Anda di halaman 1dari 13

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN

GURU PENDIDIKAN MUZIK

KELAS

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)
NYANYIAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN


GURU PENDIDIKAN MUZIK

KELAS

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)
NYANYIAN
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN


GURU PENDIDIKAN MUZIK

KELAS

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NO. SURAT
BERANAK

NAMA MURID

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)
NYANYIAN

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

TARIKH PELAPORAN :
BILANGAN MURID :

.
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK
0

TN HJ IBRA
GURU

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN


GURU PENDIDIKAN MUZIK

KELAS

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)
NYANYIAN

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

(10%)
(10%)

NILAI MURNI DALAM


AKTIVITI MUZIK

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

(10%)
(10%)

NILAI MURNI DALAM


AKTIVITI MUZIK

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

NILAI MURNI DALAM


AKTIVITI MUZIK

(10%)
(10%)

TN HJ IBRAHIM BIN OMAR


GURU BESAR
0

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

(10%)
(10%)

NILAI MURNI DALAM


AKTIVITI MUZIK

0
0
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN

Nama Murid

No. Surat Beranak

Jantina

Kelas

Nama Guru Pendidikan Muzik

Tarikh Pelaporan

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

TAHAP
PENGUASAAN

KEMAHIRAN

TAFSIRAN

##
##

#N/A

NYANYIAN

##
##
##
#N/A

PERKUSI

##
##
##
#N/A

MUZIK DAN GERAKAN

##
##
##
#N/A

REKODER

MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL KREATIF

#N/A

##
##
##
##
##
##

#N/A

APRESIASI MUZIK

MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK

#N/A

NILAI MURNI DALAM AKTIVITI MUZIK

#N/A

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

..
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK

TN HJ IBRAHIM BIN OMAR


GURU BESAR
0

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

0
0

1 PRESTASI
2
3
NYANYIAN
0
0
0

5
0

6
0

BAND
BIL

PRESTASI MUZIK DAN GERAKA


1

0.6
0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

2
0

3
0
4
0
TAHAP PENGUASA AN

5
0

6
0

0.8

0
1

0.6

4
0

1
0

0.2

BAND
BIL

0.8
0.6

0
1

0
2

0
3

5
0

6
0

0
4

0
5

0
6

2
0

3
0

PRESTASI MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK

0.8

BAND
0.6
BIL

0.2

0.2
2
0

3
0

4
0

0
2
3
0
4
0
TAHA P PENGUASAA

0.4

1
0

1
0

PRESTASI APRESIASI MUZIK


0

5
0

6
0

TAHAP PENGUASAAN

TA HAP PENGUASAAN

PRESTASI APRESIASI MUZIK

0.4

0
2
3
0
4
0
TAHA P PENGUA SA A N

PRESTASI PENGHASILAN MUZIK


1
PRESTASI PENGHASILAN
MUZIK

PRESTASI REKODER

2
0

0.6

BILA NGA N MURID

1
0

0.8

0.6
0.4

0.4

BILANGAN MURID

PRESTASI
PERKUSI
2
3
4
0
0
0

0.8

PRESTASI REKODER
BAND
BIL

BAND
BIL

0.8

BILA NGA N MURID

4
0

PRESTASI MUZIK DAN GERAKAN


0

BILA NGA N MURID

BAND
BIL

PRESTASI PERKUSI
0

BILA NGA N MURID

PRESTASI NYANYIAN

BILA NG A N MURID

B IL A NG A N MURID

ANALISA
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN

2
0

1
0

2
0

3
0
4
0
TAHAP PENGUA SA A

TARIKH PELAPORAN : 0
BILANGAN MURID : 0

PRESTASI MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK


BAND
BIL

0.8

0
1

0.6

4
0

0.4
..

0.2
0

0
GURU PENDIDIKAN MUZIK
1
0

2
0

3
0
4
0
TAHAP PENGUASAAN

5
0

6
0

TN HJ IBRAHIM BIN
GURU BESA

0.2
0

1
0

2
0

3
0
4
0
TAHAP PENGUASAAN

5
0

6
0

ZIK DAN GERAKAN

STASI MUZIK DAN GERAKAN


3

4
0

1
0

0
5

0
2
3
0
4
0
TAHAP PENGUA SAAN

6
0

5
0

6
0

PRESTASI APRESIASI MUZIK

0
3

4
0

1
0

2
0

5
0

3
0
4
0
TA HA P PENGUASAAN

6
0

5
0

6
0

..

TN HJ IBRAHIM BIN OMAR


GURU BESAR