Anda di halaman 1dari 12

JADILAH

SEPERTI
LEBAH

Rasulullah saw.
bersabda,:
Perumpamaan orang beriman itu
bagaikan lebah. Ia makan yang
bersih,
mengeluarkan
sesuatu
yang bersih, hinggap di tempat
yang bersih dan tidak merusak
atau
mematahkan
(yang
dihinggapinya).
(HR. Ahmad, Al-Hakim, dan Al-

1. Kalau Makan yang

Bersih

Hai sekalian manusia, makanlah yang


halal lagi baik dari apa yang terdapat
di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan;
karena sesungguhnya syaitan itu

2. Mengeluarkan sesuatu

yang
bersih


) (


)(
Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang
di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang

3. Hinggap di tempat yang


bersih

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan


untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf,
dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman
kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,

4. Tidak Merusak

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan


Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

5. Selalu Bekerjasama

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah,


dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat
Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh
musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah