

memadankan huruf besar dengan huruf


kecil
memadankan huruf dengan gambar

Bersungguh-sungguh
Tekun
Bekerjasama
Mendengar arahan

Mendengar arahan

2
Bekerjasama
Bersungguh-sungguh

27

Huruf Konsonan
(abjad besar P,Q,R,S)

menyebut huruf
memilih dan menekap huruf

Tekun

28

Huruf Konsonan
(abjad besar T,V,W,)

menulis huruf
menyebut huruf

29

Huruf Konsonan
(abjad besar X,Y,Z)

menulis huruf yang dilihat


memilih gambar berdasarkan huruf

Bersungguh-sungguh

30

Huruf vokal
(abjad kecil a,e,I,o,u)

menyebut huruf
menulis huruf
memadankan huruf dengan gambar

Bekerjasama

31

Huruf vokal
(abjad besar A,E,I,O,U)

menulis huruf
memadankan huruf besar dengan huruf
kecil

Mendengar arahan

Mengikut arahan

32

Warna

mengenal warna
mengecam warna

33

Warna

mewarnakan dengan betul


menyebut nama warna

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


CUTI HARI RAYA PUASA

34
35

Bentuk

Melakar bentuk objek


Menamakan bentuk

36

Bentuk

Mewarnakan bentuk mengikut ruang


Memadankan bentuk yang sama

37

Buah-buahan

38

Buah-buahan

Mewarnakan buah-buahan
Memadankan buah yang sama

39

Suku kata KV+KV

40

Suku kata KV+KV

Menulis suku kata berdasarkan gambar


Mengeja dan menyebut suku kata
Mengisi suku kata yang tertinggal
Mewarnakan gambar

41

Ulangkaji

menyebut huruf
menulis semula huruf

42

melakar bentuk objek


menamakan buah-buahan

Mendengar arahan
Bekerjasama

Mendengar arahan
Bekerjasama
Tekun
Mengikut arahan
Mendengar arahan
Bekerjasama
Bersungguh-sungguh

PENILAIAN AKHIR TAHUN

43

Perbincangan Soalan
Penilaian

Mendengar, menyebut
Menulis huruf

Mendengar arahan

44

Perbincangan Soalan
Penilaian

Mendengar, menyebut
Menulis huruf

Mengikut arahan

45

Perbincangan Soalan
Penilaian

Mendengar, menyebut
Mewarnakan gambar

Tekun

CUTI AKHIR TAHUN