Anda di halaman 1dari 4

Susunan Acara Pernikahan

Antara Fatwa Fatimah Zahro dengan Mochamad RIyan Hidayat


Pada Hari Minggu, 11 Januari 2015
Para hadirin tamu undangan yang saya hormati dan calon kedua mempelai yang berbahagia,
sehubungan dengan keluarga besan sudah tiba dan waktu beranjak siang, alangkah baiknya acara
yang sangat membahagiakan ini kita mulai saja.
Hadirin Undangan yang kami hormati. Pagi yang indah penuh kebahagiaan kita rasakan bersama,
karena pada hari ini. Minggu 11 Januari 2015, bapak dan ibu dapat menghadiri resepsi
pernikahan yang diselenggarakan oleh KELUARGA BAPAK HALIMI DAN IBU KHOLIFAH
Maha besar Allah dengan segala keagungan-Nya yang telah menjaga, menuntun, dan
menyatukan sapasang kekasih hati menjadi satu cinta untuk merenda tali sayang dalam bahligai
rumah tangga.
Ananda MOCHAMAD RIYAN HIDAYAT (RIYAN) Putra KeTIGA dari Bapak ACHMAD
ROYANI dan Ibu SURKINAH dari Cipinang Mempersunting Ananda FATWA FATIMAH
ZAHRO Putri KeDUA Bapak HALIMI dan Ibu KHOLIFAH di JATIWARINGIN.
Setelah akad nikah mereka berjanji Menjaga rasa cinta untuk terus bertahan di atas rasa sayang
dan berjalan dengan rasa rindu untuk terus menyatu, aku ingin bersamamu menggapai cita dan
asa menuju harapan sejati hanya untuk mendapat ridho ilahirobii, Sungguh indah dan mulianya
cinta yang telah mereka bina.
Hadirin, bapak/ibu yang kami hormati, Sejenak kita palingkan pandangan kita ke tempat
singgasana raja dan ratu sehari semalam yang begitu indah, dan menawan bagaikan istana di
negeri dongeng, ini merupakan cipta karya kedua mempelai dalam memadu cinta.
Bismillah hirrohman nirrohim
Assalamualaikum Wr, Wb.
Seuntai kata yang dirangkai menjadi kalimat, sebait syair yang dirangkai menjadi lagu.
Izinkanlah salam terucap bagi hadirin,walau tangan ini tak bersentuh.
Buah pisang di bawa pulang
Batangnya jangan lupa ditebang
kami ucapkan selamat datang
para tamu yang tersayang
Innalhamdalillah wala khaulawala kuwwata illa billah a'mma ba'du.

Yang Terhormat
- Kepada Ketua RW 010 Bpk. Ustadz Yusuf Supriadi, S.Pd.I beserta IBU atau yang
mewakilinya, yang terimakasih sudah memenuhi undangan kami.
- Kepada Ketua RT 004 RW 010 Bpk. Kuspriyono Hadi beserta IBU

- Kepada Ketua RT 008 RW 004 Bpk. H. Kasio


-

Yang Kami Hormati


Keluarga Besar Bpk. Munawir (alm.)
Keluarga Besar Mempelai Pria
Petugas KUA Pondok Gede.
Tokoh Masyarakat Ibu Ustadzah Hj. Sapuroh
Tokoh Masyarakat Bpk. Ustadz H. Wahyudi Hasan, S.Ag.
Tokoh Masyarakat Bpk. Drs. H. Junaidi Jatmiko, M.Si.
Tokoh Masyarakat Ibu Ustadzah Sri Mulharyati
Dan Bapak2, ibu2 Tamu Undangan yang saya Hormati.
Dan yang tak terlupakan, yang terISTIMEWA kedua Mempelai yang BERBAHAGIA.
Alhamdulilahirobbal alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa
melimpahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapat ridho dan
barokah-Nya. Serta memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul
bersama ditempat yang bahagia ini.
Sungguh kebahagiaan bagi kita karena pada hari ini bapak ibu hadirin senantiasa dapat
menghadiri resepsi pernikahan yang diselenggarakan untuk ananda Maemunah dan Sanusi.
Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda besar nabi Muhammad SAW,
beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya allah menadapatkan syafaat dan rahmat
dari Allah SWT. Dan teruntuk bapak ibu yang telah datang untuk saling mendoakan kedua
mempelai dan menjaga tali silaturahmi.
Atas nama keluarga besar kedua mempelai, tiada kata lain yang dapat kami haturkan selain
ucapkan selamat datang dan rasa berterimakasih yang amat, atas kehadiran bapak ibu pada
siang hari ini.
Adapun susunan acara pernikahan pada pagi hari ini ialah:
1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran
3. Sambutan 2
a. Tuan Rumah
b. Penerimaan Calon Pengantin Putra
c. Penyeahan Calon Pengantin Putra
4. Pelaksanaan Akad Nikah antara Fatwa Fatimah Zahro dan Mochamad Riyan Hidayat
5. Uraian Hikmah Pernikahan
6. Doa
Para hadirin tamu undangan yang saya hormati, demi kelancaran dan mengharap berkah
marilah kita buka acara kita yang membahagiakan ini dengan Suratul Fatihah. (Ila ala hadihin
niatu al-fatihah.)

Semoga dgn diawalinya pembacaan suratul fatihah, acara ini diberikan kelancaran serta
mendapakan barokan dari Alah SWT. Aamiiin..
Bapak ibu hadirin yg saya hormati. Sesungguhnya orang orang beriman itu adalah
mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan
kepada mereka ayat ayat-Nya, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka
bertawakal (QS.Al-Anfal : 2) Maka dari itu memasuki Acara Selanjutnya atau acara ke 2,
marilah kita simak lantunan-lantunan Ayat suci Alquran yang akan di bacakan oleh Saudari
Najwa. Kepada Saudari Najwa dipersilahkan.
Demikianlah lantunan2 Ayat Suci Al-quran yang begitu indah, semoga Allah melimpahkan
rahmat dan ketenangan hati kepada kita semua pada umumnya dan khususnya untuk yang
membaca. Dan kepada Saudari Najwa. Kami ucapkan terimakasih.
SAMBUTAN2
a. Bapak/ibu undangan yang berbahagia.
Sebagai tanda ucapan terima kasih atas kehadiran bapak ibu, kami mengundang perwakilan
dari keluarga besar SOHIBUL HAJAT untuk menyampaikan sambutan. kepada Bapak Ust. H.
Wahyudi Hasan, S.Ag, kepada Bpk. Ust. H. Wahyudi Hasan, S.Ag. kami persilakan.
b. Penyerahan Calon Pengantin Putra.
Sambutan yg kedua akan disampaikan oleh keluarga mempelai putra, yakni wakil rombongan,
sekaligus penyerahan. Kepada yg mewakili kami persilahkan !
c. Penerimaan Calon Pengantin Putri.
Terimakasih kami sampaikan kepada Bapak yg telah memberikan sambutan wakil dari
mempelai putra, dan tealh kita dengar bersama bahwa mempelai putra telah diserahkan
sepenuhnya kepada mempelai putri. Untuk itu, maka langsung saja kita ikuti sambutan ketiga
yaitu wakil dari keluarga putri sekaligus penerimaan .
Adapun acara selanjutnya yaitu Tawasul.
Semoga dengan pembacaan tawasul tadi apa yang menjadi cita2 dari tuan rumah dan
khususnya kedua mempelai dikabulkan oleh Allah SWT amin. dan kepada Bpk .. Kami
ucapkan Terimakasih
Pelaksanaan Akad Nikah antara Fatwa Fatimah Zahro dan Mochamad Riyan Hidayat dalam
hal ini Acara akan dipandu oleh Petugas KUA atau Bpk .Kepada Bpk. Kami persilahkan.
Itulah tadi telah kita saksikan bersama acara akad nikah Fatwa Fatimah Zahro dan Mochamad
Riyan Hidayat berlangsung dengan baik dan lancar dan kami ucapkan Selamat. Dan kepada
bpk Petugas KUA (Bpk. ) kami ucapkan terimakasih.

Bapak ibu yang berbahagia.


Setelah kita menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara Fatwa Fatimah Zahro dan Mochamad
Riyan Hidayat untuk mengiringi langkah keduanya menuju pernikahan yang islami, mari
bersama kita mendengarkan tausiyah Uraian Hikmah Pernikahan sekaligus doa untuk
kelanggengan kedua mempelai, agar senantiasa dalam membina rumah tangga diberi
kesabaran, kelapangan, dan kasih sayang Allah SWT yang akan disampaikan oleh Bapak Ust.
H. Wahyudi Hasan, S.Ag.
Demikian uraian hikmah pernikahan yang telah disampaikan olah bpk Ust. H. Wahyudi Hasan,
S.Ag, semoga bermanfaat bagi kita pada umumnya khususnya bagi kedua mempelai, sehingga
akan dapat membentuk suatu rumah tanggan yang sakinah mawaddah warrohmah, yang mana
sakinah itu berarti kebahagiaan dan mawadah itu artinya ketenangan dan warohmah adalah
kasih saying.
Hadirin yang kami hormati,
Tulusnya cinta, sayang, dan keikhlasan, telah menghantarkan sepasang kekasih dalam bingkai
baru mahligai rumah tangga.
Tak lupa doa dan restu dari para orangtua mengiringi keduanya dalam menjalani kehidupan
yang baru, juga sebagai pembangkit semangat untuk berjalan menuju hidup yang bahagia.
Semoga kedua mempelai selalu diberi limpahan anugerah dari Allah SWT, dijauhkan dari
segala rintangan, maupun masalah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
warahmah.
Bapak/ibu yang kami hormati
Dengan mengucap syukur alhamdulilah, sampailah kita dipenghujung acara siang ini. Kami
atas nama keluarga besar kedua mempelai, sekali lagi mengucapkan rasa terima kasih atas
kehadiran bapak ibu sekalian dan mohon doa restunya, dan Kami selaku pembawa acara
apabila terdapat kesalahan / kekurangan dari awal hingga akhir kami mohon maaf yang
sebesar-besarnya dan kepada Allah SWT.
Sekali lagi kepada kedua mempelai kami ucapkan selamat, semoga mendapatkan keturunan
yang soleh dan solehah. akhir kata :
Kalaulah ada sumur di ladang
Boleh kita menumpang mandi
Kalaulah ada umur panjang
Boleh kita berjumpa lagi
Dan kami akhiri, Billahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum wr wb