Anda di halaman 1dari 33

PENGENALAN

Encik Kelvin Lai Kian Min telah merancang untuk membeli sebuah kereta
untuk kemudahan sehariannya. Dia telah keliru untuk membuat pilihan sama
ada membeli kereta buatan tempatan atau kereta import. Dia ingin membuat
satu rancangan kewangan bulanan dalam masa sepanjang setengah tahun
iaitu dari bulan Jan 2010 hingga bulan Jun 2010 untuk memastikan
kewangannya dalam kawalan sendiri agar tidak melebihi budgetnya.
Dia bekerja sebagai seorang pengurus syarikat di Syarikat Klibas.Encik
Kelvin dibayar gaji sebanyak RM3800 setiap bulan. Dia tidak diberikan elaun
kerana dia bekerja dalam bidang swasta. Oleh itu, gaji pokoknya ialah
RM4200 sebulan.
Dalam pengurusan kewangannya, Encik Kelvin telah membuat satu
keputusan untuk membeli kereta buatan tempatan. Hal ini kerana beban
ekonominya tidak begitu berat jika dibandingkan dengan membeli kereta
import dan juga kualiti kereta buatan tempatan juga berkualiti.
Encik Kelvin telah menyenaraikan perbelanjaan setiap bulannya agar dapat
menghasilkan satu rancangan kewangan bulanan yang berkualti. Dia telah
mengumpulkan maklumat tentang kereta impiannya iaitu Perodua Myvi di
cawangan syarikat Perodua. Selepas itu, dia telah membandingkan kadar
faedah pinjaman beberapa buah bank. Akhirnya, dia telah memilih membuat
pinjaman dengan RHB bank.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK


JALAN BAKAM 98009, MIRI SARAWAK

Tajuk : ASAS MATEMATIK

Nama Pelajar

Ho Sii Sii

930602-13-5756

Ngu Tien Tien

930818-13-6088

Yong Li Yan

930626-13-5670

Chai Yew Jun

930722-13-5195

Kumpulan/unit

: PPISMP Bahasa Cina (SK)

Nama Mata Pelajaran

: Matematik

Nama Pensyarah

Tarikh Serahan

: 12/9/2011

Pengakuan

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nuklian dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama Penulis:

Nama Penulis:

Tarikh:

Tarikh:

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama Penulis:

Nama Penulis:

Tarikh:

Tarikh:

JUDUL

Asas Matematik

JABATAN PENDIDIKAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS
MALAYSIA SARAWAK MIRI

Isi Kandungan

Jumlah pendapatan Encik Kelvin

Muka Surat

Pendapatan bulanan

(RM)

Pendapatan

RM 4000.00

Jumlah

RM 4000.00

Pinjaman bank untuk membeli kereta


Harga kereta = RM56989.40
Harga kereta selepas diskaun = RM56000.00
Bayaran bulanan ( tanpa kadar faedah bank) = RM1200
Kadar faedah pinjaman bank setahun = 3.75%
Bayaran pendahuluan = RM6000

RHB BANK
Tahun Pertama
Kadar faedah pinjaman bank setahun = 3.75%
Harga kereta selepas bayaran pendahuluan

= RM56000 RM6000
= RM50000

Kadar faedah pinjaman tahun pertama

= RM50000 x 3.75%
= RM1875.00

Jumlah bayaran tahun pertama tanpa faedah = RM14400


Baki pinjaman bank = (RM50000 + RM1875) RM14400
= RM37475

Tahun Kedua
Kadar faedah pinjaman bank = 3.75%

Kadar faedah tahun kedua = RM37475 x 3.75%


= RM1405.32
Jumlah bayaran tahun kedua tanpa faedah = RM14400
Baki pinjaman bank = RM37475 - RM1405.32
= RM 36069.68

Tahun Ketiga
Kadar faedah pinjaman bank = 3.75%
Kadar faedah tahun ketiga = RM36069.68 x 3.75%
= RM1352.61
Jumlah bayaran tahun ketiga tanpa faedah = RM14400
Baki pinjaman bank = (RM36069.68 + RM1352.61 ) RM14400
= RM23022.29
Tahun keempat
Kadar faedah pinjaman bank setahun = 3.75%
Kadar faedah tahun ketiga = RM23022.29 x 3.75%
= RM 863.34
Jumlah bayaran tahun keempat = RM 14400.00
Baki pinjaman bank = (RM23022.29+RM863.34) RM14400.00
= RM9485.63

Jumlah anggaran wang per bulan

Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Ogos 2010


Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
400
30
150
820

Perbelanjaan lain

300

(RM)
4000

Jumlah Perbelanjaan

2150

Baki ( sebagai tabungan)

1850

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

400
100%
4000

= 10.00%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

150
100%
4000

= 3.75%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

30
100%
4000

= 0.75%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan

300
100%
4000

= 7.50%
Peratusan pinjaman bank untuk pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan September 2010
Pendapatan:
Gaji
( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah

(RM)

450

(RM)
4000

Makanan dan minuman


Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

430
60
210
820

Perbelanjaan lain

280

Jumlah Perbelanjaan

2250

Baki ( sebagai tabungan)

1750

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

430
100%
4000

= 10.75%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

210
100%
4000

= 5.25%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.5%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

280
100%
4000

= 7.00%
Peratusan pinjaman bank untuk pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Oktober 2010
Pendapatan:
Gaji
( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

(RM)

450
425
60
215
820

(RM)
4000

Perbelanjaan lain

260

Jumlah Perbelanjaan

2230

Baki ( sebagai tabungan)

1770

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

425
100%
4000

= 10.63%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

215
100%
4000

= 5.38%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.5%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

260
100%
4000

= 6.50%
Peratusan pinjaman bank untuk pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan November 2010
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
400
60
200
820

Kos Perubatan

350

Perbelanjaan lain

280

(RM)
4000

Jumlah Perbelanjaan

2560

Baki ( sebagai tabungan)

1440

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

400
100%
4000

= 10.00%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

200
100%
4000

= 5.00%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

280
100%
4000

= 7.00%
Peratusan pinjaman bank dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%
Peratusan kos perubatan dalam pendapatan bulanan
=

350
100%
4000

= 8.75%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Disember 2010
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
430
60
280
820

Perbelanjaan lain

300

(RM)
4000

Jumlah Perbelanjaan

2340

Baki ( sebagai tabungan)

1660

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

430
100%
4000

= 10.75%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

280
100%
4000

= 7.00%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

300
100%
4000

= 7.50%
Peratusan pinjaman bank dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Januari 2011
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
460
60
320
820

Perbelanjaan lain

300

(RM)
4000

Jumlah Perbelanjaan

2410

Baki ( sebagai tabungan)

1590

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

460
100%
4000

= 11.50%

Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan


=

320
100%
4000

= 8.00%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

300
100%
4000

= 7.50%
Peratusan pinjaman bank dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Februari 2011
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
450
60
300
820

Perbelanjaan untuk

800

(RM)
4000

Tahun Baru Cina


Perbelanjaan lain

280

Jumlah Perbelanjaan

3160

Baki ( sebagai tabungan)

840

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

300
100%
4000

= 7.50%

Peratusan reload dalam pendapatan bulanan

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan untuk Tahun Baru Cina dalam pendapatan bulanan
=

800
100%
4000

= 20.00%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

280
100%
4000

= 7.00%
Peratusan pinjaman bank dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

FEBRUARI

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Mac 2011
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
540
60
250
820

Perbelanjaan lain

400

(RM)
4000

Jumlah Perbelanjaan

2520

Baki ( sebagai tabungan)

1480

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

540
100%
4000

= 13.50%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan

250
100%
4000

= 6.25%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

400
100%
4000

= 10.00 %
Peratusan pinjaman bank dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan April 2011
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
410
60
260
820

Perbelanjaan untuk Hari

350

(RM)
4000

Jadi ibu
Perbelanjaan lain

400

Jumlah Perbelanjaan

2750

Baki ( sebagai tabungan)

1250

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

410
100%
4000

= 10.25%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

260
100%
4000

= 6.50 %
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan untuk Hari Jadi ibu dalam pendapatan bulanan
=

350
100%
4000

= 8.75%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

400
100%
4000

= 10.00 %
Peratusan pinjaman bank bulanan dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Mei 2011
Pendapatan:
Gaji
( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan

(RM)

450
400
60
320

(RM)
4000

Pinjaman bank

820

Perbelanjaan lain

310

Jumlah Perbelanjaan

2360

Baki ( sebagai tabungan)

1640

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

400
100%
4000

= 10.00%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

320
100%
4000

= 8.00%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

310
100%
4000

= 7.75%
Peratusan pinjaman bank bulanan dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Jun 2011
Pendapatan:
Gaji
( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan

(RM)

450
460
60
350

(RM)
4000

Pinjaman bank

820

Perbelanjaan lain

350

Jumlah Perbelanjaan

2490

Baki ( sebagai tabungan)

1510

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

460
100%
4000

= 11.50%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

350
100%
4000

= 8.75%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

60
100%
4000

= 1.50%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

350
100%
4000

= 8.75%
Peratusan pinjaman bank dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Julai 2011
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
440
80
360
820

Perbelanjaan lain

380

(RM)
4000

Jumlah Perbelanjaan

2530

Baki ( sebagai tabungan)

1470

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

440
100%
4000

= 11.00%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

360
100%
4000

= 9.00%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

80
100%
4000

= 2.00%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

380
100%
4000

= 9.50%
Peratusan pinjaman bank bulanan dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%

JULAI

Jumlah anggaran wang per bulan


Penyata Anggaran Kewangan Bagi Bulan Ogos 2011
Pendapatan:
Gaji

(RM)

( - ) Perbelanjaan:
Sewa rumah
Makanan dan minuman
Reload
Kos pengangkutan
Pinjaman bank

450
350
80
360
820

Perbelanjaan lain

330

(RM)
4000

Jumlah Perbelanjaan

2390

Baki ( sebagai tabungan)

1610

Pengiraan:
Peratusan kos sewa rumah dalam pendapatan bulanan per-bulan
=

450
100%
4000

= 11.25%
Peratusan kos makanan dan minuman dalam pendapatan bulanan
=

350
100%
4000

= 8.25%
Peratusan kos pengangkutan dalam pendapatan bulanan
=

360
100%
4000

= 9.00%
Peratusan reload dalam pendapatan bulanan
=

80
100%
4000

= 2.00%
Peratusan perbelanjaan lain dalam pendapatan bulanan
=

330
100%
4000

= 8.25%
Peratusan pinjaman bank bulanan dalam pendapatan bulanan
=

820
100%
4000

= 20.50%