Anda di halaman 1dari 78

KAUNSELING

KELOMPOK

Nor Farahin
Nabilah
Suria
Syafawati
Shalida

DEFINISI

Sekumpulan individu yang bergabung kerana mempunyai minat, tujuan


atau fungsi yang sama (Websters Third New World International Dictionary)
Proses perhubungan antara kaunselor dengan beberapa orang peserta.
Mereka menilai diri dan situasi dalam usaha menukar sikap dan tingkah
laku (Hansen, Warner dan smith, 1980)
Proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman-pengalaman
peserta dalam kelompok sebagai penggalak perkembangan diri peserta
kelompok.

Fokus

Kaunseling

Kelompok

ialah

menolong

peserta

menghadapi masalah penyesuaian diri dan perkembangan diri sehari-hari


seperti perubahan kelakuan, memperbaiki kemahiran berhubung, sikap dan
nilai atau kerjaya atau membuat keputusan dalam hidup (Gibson dan
Mitchell, 1981, 1999)

Kaunseling kelompok juga dinamakan sebagai suatu hubungan


antara seorang individu dengan individu lain dalam satu
kelompok yang menfokuskan aspek permasalahan yang sama
dalam konteks tingkahlaku dan terdapat penglibatan fungsifungsi terapi atau pemulihan.
Rogers (1970), mendefinisikan kaunseling kelompok sebagai
orientasi permasalahan dan proses pemulihan dalam usaha
merasionalkan seseorang mengikut kehendak ramai. Hal ini jelas
menyokong penglibatan fungsi-fungsi terapi dalam proses
kaunseling kelompok.

Gibson dan Mitchell (1981) mentakrifkan kaunseling kelompok


sebagai satu proses membantu seseorang klien menyesuaikan
diri dengan hal sehariannya dari aspek tingkah laku, perhubungan
peribadi,

nilai

diri,

sikap

serta

permilihan

kerjaya

yang

bersesuaian dengan kemahiran yang dimiliki oleh individu


berkenaan. Dalam hal ini, pelaksanaan kaunseling kelompok
dilihat sebagai satu platform yang amat berkesan dalam
membantu

ahli-ahlinya

dalam

menyelesaikan

masalah

di

persekitarannya dan isu yang dibangkitkan oleh mereka secara


diskusi, perkongsian pendapat dan informasi dalam menemui
solusi yang paling sesuai dan tepat.

Ahli
dipilih
secara
sukarela
Dibentuk
dengan disertai
oleh tujuh
hingga dua
belas,
mengikut
kesesuaian,
( terdiri
daripada
seorang ketua
atau kaunselor
dan ahliahlinya,
(Zuraidah,2010
).

PEMILIHA
N AHLI
KELOMP
OK

Proses temu duga


perlu dijalankan
supaya ahli yang
dipilih
bersesuaian
dengan topik
atau isu yang
bakal
dibincangkan.
Diberi
pendedahan
tentang proses
kaunseling
kelompok dapat
digambarkan
kepada ahli-ahli
sebelum
perbincangan
dimulakan.

Kemesraan dan keselesaan antara ahli kumpulan perlu dipupuk terlebih


dahulu sebelum sesi perbincangan dimulakan. Hal ini bagi mewujudkan
keselesaan antara ahli kumpulan dalam bekerjasama menjayakan sesi
kaunseling. Oleh itu, proses kaunseling perlu dimulakan dengan sesi
taaruf terlebih dahulu.
Gazda, Ducan dan Meadow (1967), menjelaskan bahawa dalam
pendekatan kaunseling kelompok, nilai terapinya terletak pada suasana
saling mempercayai, penerimaan, saling memahami dan sokongan yang
berpandukan pada kebenaran. Keempat-empat aspek ini sangat penting
dalam menjayakan sesi perbincangan yang dijalankan. Hal ini
disebabkan ahli-ahli yang terlibat akan lebih terbuka untuk berkongsi
pengalaman hidup mereka dengan ahli-ahli yang lain dan lebih ikhlas
dalam usaha bantu-membantu sesama mereka.

JENIS JENIS
KELOMP
OK

Apakah kerja kelompok?

Menurut ASGW (The Association of


Specialists in Group Work, USA):
Kerja kelompok adalah usaha membantu
atau pun menyelesaikan sesuatu masalah /
tugas dlm suasana kelompok.

Kerja kelompok meliputi semua aktiviti yd


dilakukan oleh sesebuah kelompok yg
terancang (Gladding, Group Work, 1999)

Jenis-jenis kerja kelompok


Kelompok

bimbingan
Kelompok kaunseling
Kelompok psikoterapi
Kelompok tugasan
Kelompok perkembangan ataupun
pengalaman
Kelompok bantu diri

KELOMPOK
BIMBINGAN

KELOMPOK BIMBINGAN
Menurut

ASGW (1989) bimbingan


kelompok: a broad professional practice
that refers to the giving of help or the
accomplishment of tasks in group setting.

It

involves the application of group theory


And process by capable professional
practitioners to assist an independent
collection of people to reach their mutual
goals, which may be personal,
interpersonal, or tasks related in nature

Menurut

ASGW (1989) bimbingan kelompok


suatu amalan profesional yg luas
melibatkan pemberian bantuan (psikologi)
atau penyempurnaan tugas dlm kelompok.

Amalan

ini melibatkan aplikasi teori dan


proses kelompok oleh pengamal profesional
utk membantu individu mencapai matlamat
bersama.

Kelompok bimbingan
kaedah membentuk sesuatu kemahiran diri
ataupun interpersonal kpd sekumpulan
individu
(bimbingan akademik, pemilihan kerjaya,
kemahiran komunikasi interpersonal)
Bertujuan mencegah sesuatu masalah atau
perlakuan negatif
Ahli terdiri drpd mereka yg tiada masalah
peribadi yg serius.
Lebih kepada penyampaian maklumat dan
tidak melibatkan penerokaan yang
mendalam.

Thompson

& Poppen (1979)

menyatakan fokus dan


kandungan kelompok bimbingan
di sekolah adalah perkembangan
konsep kendiri, disiplin kendiri
pelajar, hubungan rakan sebaya,
hubungan interpersonal dengan
individu lain, kemahiran belajar,
perkembangan kerjaya dan
mengembangkan suasana
perkembangan yang efektif.

Trotzer

(1980) dalam Ida (2006)

menyatakan bahawa kelompok


bimbingan membekalkan maklumat
dan kemahiran yang berguna
secara peribadi dan menggalakkan
hubungan interpersonal,
perbincangan dan perkongsian
demi membantu ahli kelompok
memahami diri, perkembangan dan
dunia mereka.

Ciri-ciri Kelompok Bimbingan

Ahli anggaran sebaya (samada persamaan umur /


peranan)
Mempunyai tema tertentu
Bertujuan mencegah timbulnya masalah kendiri dan
interpersonal
Menggalakkan kesedaran dan pembangunan kendiri
Diketuai oleh seseorang yg mahir dlm aspek yg ingin
diberi bimbingan
Jumlah sesi adalah terhad dan ditentukan oleh ketua
atau fasilitator kelompok
Banyak dijalankan di sekolah sekolah dalam proses
membimbing para pelajar.

Peranan Ketua dlm Kelompok


Bimbingan
Pemimpin
Menyampaikan

maklumat
Pemudahcara / fasilitator
Motivator
Pemerhati proses dan pemberi
maklum balas kemajuan kelompok
dan ahli perseorangan

Peranan Ahli dlm Kelompok


Bimbingan
Aktif

ambil bahagian
Praktis nilai murni dlm perhubungan
antara ahli kelompok
Mematuhi norma / peraturan
kelompok
Tiada perkongsian yg mendalam
tentang masalah peribadi

Beberapa prosedur membentuk


kelompok (bimbingan)
Membentuk

rasional/ tujuan yg jelas


mengapa sesuatu kelompok bimbingan
perlu ditubuhkan, sediakan cadangan
Kenalpasti kemahiran (intrapersonal dan
interpersonal) yg ingin dipupuk
Kenalpasti tajuk-tajuk dan kandungan
ceramah ringkas
Kenalpasti aktiviti dan / atau prosedur
perlaksanaan yg sesuai dgn tajuk serta
menarik

KELOMPOK
KAUNSELIN
G

Apakah Kelompok kaunseling?


Kaunseling

kelompok merujuk kpd usaha


menjalankan kaunseling kpd sekumpulan
kecil individu
Biasanya ahli kelompok terdiri drpd mereka
yg mempunyai masalah yg sama
Bertujuan memulihkan perlakuan atau atasi
masalah normal sekumpulan kecil individu
Ahli-ahli memainkan peranan untuk
membantu ahli yang mengalami masalah

Menurut

Zuraidah, 1989

satu pendekatan yang boleh


digunakan oleh kaunselor terlatih
untuk memberi pertolongan yang
berkesan kepada individu yang
normal yang menghadapi
masalah-masalah seharian yang
biasa dalam satu jangka waktu
yang sama.

Beberapa faedah kaunseling kelompok


berbanding kaunseling individu
Meningkatkan keyakinan diri
Bantu ahli kenal & lebih faham diri
Sedar diri tidak keseorangan
Dapat sokongan dari ahli lain utk berubah
Sedar diri masih diterima orang lain, masih
berguna
Belajar mempercayai orang lain
Faham pelbagai ragam manusia
Bina kemahiran perhubungan interpersonal
Peluang menerima dan memberi pertolongan
Peka kpd keperluan org lain; bekerja dalam
kumpulan

Ciri-ciri Kelompok Kaunseling


Bil ahli antari 5 8 orang sahaja
Keahlian secara sukarela (seeloknya) tetapi
proses screening mungkin dilakukan
Ahli bermasalah serupa tetapi mungkin berbeza
peringkat
Setiap ahli berhak meluahkan masalah/ perasaan
Tanggungjawab perubahan tingkahlaku pd setiap
ahli
Patuh pd etika kaunseling kerahsiaan, dan adab
kelompok (tidak monopoli sesi, tidak diam, tidak
bermusuh, tidak ponteng, tidak mengkritik)
Matlamat dibina dan dipersetujui bersama

Peranan Ahli dlm Kelompok


Kaunseling
Aktif

ambil bahagian

Praktis

nilai murni dlm perhubungan


antara ahli kelompok

Mematuhi
Bersedia

norma / peraturan kelompok

kongsi masalah dlm kelompok

Peranan Kaunselor dlm Kelompok


Kaunseling
Ketua
Pemudah

cara/ fasilitator
Role model
Motivator
Pemerhati proses
Pendamai
Pelindung
Penasihat/ Pembimbing

Ciri-ciri Pemimpin Kelompok


Berani

Terbuka

Role

Tahan

model
Hadir secara
emosi, kognitif &
fizikal
Mengambil berat
Percaya kpd
proses kelompok

dikritik

Lucu
Stamina/

bertenaga
Kreatif
Punyai kesedaran
diri yg tinggi

Konsep Keahlian
Konsep

TERBUKA
bermaksud
keahliannya tidak
ditetapkan di mana
ahli boleh keluar
masuk mengikut
keinginan &
kesediaan masingmasing. Cth,
kelompok support
group

Konsep

TERTUTUP
bermakna bilangan
ahli adalah terhad
dan mempunyai
prosedur keluar
masuk yg ketat

Ahli

baru tidak
diterima setelah
sesi bermula.

KELOMPOK
PSIKOTERA
PI

KELOMPOK PSIKOTERAPI
satu

pendekatan kaunseling yang bersifat


merawat dan memulihkan.
Ia memberi tumpuan kepada ahli yang
mengalami gangguan psikologi yang
kronik bagi memperbetulkan emosi dan
tingkah laku binormal sehingga
menyebabkan disfungsi diri. Matlamat
utama kelompok ini adalah perubahan
personaliti individu sama ada kecil atau
besar.

Ciri- ciri kelompok psikoterapi


Mengambil

tempoh masa yang lama kerana


melibatkan perubahan personaliti individu.
Ahli kelompok berbeza dari jenis kelompok
yang lain seperti mengalami gangguan
mental, kecelaruan serius, kebimbangan
kronik, deprasi, kecelaruan identiti, anxiety
dan sebagainya.
Setiap klien harus menepati diagnosis
dalam Diagnostic Statistical Manual of
Mental Disorder (DSMIV).

Pemimpin

terdiri dari professional terlatih


dalam bidang perubatan dan kesihatan mental
: ahli psikiatri atau ahli psikologi terlatih dan
berlesen.
Tempat kaunseling : hospital, pusat kesihatan
mental dan program pesakit luar.
Sesi kelompok sekali seminggu bagi pesakit
yang semakin pulih.
Pemimpin dalam kelompok ini perlu
mempunyai kemahiran yang tinggi dan
struktur yang jelas.

KELOMPO
K
TUGASAN

KELOMPOK TUGASAN
Kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk
mencapai sesuatu matlamat yang telah
disasarkan.
memfokuskan pencapaian tugasan bagi
kumpulan dan tidak menfokus kepada
pencapaian individu.
Menurut Association for Specialist in Group
Work (ASGW, 2000) kelompok tugasan
mempromosi pencapaian tugasan kumpulan
yang cekap dan berkesan di kalangan individu
yang dikumpul bagi melaksanakan tugas itu.

Penekanannya adalah kepada pencapaian dalam


melaksanakan sesuatu tugas yang telah
diberikan.
Kejayaan kelompok tugasan ini banyak
bergantung kepada dinamik sesebuah kelompk.
Pemimpin kelompok memainkan peranan penting
untuk membina kelompok yang dinamik tersebut.
Pemimpin perlu menggunakan kemahiran
teraputiknya bagi membentuk kelompok yang
proaktif dan dinamik. (kepercayaan, kerjasama,
semangat)

KELOMPOK
PERKEMBANG
AN/PENGALA
MAN

KELOMPOK PERKEMBANGAN /
PENGALAMAN

bertujuan membantu individu-individu


yang sihat dari segi psikologinya.
Kelompok jenis ini boleh dibahagikan
kepada tiga jenis iaitu kelompok latihan
atau T-Group, kelompok pertembungan
dan kelompok marathon.

1. kelompok latihan atau T- Group


berorientasikan latihan bagi
memperkembangkan sensitiviti dan
kemahiran interpersonal klien. Belajar
mengenai diri dan orang lain.

2. Kelompok pertembungan
Bermula dari kelompok latihan dan ia
berasaskan penyelesaian masalah.
menggabungkan peluang supaya dapat
berkembang dalam setting yang berbeza.
Kurang selesa antara ahli dan memerlukan
pemimpin kelompok yang bijak untuk
menggunakan kemahiran mereka.

3. Kelompok maraton
jenis kelompok yang bercirikan perjalanan
sesi yang agak panjang sehingga
berminggu-minggu.
Perjalanan sesi yang panjang ini adalah
bagi membina hubungan yang efektif
melalui interaksi yang mendalam. Ahli
kelompok akan menjalankan aktiviti
bersama sepanjang hari sehingga tempoh
kelompok tamat.

KELOMPO
K BANTU
DIRI

KELOMPOK BANTU DIRI


berbeza

dengan kelompok kaunseling. Ianya


tidak memerlukan pemimpin yang pakar
kerana setiap ahli memainkan peranan untuk
berkongsi pengalaman-pengalaman mereka,
memberikan sokongan emosi dan sosial
antara satu sama lain.
Berfungsi sebagai sistem sokongan kepada
setiap ahli dan ahli dengan bantuan
kumpulan bertanggungjawab kepada diri dan
keputusan.

Ciri-ciri kelompok bantu


diri
Homogeneous
Ahli

sebagai agen sokongan dan


bantuan
Pemimpin sebagai fasilitator
Pemimpin dilantik dalam kalangan
kelompok itu sendiri.
Contoh kelompok: penagihan dadah,
ketagihan alkohol, pesakit kanser,
kerang upaya dan lain-lain.

PROSES
KAUNSELING

Peringkat 1:
Membina hubungan

Tahap yg perlu dilalui :


a) Mewujudkan suasana yang
menggalakkan interaksi
b) Menentukan matlamat awal
kaunseling
c)
Menstruktur hubungan
d) Membina kepercayaan

a) Mewujudkan suasana
yang menggalakkan
interaksi

Pada permulaan proses kaunseling , biasanya klien


tidak begitu yakin dengan dirinya sendiri, kaunselor
dan kesan proses kaunseling.
Tambahan pula terdapat klien yang tidak begitu
pasti akan masalahnya.
Keadaan berhati-hati ini bermakna klien tidak akan
memberi respon kepada kaunselor dengan terbuka.
Klien memerlukan rasa selamat, atau rasa boleh
percaya kepada orang lain (kaunselor), ada
kejujuran dan rasa dihormati.
Klien selalunya memerlukan rasa senang
berkomunikasi dengan kaunselor, merasakan dirinya
diterima dan difahami dengan cara yang betul.
Kaunselor perlu berkomunikasi dengan rasa minat
terhadap klien, memahami dan menghormati
perasaan, sikap dan masalahnya.

Cara yang boleh dilakukan :

Menunjukkan anda sentiasa hadir dan


memberi sepenuh perhatian kepada klien
dan menganggapnya sebagai seorang yang
dihormati dan dihargai .
Mendengar secara intensif dan cuba
merasakan bagaimana klien merasa dan
memikirkan masalahnya
Memberi respon kepada klien dengan
sepenuhnya.

Contohnya
sebagai
permulaan
kaunselor
menunjukkan raut wajah yang menunjukkan rasa
ingin berkongsi masalah dengan klien dan
memahami perasaan mereka serta menjiwai
masalah klien.

Kaunselor juga perlu memulakan soalan yang


boleh membantu ke arah keadaan rasa selamat ,
kejujuran dan rasa boleh percaya.
Contoh :
Apakah yang boleh saya bantu saudara? (seeloknya
nama diketahui).
Kaunselor juga perlu menunjukkan air muka yang
tenang posture atau cara duduk semasa
melayan klien, kesungguhan ketika menjawab
dan intonasi suara yang tidak mengancam.

b. Menentukan Matlamat
Awal Kaunseling.

Beberapa sebab mengapa klien berjumpe dengan kaunselor?


Antaranya ialah untuk menyelesaikan konflik atau meminta
pertolongan untuk mendapatkan cara-cara menjadi seorang yang
lebih berfungsi dengan lebih efektif.

Terdapat klien yang menyedari dengan jelas akan masalahnya,


tetapi ada juga yang kabur akan masalahnya.

Klien akan mengemukakan satu masalah awal pada kaunselor,


tetapi bukan masalah besar yang sebenarnya dihadapi.

Kecenderungan untuk menyelesaikan masalahnya mungkin


lemah, pertengahan atau tinggi.Apapun, kaunselor mesti
memastikan bersama klien apakah matlamat yang hendak
dicapai pada akhir sesi kaunseling.

Matlamat awal mungkin sama-sama


bersetuju untuk menyelesaikan masalah
yang dikemukakan pada waktu itu.
Disamping itu, mendengar masalahnya,
membantu dia melihit dirinya sendiri,
supaya dia lebih memahami tentang
dirinya, dan dengan itu diharap klien dapat
mengenal pasti matlamat kaunseling yang
lebih tepat.

c. Menstruktur Hubungan

Ia bertujuan supaya klien akan nampak dengan lebih jelas ke arah mana
hendak dituju dan memahami proses kaunseling.
Pada mulanya, klien agak sukar untuk mengambarkan apa yang akan
terjadi, bagaimana perubahan boleh berlaku dan meragui apakah
semua itu akan dapat membantunya.
Sebagai kaunselor , kita dan klien mesti saling bersetuju tentang
beberapa perkera sebelum memulakan proses kaunseling.
Kefahaman tentang proses kaunseling, kaunselor harus
memberitahu :
bagaimana kaunseling boleh membantu dengan menjelaskan caracara berinteraksi dalam setiap sesi.
tentang peranan masing-masing sebagai kaunselor dan kaunseling.
Kaunselor adalah membantu anda memikirkan isu-isu yang terlibat
dalam membuat sesuatu keputusan.
Kaunselor hendaklah mendapat seberapa banyak maklumat yang
diperlukan, meneliti dan menimbangnya, dengan mengambil kira
latar belakang dan nilai-nilai kaunselor.

d. Memberi Kepercayaan

Seorang kaunselor mesti menunjukkan sifat dan


tingkah laku yang beretika tinggi sepanjang
menjalankan proses kaunseling.
Pada peringkat permulaan kaunseling, kaunselor
seharusnya sudah menjelaskan tentang tuntutan
kerahsiaan dan taraf kemahiran yang dipunyai oleh
kaunselor.
kaunselor mesti memikirkan soal tingkah laku yang
beretika di sepanjang proses menjalinkan hubungan
dengan klien dan disepanjang perjumpaan dengan
klien dalam sesi-sesi yang lain

Peringkat 2 :
TAHAP PENEROKAAN
menumpukan perhatian terhadap meneroka, memahami,
menganalisis persepsi tentang diri dan persepsi klien
berkenaan dengan masalahnya.
Untuk memahami klien dan cara pemikirannya kaunselor
harus meneliti beberapa perkara seperti berikut:
Meneroka seluas-luasnya skop masalah klien dalam
alam nyata yang dihadapi sekarang.
Menganalisis aras perfungsian klien dalam alam nyata
hidupnya.
Memahami cara klien berfikir dan cara dia berubah, dan
memahami sejauh mana dia sukar membuat perubahan.
Memahami kekuatan dalaman yang ada pada klien dan
bagaimana dia boleh mendapatkan kekuatan luaran.

1)

2)

3)

4)

5)

Untuk melicinkan proses penerokaan, kaunselor


dan klien hendaklah :
mengenal pasti sama ada masalah yang
dihadapi sekarang
mengenalpasti konteks dan persekitaran pada
masa dan di mana masalah itu berlaku
menilai keadaan, teruk atau tidak, dan berapa
lama masalah itu berlaku
menilai sejauh mana masalahnya telah
melibatkan orang lain terutama kepada orang
yang terdekat dengannya
membuat anggaran apakah kesannya kepada
orang yang terdekat dalam hidupnya, sekiranya
ia membuat sedikit perubahan

Proses penerokaan ini akan lebih berhasil


sekiranya kaunselor mendengar secara aktif,
memberi penjelasan kepada isu-isu yang
dikemukakan, menyokong dan memberi
galakan kepada klien serta menganggap
klien sebagai orang yang dihargai.
Dalam proses penerokaan ini,kaunselor
memikirkan cara sementara dan
menyediakan rancangan atau strategi untuk
membantu klien pada tahap yang lain.

Peringkat 3 :
TAHAP MEMBUAT KEPUTUSAN

terdapat dua tugasan yang berkaitan yang mesti dilaksanakan


iaitu :

i) pertama - matlamat kaunseling mesti sudah sama-sama


dipersetujui oleh kaunselor dan klien
Jika tiada persetujuan, pergerakan ke arah pencapaian
matlamat akan terganggu kerana kita sebagai kaunselor
menumpukan perhatian untuk menyelesaikan satu perkara
sedangkan klien merasakan masalah lain lebih penting untuk
diselesaikan terlebih dahulu.
Ciri-ciri klien yang sangat mempengaruhi matlamat kaunseling
dan pemilihan pendekatan kauseling merangkumi:
Jenis masalah klien
Pola cara individu menyelesaikan masalah sblum ini
Ciri-ciri personaliti
Latar budaya.

Ciri-ciri kaunselor yang mempengaruhi pemilihan


kaedah atau pendekatannya merangkumi:

Pengetahuan dalam bidang kognitif :Contohnya ,


teori-teori dan kaji selidik berkenaan dengan
motivasi,kognisi, perhubungan, penyesuaian, tingkah
laku dan personaliti.
Pengetahuan dan pengalaman menggunakan
pelbagai pendekatan kaunseling : Contohnya,
pendekatan behaviorisme atau pendekatan
pemusatan klien.
Aras dan kemahiran berkomunikasi menolong,
memberi respon secara lisan, dan kemahiran
berkomunikasi bila memainkan sesuatu peranan.

ii) kedua - kaunselor telah


membuat keputusan
perdekatan mana serta
apakah strategi yang
hendak digunakan

Peringkat 4 : TAHAP
PERLAKSANAAN
dimaksudkan

di sini ialah melaksanakan


pendekatan kaunseling yang sesuai.
membantu klien menyelesaikan masalah
dan membimbingnya agar dapat
berfungsi dengan lebih efektif.
Kaunselor mungkin akan menggunakan
satu pendekatan yang khusus, atau
beberapa jenis pendekatan yang
kaunselor telah mahir.

pendekatan

yang hendak digunakan


mestilah berasaskan strategi tertentu
yang memberi penekanan kepada
peningkatan aras berfungsi mental
klien,kesejahteraannya, keadaan
emosinya, atau pun menaikkan aras
keupayaan klien berkelakuan dengan
lebih sesuai.
strategi kaunseling yang digunakan
mungkin memberi fokus kepada
kognitif(pemikiran), afektif(perasaan)
atau perlakuan.

KELIMA : TAHAP PENAMATAN SESI


KAUNSELING
ditumpukan kepada tiga perkara yang mesti
berjaya dicapai :
i) Kemajuan selama menjalankan kaunseling
mesti dirumuskan dan dinilai kesan-kesannya.
ii) Isu-isu lain yang mesti diselesaikan pada
masa ini hendaklah dikemukakan.
iii) Memikirkan cara-cara mengekalkan
pertumbuhan klien setelah ditamatkan
kaunseling.

proses

penamatan ini ialah


menyediakan satu kaedah dimana
pertumbuhan dan perubahan yang
berlaku dapat diteruskan oleh klien
sendiri.
Caranya ialah :
1)Mengadakan pertemuan susulan dan
2)Membentuk satu rancangan yang boleh
dipantau sendiri
3)membuat latihan bersama bagaimana
rancangan ini dipantau sendiri.

Tahap

menamatkan kaunseling ini


biasanya langkah yang sukar, namun
bila semua tugasan telah diambil pada
tahap ini, klien akan bersedia untuk
berhenti.
Dalam tahap ini klien hendaklah
diberitahu bahawa hubungan mereka
bukannya ditamatkan, tetapi
sebenarnya perjumpaan ditangguhkan.
Klien adalah digalakkan untuk kembali
berjumpa sekiranya dia memerlukan
pertolongan .

PERANAN
KAUNSELOR
SEBAGAI
PEMUDAHCARA

MAKSUD MEMUDAHCARA

Kamus Collins mentakrifkan memudahcara


sebagai menjadi mudah .

(Gerard dalam Kane, 2006) yang dipetik


daripada Choong (2010) mentakrifkan
dalam kaunseling kelompok, peranan
kaunselor sebagai pemudahcara bermaksud
bahawa beliau akan melaksanakan fungsi
dan aktiviti-aktiviti tertentu pada 3
peringkat sesi iaitu :
sebelum, semasa dan selepas

CIRI PEMUDAHCARA YANG


BERKESAN
Bersikap terbuka dan positif terhadap idea
baru
Berani berhadapan dengan masalah &
hadapi risiko serta mempunyai daya juang
yang tinggi
Melaksanakan perkara yang diperlukan oleh
organisasi walaupun kadangkala tidak
disukai oleh orang bawahan
Mempunyai disiplin yang tinggi
Bersedia mendengar idea orang lain

DINAMIKA
KAUNSELING
KELOMPOK

Definisi
Mengikut Kamus Dwibahasa
- Dinamika : Kuasa @ daya fizikal yang menggerakkan
sesuatu

L.M Smith (Group Process in Elementary and


Secondary)
Kelompok: Satu kumpulan sosial yang terkandung di
dalamnya dua individu atau lebih yang saling
berinteraksi antara satu sama lain.
Dinamika dalam kelompok: Kuasa @ daya yang
terdapat dalam unit sosial yang dapat menggerakkan
fizikal, sosial dan perasaan sedia ada dalam kumpulan
dan biasanya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku.

Suatu daya yang membentuk kekuatan


dalam tenaga yang membolehkan
setiap individu dalam kumpulan
bersedia untuk mendengar dan
memahami fungsi kumpulan dan
menghayati keperluan tugasan,memberi
dan menerima, menghurmati antara
satu dan bersedia untuk melaksanakan
tugas dan peranan yang telah disusun.

Agama
Sosioekonomi

Faktor penting
dalam
pembentukkan
sesebuah
dinamika
kumpulan

Sahsiah

Jantina
Bangsa

Individu diterima atau


disingkirkan

Penularan-tingkah laku
yang kerap ditiru oleh
rakan-rakannya.

Keadaan yang
boleh berlaku di
dalam sesebuah
dinamika kumpulan

Penyesuaian dan
penyimpangan-jenis tingkah
laku ahli-ahli yang timbul akibat
desakan dinamika kumpulan
mereka

Peranan guru dalam dinamika kumpulan


Dapat meletakkan diri dalam mana-mana dinamika
kumpulan dalam bilik darjah sebagai pemimpin
murid.

Menggunakan ciri penularan dan penyesuaian untuk


membimbing murid dalam membentuk tingkah laku
yang sesuai

Memberi arahan, membimbing dan


mengagihkan kerja yang sesuai
4

Bertindak balas secara bertimbang rasa seperti


mendengar pandangan, idea atau cadangan.
Menjaga kepentingan dan perasaan murid-muridnya.

Sekian..terima kasih