Anda di halaman 1dari 1
le; Ke 5 Qa “KOMIS! LTURGI o 4 KEUSKUPINAGUNG BETAPA INDAHNYA wan (laegu Komuni) c 4 . Lagu : A. Susilo Wioyo, Pr =80 Tato Suara : L, Putut Pudyantaro 4 ¢ E CIE AT. Dm 12/36 : oj46.435.3] 2 . 2]3 5 oj46.435.3 . i) o 0 of o0 0 0 of o o}o 0 0 o | 0 © © of} 0 0 0 o fo Sarat jiewa, do-ha-ga den Is par, Eng-kau pu-as-ken ka = mi, Go _ Em Dm 1s 2.3.6) 5 . 4,9 432.4].2 . 2.3.6) 5 . 4 .3432.4]/ 2, © of» 0 6 of 09 0 0 o | o o o of eo 0 0 ole 0 «0 of o 0 sonta-pan fo - he ~ oni dan Darah nan su - ch GA AT Dm 325 -7l24 . -3{ 2. ji-wa — mongo-ring dan ham pa, Eng-kau s0-gar-kan ka = mi, 1. 4 a fe. 6 . 8 6 4. 3d a] 24 se = gar- kan ka Dm G c +3) 4.8 432.4] 4. Tu - buh dan Darahnan “su - oi 5. 3. 1. dk F S a aa) o o 1/6 6.66 7 = 346/655 . 3 01/4 4.43 2 1 124/433 .14 i 7 is 6461655 . 6 5 3.3.17 6 .6]222.1 § se7f111.3 indahe nya Per ~ja-mu-an Kudus, be taspain - dah= nya saat ka-mi menyainbut . F G ez Am Co 6G gay -1/6 6.66 7 4 42/355 .2 2 217] 4 : 1]4 4.43 2 6 4 7/133.1. 7 7Tes| 5. i 7 3 3 4/571 .5 4 432] 3 1 4.34 5 .4]9.3.3 ¢ o7]t11.1 5 sss] a... Be. ta-pa indahenya ke ha di- ran ~ Mu, yang ber-tah-ta ku - at = kan imanka + mi, ce ooo