Anda di halaman 1dari 8

PERGUDANGAN

Tarikh .
BAB 5 : PERGUDANGAN
BAHAGIAN A
1

Jelaskan peranan pergudangan dalam menstabilkan harga.

(SPM 1993)

[6 markah]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Padankan peranan pergudangan dengan pernyataan yang diberi.


A
B
C
D
E
F

Menjamin keselamatan barang


Membantu menstabilkan harga barang
Mengelakkan kerosakan dan pembaziran
Membolehkan bekalan barang yang berterusan
Memudahkan aktiviti perdagangan antarabangsa
Membolehkan kerja-kerja pecah pukal dilakukan
Peranan
Gudang

Pernyataan
(a) Menyimpan barang import yang menunggu untuk dieksport
semula atau menyimpan barang bercukai yang cukainya berlum
dijelaskan
(b) Pengeluaran barang dapat dijalankan sepanjang tahun walaupun
permintaan terhadapnya hanya wujud secara bermusim
(c)

Melalui proses penyimpanan dan pengedaran pada masa yang


sesuai, penawaran dan permintaan barang dapat diselaraskan
dan harganya distabilkan
(d) Barang yang disimpan dalam gudang terselamat daripada
kecurian, kerosakan dan kehilangan
(e) Barang yang mudah rosak seperti hasil pertanian atau perikanan
dapat disimpan dalam gudang penyetoran sejuk
(f)

Kerja seperti memecah pukal , menggred, membungkus dan


menjenama dapat dilakukan dalam gudang

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

PERGUDANGAN

Tarikh .
3

Terangkan tiga ciri gudang yang baik.


Tiga ciri gudang yang baik ialah :-

[6 markah]
(SPM 2007)

- ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Selesaikan masalah yang berikut dengan gudang yang sesuai.


Masalah
(a) BERNAS membeli padi dari petani untuk bekalan
beras sepanjang tahun
(b) Kilang East Wood Bhd. membeli kayu balak secara
pukal dari syarikat penebangan balak
(c) Puan Laili membeli stok daripada pemborong secara
pukal untuk kegunaan kedainya
(d) Encik Jarjit membeli perabot dari Indonesia tetapi
kekurangan modal untuk menjelaskan cukai
(e) Encik Hee seorang pengimport hasil tenusu dari
New Zealand

Jenis Gudang

Encik Fikry menjalankan perniagaan mengimport kereta dari Jepun. Kereta-kereta


tersebut dikenakan cukai import yang tinggi. Beliau menyimpan kereta-keretanya dalam
sebuah gudang tetapi tidak boleh mengeluarkannya selagi cukai tidak dijelaskan.
(SPM 2007)
(i)

Kenal pasti gudang yang digunakan oleh Encik Fikry.

[1 markah]

__________________________________________________________
(ii)

Jelaskan lima kelebihan gudang tersebut.

[5 markah]

Lima kelebihan gudang tersebut ialah :________________________________________________________________________


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

PERGUDANGAN

Tarikh .

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

PERGUDANGAN

Tarikh .
BAHAGIAN B
1

Bagaimanakah gudang membantu menstabilkan harga barang?


A Mengurangkan permintaan
B Menambahkan permintaan
C Melakukan kerja akhir
D Mengawal bekalan

Apakah fungsi utama sesebuah gudang?


A Menjamin bekalan barang yang mencukupi
B Mengawal keperluan dan kehendak pengguna
C Mempamerkan barang untuk pilihan pengguna
D Menyelaraskan bekalan dan permintaan untuk barangan

Mengapakah perkhidmatan pergudangan dikatakan menguntungkan para pengguna?


A Harga pasaran barang-barang menjadi stabil
B Keperluan dan kehendak pengguna dapat dipenuhi
C Pengguna dapat membeli barang-barang secara pukal
D Barang-barang tidak rosak kerana disimpan dengan baik

Apakah kepentingan sebuah gudang kepada seorang pemborong?


I
Menyediakan ruang pameran yang luas dan selesa untuk pelanggan
memilih barang
II Membekalkan barang-barang kepada pelanggan pada bila-bila masa
III Melakukan kerja-kerja memecah pukal
IV Mengurangkan modal terikat.
A I dan II
C II dan IV
B II dan III
D III dan IV

Jenis gudang yang manakah digunakan untuk menyimpan bahan-bahan mentah dan
barang-barang separuh siap?
A Gudang kastam
C Gudang berlesen
B Gudang peruncit
D Gudang pengilang

Antara berikut, manakah pihak yang mengawal gudang berbon?


A Jabatan Imigresen
B Lembaga Pelabuhan
C Badan Pencegah Rasuah
D Jabatan Kastam dan Eksais

Apakah ciri-ciri gudang yang baik?


I
Terletak bandar-bandar besar
II Mempunyai sistem rekod yang teratur
III Reka bentuk yang menarik dan cantik
IV Dilengkapi dengan peralatan yang canggih
A I dan II
C
B II dan III
D

II dan IV
III dan IV

Sekiranya tidak ada perkhidmatan pergudangan, apakah yang mungkin berlaku?


I
Barang-barang mudah dicuri
II Barang-barang cepat rosak dan busuk
III Bekalan barang-barang tidak menentu
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

PERGUDANGAN

Tarikh .
IV
A
B
9

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

Antara berikut, pasangan manakah benar tentang perbezaan antara gudag berbon
dengan gudang awam?

A
B
C
D
10

Barang-barang boleh dikawal harganya


I, II dan III
I, II dan IV

Gudang berbon
Dimiliki oleh kerajaan
Barang tidak boleh dikeluarkan
kecuali cukai dijelaskan
Menyimpan barang yang tidak
dikenakan cukai
Menyimpan barang keluaran
tempatan, import dan eksport

Gudang awam
Dimiliki oleh pihak swasta
Barang boleh dikeluarkan pada bilabila masa
Menyimpan barang yang telah
dijelaskan cukai
Menyimpan barang import, eksport
dan entrepot sahaja.

Berikut adalah beberapa jenis perniagaan.


Tesco
Giant
Carefour
Jenis perniagaan di atas menyimpan stok mereka dalam
A gudang awam
C gudang pengilang
B gudang peruncit
D gudang pemborong

11

Di antara agensi kerajaan berikut yang manakah mempunyai gudang?


I
FAMA
II LKIM
III BERNAS
IV SMIDEC
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

12

Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan gudang.


Dimiliki oleh pemborong
Menyimpan pelbagai jenis barang
Jenis gudang yang di atas ialah .
A Gudang am
C
B Gudang khas
D

13

Gudang peruncit
Gudang pemborong

Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan gudang.

Terletak di pelabuhan dan lapangan terbang


Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid
Menyimpan barang-barang tidak tahan lama

SMKTP

PERGUDANGAN

Tarikh .

Apakah jenis gudang tersebut?


A peruncit
B pengilang

C
D

pemborong
penyetoran sejuk

14

Pilih pernyataan yang benar tentang ciri-ciri gudang penyetoran sejuk?


I
Menyimpan barang-barang import
II Menyimpan barang-barang berat dan pukal
III Menyimpan barang-barang mudah rosak
IV Biasanya terletak di pelabuhan dan lapangan terbang
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

15

Apakah yang dimaksudkan sebagai gudang kerajaan


A Gudang yang dimiliki oleh peniaga
B Gudang yang menyimpan barang-barang yang belum jelaskan cukai
C Gudang yang menyimpan barang-barang yang diimport oleh kerajaan
D Gudang yang dimiliki oleh kerajaan yang boleh digunakan oleh peniaga

16

Apakah kepentingan gudang berbon kepada kerajaan?


I
Mengawal jenis barangan yang diimport
II Membenarkan peniaga menangguhkan bayaran cukai
III Memudahkan memungut dan mengumpul cukai
IV Mengumpul data tentang import dan eksport
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

17

Pernyataan berikut adalah berkenaan gudang.

Tempat menyimpan barang-barang import


Boleh melakukan kerj-kerja akhir
Cukai ke atas barang dapat ditangguhkan

Gudang di atas ialah gudang .


A awam
C
B berbon
D

kerajaan
penyetoran sejuk

18

Apakah ciri-ciri gudang berbon?


I
Menyimpan barang-barang bercukai
II Menyimpan barang-barang bernilai tinggi sahaja
III Dikawal oleh pihak kastam
IV Dimiliki oleh kerajaan atau swasta
A 1, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

19

Seorang saudagar eksport telah dimaklumkan oleh pihak kastam untuk menyimpan
barang-barang yang hendak dieksportnya ke dalam gudang berbon?
Mengapakah keadaan ini berlaku?
A Barang itu terlalu berat dan pukal
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

PERGUDANGAN

Tarikh .
B
C
D
20

Barang itu belum dijelaskan cukainya


Barang itu tidak dibenarkan dieksport
Barang itu mempunyai nilai yang tinggi

Pernyataan berikut merujuk kepada gudang berbon.


Puan Zaiton seorang pengimport. Beliau menghadapi masalah aliran tunai.
Apakah pilihan terbaik untuk mengeluarkan barang-barang dari gudang berbon?
A Mengeksport balik barang dalam gudang
B Menjual aset tetap untuk membayar duti
C Mengeluarkan barang sedikit demi sedikit
D Membuat permohonan overdraf daripada bank

21

Seorang pemborong getah keping sedang mencari sebuah bangunan untuk dijadikan
gudang.
Apakah ciri bangunan yang menjadi pilihan pemborong itu?
A Terletak di pusat bandar
B Lengkap dengan lif dan eskalator
C Lengkap dengan alat keselamatan
D Mempunyai kawasan letak kereta yang luas

22

Mengapakah peruncit besar-besaran menyediakan gudang peruncitnya sendiri


A Boleh menstabilkan harga barang
B Menjamin bekalan stok berterusan
C Memberi saingan kepada gudang pemborong
D Mengurangkan modal terikat dalam bentuk stok

23

Berikut adalah maklumat tentang seorang pengimport perabot kayu jati.


Encik Amal ialah seorang pengimport perabot kayu jati. Beliau
berhasrat menangguhkan bayaran cukai importnya. Oleh itu, perabot
itu perlu disimpan dalam gudang tertentu
Gudang yang dimaksudkan ialah gudang
A berbon
B peruncit

C
D

kerajaan
pemborong

24

Mengapakah gudang berbon penting kepada kerajaan?


A Mencegah perbuatan melarikan cukai barang
B Menghalang kemasukan barang persendirian
C Menghindarkan kemasukan barang berbahaya
D Membanteras penyeludupan barang

25

Maklumat berkut berkaitan ciri sejenis bantuan perniagaan

menstabilkan harga barang


boleh melakukan pecah pukal

Apakah jenis bantuan tersebut?


Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP

PERGUDANGAN

Tarikh .
A
B
26

Pengangkutan
Pergudangan

Komunikasi
Promosi

Antara berikut, yang manakah kombinasi yang benar?


Jenis gudang
I
Gudang Berbon
II Gudang Pemborong
III Gudang Peruncit
IV Gudang Penyetoran Sejuk
A
B

27

C
D

Pengunaan
Menyimpan barang bercukai
Menyimpan barang untuk pecah pukal
Menyimpan barang cepat rosak
Menyimpan barang bahan mentah sebelum proses

I dan II
I dan IV

C
D

II dan III
IIIdan IV

Gambar menunjukan barang pengguna

INCLUDEPICTURE "http://tbn0.google.com/images?q=tbn:7E2FlgMWXU00gM:http://blog.saush.com/wp-conte

Apakah jenis gudang yang sesuai untuk menyimpan barang tersebut?


A Gudang Pengilang
C Gudang Peruncit
B Gudang Kerajaan
D Gudang Penyetoran Sejuk
28

Ciri gudang yang manakah dapat melindungi barang-barang daripada risiko kecurian?
A Peralatan gudang yang lengkap
B Sistem perekodan yang teratur
C Sistem penggera yang bail
D Lokasi yang sesuai

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid

SMKTP