Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN

Bil

Bahan

1
2
3
4

LCD
komputer
video
Pembesar

suara
Lembaran kerja

Jumlah
1
1
1
1

Catatan
Sekolah
Peribadi
Lagu Bangun pagi
Peribadi

PENGAJARAN HARIAN
KSSR TAHUN 5
Mata pelajaran
Bahasa Malaysia

Kelas
Tahun 5 tekun
Tarikh (hari)
15 Januari 2015 (khamis)
Bilangan murid
27 orang (15 lelaki/12 perempuan)
Masa (minit)
08.45 - 09.45 pagi (60 minit)
Tema
Kesihatan dan kebersihan
Unit
(Rujuk buku teks)
Tajuk
Bilik darjahku taman syurgaku
Standard kandungan
4.1 : Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu

melalui nyanyian

secara didik hibur.


Standard pembelajaran
4.1.2 : memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Memahami dan mengubah suai seni kata lagu berpandukan lagu Bangun pagi dengan
mengunakkan kata kerja dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik
hibur.
Sistem bahasa
Tatabahasa : Kata kerja
Pengisian kurikulum
EMK
Ilmu:

Pendidikan moral, sivik dan kewarganagaraan

Nilai:

Kebersihan fizikal, kerjasama, tanggungjawab

Pendidikan alam sekitar:


Kreativiti dan inovasi:
KKT:

bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran.


menyanyi sambil melakukan pergerakan.

kemahiran berfikir, didik hibur, kecerdasan pelbagai (muzik dan visual


ruang)

Kepelbagaian sumber bahan (KSB)

Pengetahuan sedia ada (PSA)


Murid pernah melakukan:
1. Kerja membersihkan kelas
2. Aktiviti kebersihan diri di rumah

LANGKAH/ MASA

INDUKSI SET
(5 Minit )
(8.45- 8.50 pagi)

ISI PELAJARAN

Tayangan video
- Lagu bangun
pagi
- Lirik :
Bangun Pagi
Gosok Gigi
Cuci Muka
Pakai Baju
Minum Susu
Makan Roti
Pergi Sekolah
Senang Hati
Jangkaan
jawapan :
1. Mandi , gosok
gigi , solat
2. Badan cerdas,
sihat, tidak
sakit

AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Teknik : nyanyian
1. Guru
memaparkan
lirik lagu pada
LCD
2. Guru meminta
murid untuk
menyanyi lagu
tersebut
3. Guru meminta
murid
menggayakan
pergerakan
yang kreatif
mengenai lirik.

CATATAN

Ilmu
-

Muzik

Nilai
-kebersihan fizikal

- bertanggungjawab

KSB
-

VIDEO 1

Teknik : soal
jawab
4. Guru bersoal
jawab dengan
murid.
5. Guru
mengaitkan
PSA dengan isi
pelajaran pada
hari ini.

Soalan :
1. Apakah yang
kamu buat
ketika bangun
pagi?
2. Mengapa
kebersihan diri
perlu dijaga

LANGKAH 1
(17 minit)
(8.50-9.07 pagi)

-tayangan gambar
Contoh perkara yang
dibincangkan :
Gambar- aktiviti
kebersihan kelas
- Susun meja
- Cuci tingkap
- Buang sampah
- Sapu lantai

Teknik : penerangan
1. Guru
menerangkan
konsep kata
kerja secara
ringkas kepada
murid
2. guru
memaparkan
tayangan
gambar

Ilmu
-

Moral
Sivik

Nilai
-

Kerjasama
Tanggungjawab
Kebersihan fizik

mengenai
aktiviti
kebersihan di
dalam kelas.
3. Murid
menyatakan
aktiviti yang
dilakukan
dalam gambar.
4. Guru meminta
murid tampil
kehadapan
untuk
melakonkan
aktiviti dalam
gambar dan
menyatakan
kata kerja
yang
dilakukan.

LANGKAH 2
(15 minit)
(9.07- 9.22 pagi )

Langkah 3
18 minit
(9.22- 9.40)

Lirik baharu

Teknik : nyanyian

Pergi sekolah
Cuci tingkap
Sapu lantai
Buang sampah
Susun meja
Kelas bersih
Kita sehat
Suka hati

1. Murid dibimbing
oleh guru
menghasilkan
lirik lagu yang
baharu
berdasarkan
aktiviti
kiebersihan di
dalam kelas.
2. Guru
menyanyikan lirik
lagu tersebut
dengan nada
lagu bangun
pagi.
3. Murid diminta
menyanyikan
semula lirik lagu
baharu tersebut
menggunakan
nada lagu
bangun pagi.
4. Murid diminta
bersama dengan
guru
menyanyikan
lagu lirik baharu
tersebut

peta pemikiran I
think peta buih
kata kerja.

Aktiviti : melakar
peta buih
1. Murid
dikehendaki
melakarkan peta
pemikiran (peta
buih)
berdasarkan kata
kerja yang
terdapat di dalam
lirik lagu.

Permainan bahasa

Aktiviti : permainan
bahasa
2.

Murid
dikehendaki
mencari
perkataan kata
kerja yang

EMK
-

Kreativiti dan
inovasi

Ilmu
-muzik

Nilai
-bekerjasama
- kebersihan fizikal

KKT

-Didik hibuir, muzik,


kreativiti dan inovas
pembelajaran kreat

Peta pemikiran
-

Peta buih

EMK
-

Kreativiti dan
inovasi

Penutup
5 minit
(9.40- 9.45 pagi)

Mencari
perkataan

tersembunyi
Rumusan
Kognitif

terdapat dalam
kotak huruf

Ilmu:
-

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Muzik

Tindakan susulan
Nilai:
Sosial
- Lagu kebersihan
kelas.
Teknik : soal jawab
- Merumuskan
kata kerja yang
dipelajari pada
hari ini.
-

Refleksi

Mencari kata
kerja di dalam
bahan rencana
yang diedarkan
oleh guru.

Teknik : nyanyian
- Menyanyi lagu
Kebersihan
Kelas sambil
menunjukkan
pergerakan yang
kreatif.
Kekuatan
Kelemahan
penambahbaikan

Kebersihan fizikal
Kerjasama
Tanggungjawab

KKT

-kemahiran berfikir, didik hibur, Kecerdasan


Pelbagai (verbal linguistic, muzik), BCB, KSB