BAB 1 : Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British 1. Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) membantu kerajaan Britain I.

meluaskan tanah jajahan II. menawan Perancis III. menjalankan perdagangan IV. menjalankan penyelidikan A. B. C. D. I dan IV II dan III I dan III III dan IV

2. Pulau Pinang di bawah naungan kerajaan… A. Siam B. Melaka C. Johor D. Kedah 3. Pulau Pinang berpotensi dijadikan sebagai… I. pusat perlombongan bijih timah II. pelabuhan persinggahan III. pengkalan tentera IV. pusat pengumpulan barang A. B. C. D. I dan II I dan III I, II dan IV II, III dan IV

4. Kerajaan Kedah merupakan sebuah kerajaan… A. Maritim B. Agraria C. Melayu Lama D. Timur 5. Kerajaan Kedah menghadapi masalah perebutan takhta berikutan A. pergaduhan antara pembesar B. Sultan Muhammad Jiwa tidak mempunyai pewaris C. pelantikan Raja Abdullah sebagai Raja Muda D. hasutan British 6. Apakah maksud anak gahara? A. anak angkat yang paling disayangi sultan B. anak yang dilahirkan oleh isteri sultan yang berketurunan diraja C. menantu sultan yang paling sulung D. anak yang bukan dilahirkan oleh isteri sultan yang berketurunan diraja

7. Para pembesar yang memberontak berikutan pelantikan Raja Abdullah mendapatkan bantuan ketenteraan dari… A. Bugis pimpinan Raja Haji B. Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) C. Firma Jourdain Sullivan and de Souza D. Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) 8. Tentera Bugis telah menyerang dan menawan I. Kuala Kedah II. Kota Langkawi III. Alor Setar IV. Kangar A. B. C. D. I dan II I dan IV I dan III II dan IV

9. Setelah diserang Bugis,Sultan Muhammad Jiwa berundur ke………….dan cuba mendapatkan bantuan…… A B C D Berundur Ke Kangar Perlis Johor Kalimantan Bantuan Dari Firma Jourdain Sullivan and de Souza Raja Siam iaitu Rama III Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) Tentera Minangkabau

10. Siapakah yang dihantar Firma untuk berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa? A. Stamford Raffles B. Andrew Clarke C. William Farquhar D. Kapten Francis Light 11. Antara syarat-syarat perjanjian antara Sultan Muhammad Jiwa dan Francis Light ialah I. Firma akan membantu Kedah II. Firma akan membayar 30 000 dolar Sepanyol kepada Sultan Kedah III. Firma tidak akan melindungi musuh Kedah IV. Sultan membenarkan Firma berdagang di Kuala Kedah A. B. C. D. Stamford Raffles Andrew Clarke Firma Kapten Francis Light

12. Sultan Muhammad Jiwa membatalkan perjanjian setelah A. Baginda ditawan Bugis B. Siam menyerang Kedah C. Firma tidak menghantar bantuan D. mendapat persetujuan Firma

13. Kedah menghentikan penghantaran bunga emas ke Siam kerana A. Perang Siam-Burma B. Mendapat perlindungan dari kerajaan China C. Siam ditawan Perancis D. Kedah ditewaskan Patani 14. Setelah perang tamat,Siam mendesak Kedah meneruskan penghantaran bunga emas. Demi kedaulatan Kedah,apakah yang ditawarkan Sultan Abdullah kepada pihak yang sudi membantu ? A. Perjanjian perdagangan B. Pulau Pinang C. Seberang Perai D. Bunga emas 15. Apakah nama perjanjian yang ditandatangani antara Sultan Abdullah dan Francis Light A. Perjanjian Persahabatan dan Keamanan 1791 B. Perjanjian Burney C. Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 D. Perjanjian Persahabatan dan Keamanan 1800 16. Berapakah bayaran yang perlu SHTI bayar kepada Sultan Kedah untuk mendapatkan Pulau Pinang A. 30 000 dolar Sepanyol sepurnama B. 30 000 dolar Sepanyol setahun C. 6 000 dolar Sepanyol sepurnama D. 10 000 dolar Sepanyol setahun 17. Apakah alasan SHTI untuk tidak membantu Sultan Kedah A. Francis Light menandatangani perjanjian itu secara peribadi tanpa keizinan SHTI B. SHTI hanya akan menyelesaikan masalah dalam negeri Kedah C. Kedah tidak mematuhi syarat perjanjian D. Francis Light telah dipecat SHTI 18. Negeri manakah yang membantu Sultan Abdullah mengumpul kekuatan ketenteraan untuk menghalau British dari Pulau Pinang? I. Johor-Riau II. Siak III. Riau IV. Selangor A. B. C. D. I dan III I, II dan III II, III dan IV I, II, III dan IV

19. Setelah Sultan Kedah ditewaskan,SHTI memaksa baginda menandatangani perjanjian… A. Perjanjian Persahabatan Kedah - Inggeris B. Perjanjian Kedah Lama C. Persetiaan Seberang Perai D. Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris – Kedah

20. Apakah kesan Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris – Kedah ? A. Kedah mengiktiraf ketuanan British B. Kedah mengaku di bawah naungan SHTI C. SHTI bebas memerintah Kedah D. SHTI menduduki Pulau Pinang secara rasmi 21. Sultan manakah yang sanggup menyerahkan Seberang Perai untuk mendapatkan bantuan ketenteraan A. Sultan Dziauddin B. Sultan Muhammad Jiwa C. Sultan Abdullah D. Sultan Ahmad Tajuddin II 22. Apakah kepentingan Seberang Perai kepada SHTI? I. Pusat pentadbiran kerajaan II. Tempat bercucuk tanam III. Tapak pembinaan ibu pejabat SHTI IV. Benteng pertahanan A. B. C. D. I dan III II dan IV I, II dan III I, III dan IV

23. Perjanjian manakah yang membenarkan British bertapak di Seberang Perai ? A. Perjanjian Persahabatan Kedah – Inggeris 1786 B. Persetiaan Seberang Perai 1800 C. Perjanjjian Persahabatan dan Perikatan Inggeris – Kedah 1800 D. Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris – Kedah 1791 24. Berapakah bayaran yang perlu British bayar bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai ? A. 9 000 dolar Sepanyol setahun B. 10 000 dolar Sepanyol setahun C. 6 000 dolar Sepanyol setahun D. 30 000 dolar Sepanyol setahun 25. Apakah kesan Surat – Surat Kew yang ditandatangani semasa Perang Napoleon A. British diberi hak mengendalikan seluruh tanah jajahan Belanda di Timur B. Belanda ingin mengadakan gencatan senjata dengan British C. British bersetuju mengisytiharkan Belanda sebagai negeri naungan kerajaan Britain D. Belanda menjadi orang tengah antara British dan Perancis 26. Apakah negeri yang diserahkan Belanda kepada British mengikut Surat – Surat Kew ? I. Kedah II. Riau - Lingga III. Betawi IV. Melaka A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV

27. Setelah perang tamat,British terpaksa menyerahkan semula jajahan Belanda. Apakah yang dilakukan pentadbiran Belanda terhadap British ? A. Belanda menangkap dan membunuh konsulat British di Tanah Melayu B. Belanda memutuskan perjanjian perdagangan dengan British C. Belanda mengenakan cukai yang tinggi dan layanan buruk terhadap pedagang British di Pelabuhan Betawi D. Belanda mengisytiharkan perang terhadap British 28. Siapakah yang telah dipertanggungjawabkan untuk mencari pelabuhan baru di Tanah Melayu ? A. George Leith B. Stamford Raffles C. William Farquhar D. John Crawfurd 29. Di manakah Raffles membuka pelabuhan sebelum Singapura ? I. Palembang II. Riau III. Acheh IV. Melaka A. B. C. D. I dan II I dan III I, II dan III I, II, III dan IV

30. Mengapakah Raffles berpendapat Singapura sesuai dijadikan pelabuhan ? A. Kekayaan hasil bumi untuk dijadikan pusat pengeluaran bijih B. Tanah yang subur untuk bercucuk tanam C. Dapat dijadikan pangkalan tentera D. Dapat menyaingi pelabuhan Belanda di Betawi 31. Singapura berada di bawah pemerintahan … A. Temenggung Abdul Rahman B. Tengku Hussein C. Maharaja Abu Bakar D. Sultan Mahmud Shah II 32. Perjanjian 12 Januari 1819 tidak sah kerana … A. Tidak mendapat persetujuan Sultan Abdul Rahman iaitu pemerintah sebenar Singapura B. Menggunakan unsur paksaan dan ugutan C. Tidak mempunyai bukti dan saksi yang boleh dipercayai D. Mengandungi unsur berat sebelah dan tidak adil 33. Mengapakah Tengku Hussein selaku putera sulung tidak ditabal menjadi sultan menggantikan ayahandanya ? A. Tengku Hussein bukan anak gahara B. Tengku Hussein berada di Pahang semasa kemangkatan ayahandanya C. Tengku Hussein tidak berminat menjadi sultan D. Tengku Hussein tidak disukai para pembesar ekoran kesombongannya

34. Berapa banyakkah perjanjian yang ditandatangani sebelum Raffles benar-benar berjaya mendapatkan Singapura ? Pada tahun berapakah perjanjian-perjanjian itu ditandatangani ? A. 5 perjanjian pada tahun !886, 1887, 1888, 1895 dan 1897 B. 3 perjanjian pada tahun 1819, 1823 dan 1824 C. 3 perjanjian pada 1903, 1914 dan 1921 D. 5 perjanjian pada 1819, 1823, 1824, 1895 dan 1897 35. Belanda membantah tindakan British membuka penempatan di Singapura kerana mendakwa Singapura berada di bawah pengaruh Belanda.Bagaimanakah kedua-dua buah kerajaan mengatasi masalah ini ? A. Dengan menandatangani Persetiaan London 1826 B. Dengan menandatangani Perjanjian Damai 1903 C. Dengan menandatangani Perjanjian Inggeris Belanda 1824 D. Dengan mengadakan sekatan ekonomi 36. Gabungan negeri Melaka, Pulau Pinang dan Singapura dinamakan … A. Negeri – Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) B. Persekutuan Tanah Melayu (PTM) C. Negeri – Negeri Selat (NNS) D. Tanah – Tanah Jajahan British (TTJB) 37. Mengapakah Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan? I. Untuk menjimatkan kos pentadbiran II. Untuk meningkatkan keselamatan III. Untuk menyeragamkan pentadbiran IV. Untuk menjimatkan perbelanjaan A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV

38. Mengapakah pusat pentadbiran Negeri – Negeri Selat dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura pada 1832 ? A. Keselamatan terjamin B. Pemandangan yang indah C. Penduduk yang akur dengan pentadbiran British D. Kedudukan strategic 39. Mengapakah penduduk dan pedagang Negeri –Negeri Selat (NNS) membantah tindakan kerajaan British meletakkan NNS di bawah pentadbiran Gabenor Jeneral British di India? A. Kerana NNS umpama tanah jajahan India B. Kerana NNS tidak bersetuju dengan corak pentadbiran India C. Kerana NNS membenci pegawai India D. Kerana NNS merasakan India berkomplot dengan Perancis 40. Pada 1 April 1867, Negeri –Negeri Selat (NNS) diletakkan di bawah tanggungjawab … A. Jabatan Penyelenggaraan dan Pengurusan Negeri Taklukan British di Greenwich B. Pejabat Tanah Jajahan British di London C. Lembaga Keselamatan Luar Negeri Britain di Los Angeles D. Ibu Pejabat Gabenor Negeri – Negeri Selat di Singapura

JAWAPAN
1. B 2. D 3. D 4. A 5. C 6. B 7. A 8. C 9. A 10. D 11. B 12. C 13. A 14. D 15. C 16. B 17. A 18. C 19. D 20. D 21. A 22. B 23. C 24. B 25. A 26. D 27. C 28. B 29. C 30. D 31. A 32. A 33. B 34. B 35. C 36. C 37. D 38. D 39. A 40. B

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.