Anda di halaman 1dari 8

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tingkatan Tiga


Mata pelajaran

Pendidikan Seni Visual

Kelas

Tingkatan 3E

Tarikh

20 Mei 2014

Masa
Bilangan murid

1045 - 1205 tengahari

38 orang

Bidang pelajaran

Penghasilan Seni Visual

Objektif pembelajaran

: Batik Ikat Celup / Batik Pelangi

Hasi l pembelajaran

Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

Menguasai isi kandungan (Domain Kognitif)

a.

Mengetahui sejarah perkembangan batik di Malaysia. (aras pengetahuan)

b.

Mengenalpasti jenis-jenis batik.(aras pemahaman)

c.

Mengetahui pelbagai jenis alat dan bahan yang digunakan dalam penghasilan batik. (aras aplikasi)

d.

Mempelajari teknik-teknik penghasilan batik. (aras analisis)

e.

Meneliti jenis-jenis motif dalam kraf batik. (aras sintesis)

f.

Mengetahui sumbangan institusi tertentu dalam perkembangan batik di Malaysia. (aras penilaian)

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014


2

Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir (Domain Psikomotor)

a. Menujukkan demontrasi video daripada youtube untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar berkaitan
proses penghasilan batik ikat dan celup..(Gerak balas terbimbing)
b.

Menunjukan teknik-teknik ikatan batik ikat dan celup. (Gerak balas terbimbing)

c.

Melakukan ikatan ke atas kain putih mengikut teknik yang dikehendaki. (Gerak balas tanpa bimbing)

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni (Domain Afektif)

a.
Melibatkan diri secara aktif dalam demonstrasi di dalam kelas, melipat dan mengikat kain menggunakan
tali/gelang getah. (Memberi maklum / gerakbalas)
b.
Menghargai masa dengan menjalankan tugasan dengan pantas dan bekerjasama dalam kumpulan (Memberi
maklum / gerakbalas)

Konsep/prinsip/hukum/teori:
Batik pelangi dihasilkan tanpa mengunakan lilin. Kain kapas diikat ketat dengan getah atau tali untuk menghalang
penyerapan warna. Ikatan kain tersebut dicelup dalam cecair warna. Biarkan ia kering dan buka ikatan.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:


Kain kapas
Gelang getah
Tali
2

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014


Pengetahuan sedia ada:

Murid telah mengetahui bahawa hasilan batik banyak terdapat di dalam dunia fesyen hari ini. Batik terdapat pada hasilan baju, seluar,
selendang, tudung dan sebagainya melalui pelbagai teknik penghasilan batik.

Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran

Aktiviti Guru
Permulaan /
Mencungkil
idea / Set
Induksi (5 min)

Menstruktur/
Menstruktur
semula (15
min)

Aktiviti Murid

Mempelajari proses
penghasilan kraf
batik untuk menjadi
artifak/kraf.

Buat kaitan dengan


Murid memberi respon
pengetahuan sedia ada pelajar
dengan menyoal tentang
pemahaman mereka terhadap
kraf batik.
1. Apakah yang anda
faham tentang kraf
batik?
2. Tahukah anda
bagaimana untuk
menghasilkan sesebuah
kraf batik?
Nyatakan tajuk pelajaran.
Sejarah Batik
Guru menerangkan kepada
Pelajar mencatat sejarah
pelajar tentang sejarah awal perkembangan batik di Malaysia.
Perkembangan Batik penghasilan batik.
di Malaysia
Pelajar menyebut tempat-tempat
Perusahaan batik di Malaysia. perusahaan yang terkenal dengan
Pelbagai jenis batik
penghasilan batik di Malaysia.
Batik Pelangi, Batik Blok,
3

Tumpuan Pemerhatian &


Penilaian (Diisi oleh
Pencerap semasa P&P
berlangsung)

Catatan

Strategi / Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas

Strategi/Teknik:
Maklumat

Bahan:
Multimedia / LCD

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014

Fungsi Batik

Blok Lukis, Batik Skrin.

Pelajar memahami penghasilan


setiap jenis batik.

Fungsi Tradisi dan Fungsi


Moden Batik.

Mengenalpasti kegunaan batik


secara tradisi dan dalam era
moden.

Sikap saintifik dan


nilai murni:
Penglibatan aktif
Bekerjasama

Aplikasi
Idea(15 min)

Menghasilkan satu
karya batik.

Pelajar diberi tugasan untuk


melengkapkan penghasilan
karya batik ikat dan celup.

Pelajar melengkapkan ikatan kain


menggunakan tali, batu, guli,
getah dsb.

Mewarnakan batik
menggunakan dylon.

Refleksi /
Penutup (5
min)

Pelajar memberikan jawapan


secara lisan.

Strategi:
Demontrasi
Tugasan individu.

Debriefing
Menghasilkan produk
dari batik yang
Taksir kefahaman secara lisan Pelajar aplikasi pengetahuan
dihasilkan.
Murid yang telah menguasai tentang teknik-teknik ikatan
yang menghasilkan corak yang
maju kefasa aplikasi
menarik dan pelbagai
KBAT : mewarnakan kain
menggunakan kombinasi
warna yang menarik melalui
kaedah celupan warna
menggunakan berus.

Sumber
pengajaran: Buku
rujukan

Penghasilan karya
batik pelangi

Strategi: hasil
kerja pelajar.

Guru memohon semua pelajar Pelajar menunjukan karya batik


menunjukan hasil karya batik yang pelbagai corak dan warna
masing-masing.
menarik.
Meminta pelajar menghasilkan Pelajar menyebut produk yang
4

Sumber
pengajaran: buku

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014

satu produk daripada batik


bakal mereka buat daripada karya
pelangi yang mereka hasilkan. betik pelangi.
Refleksi guru yang mengajar aspek yang positif dalam Pembelajaran dan Pengajaran.

Pelajar menunjukan minat dan respon yang baik sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung, terutamanya dalam
aktiviti penghasilan batik pelangi. Kebanyakan pelajar cuba untuk mencipta kelainan daripada rakan yang lain untuk
mendapatkan hasilan yang berbeza.

Refleksi guru yang mengajar aspek yang perlu diperbaiki.

penggunaan kain yang kurang sesuai menyebabkan hasilan batik pelangi kurang memberangsangkan. Warna yang terhasil
kelihatan suram sehingga ada yang tidak menampakan corak atau kesan ikatan pada kain.
5

rujukan

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014

Kain yang sesuai digunakan adalah daripada jenis kain kapas.

Komen ahli kumpulan: Aspek yang positif


1. Set induksi:

2. Perkembangan pembelajaran:

3. Penutup:

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014

Komen ahli kumpulan: Aspek yang perlu diperbaiki:


1. Set induksi:

2. Perkembangan pembelajaran:

Lesson Study Panitia Pendidikan Seni Visual SMK Sg Paoh 2014

3. Penutup: