Anda di halaman 1dari 2

TARIKH

14 JANUARI 2014

HARI

Rabu

MATA PELAJARAN

PSK

KELAS

5 Cerdik

MASA

6.50 7.25 am

TEMA

Tema 1 : Pencapaian Kendiri

Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) untuk


Pembangunan Negara
Konsep PSH
Ciri-ciri PSH

TAJUK

Pengetahuan Sivik
Menerangkan konsep PSH untuk pembangunan
Negara
Menjelaskan ciri-ciri PSH
HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran Sivik
Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan
Negara
Nilai Sivik
Menghargai kepentingan ilmu

AKTIVITI

Menghasilkan peta minda tentang konsep dan ciriciri PSH

ABM

Buku Teks m/s 2-5

REFLEKSI

TARIKH

15 JANUARI 2014

HARI

Khamis

MATA PELAJARAN

PSK

KELAS

5 Cerdik

MASA

7.55 8.30 am

TEMA

Tema 1 : Pencapaian Kendiri (Bahagian 2)

Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) untuk


Pembangunan Negara
Konsep PSH
Ciri-ciri PSH

TAJUK

Pengetahuan Sivik
Menerangkan konsep PSH untuk pembangunan
Negara
Menjelaskan ciri-ciri PSH
HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran Sivik
Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan
Negara
Nilai Sivik
Menghargai kepentingan ilmu

AKTIVITI

Menghasilkan peta minda tentang konsep dan ciriciri PSH

ABM

Buku Teks m/s 2-5

REFLEKSI