Anda di halaman 1dari 2

TARIKH

21 JANUARI 2015

HARI

Rabu

MATA PELAJARAN

PSK

KELAS

5 Cerdik

MASA

6.50 7.25 am

TEMA

Tema 1 : Pencapaian Kendiri

TAJUK

Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) untuk


Pembangunan Negara
Kepentingan PSH
Pengetahuan Sivik
Menghuraikan kepentingan PSH untuk
pembangunan Negara.

HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran Sivik
Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan
Negara
Nilai Sivik
Menghargai kepentingan ilmu

AKTIVITI

ABM

REFLEKSI

Guru menerangkan kepada pelajar Kepentingan


PSH kepada negara dengan jelas dan beberapa
contoh turut diberikan untuk menambahkan lagi
pengetahuan pelajar.
Seterusnya guru membahagikan pelajar kepada
6 kumpulan bagi aktiviti forum.
Aktiviti forum ini akan diadakan pada
pembelajaran akan datang bagi memberi
peluang kepada pelajar membuat persediaan.

Buku Teks m/s 8-14

TARIKH

22 JANUARI 2015

HARI

Khamis

MATA PELAJARAN

PSK

KELAS

5 Cerdik

MASA

7.55 8.30 am

TEMA

Tema 1 : Pencapaian Kendiri (Bahagian 2)

TAJUK

Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) untuk


Pembangunan Negara
Kepentingan PSH

Pengetahuan Sivik
Menghuraikan kepentingan PSH untuk
pembangunan Negara.
HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran Sivik
Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan
Negara
Nilai Sivik
Menghargai kepentingan ilmu

AKTIVITI

Mengadakan Forum yang bertajuk Kepentingan


PSH kepada negara

ABM

Buku Teks m/s 8-14

REFLEKSI