Anda di halaman 1dari 2

Zubaidah Binti Mohd Ali

No. 34, Gerunggung B


Taman Sempelang, Sembulan
88100, Kota Kinabalu
Sabah
04 Mac 2014
Pusat Penginapan Pelajar (SAC)
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
Kedah
Tuan,
PERMOHONAN UNTUK MENGAMBIL BAUCAR BUKU BB1M MELALUI
WAKIL
Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara tersebut diatas.
02. Dimaklumkan bahawa saya, Zubaidah Binti Mohd Ali, No. Kad
Pengenalan 910906-12-5102 dan No. Matrik 207766, ingin memohon
bantuan untuk mengambil Baucar Buku BB1M melalui rakan saya iaitu
Nor Fadillah binti Ismail dengan No. Matrik 214754 memandangkan
kini saya berada di Sabah untuk menjalani Latihan Industri di Jabatan
Akauntan Negara Malaysia Negeri Sabah dari tempoh 10 Februari 2014
hingga 27 Julai 2014.
03. Bersama-sama dengan ini disertakan salinan Kad Pengenalan dan
Kad Matrik saya sebagai rujukan pihak tuan untuk tindakan selanjutnya.
Sehubungan dengan itu, saya dengan berbesar hati ingin memohon jasa
baik tuan untuk menerima permohonan ini bagi membantu saya
memudahkan proses pengambilan baucar tersebut.
04. Kerjasama dan perhatian dari pihak tuan amatlah dihargai, segala
kesulitan amatlah dikesali.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
..

(ZUBAIDAH BINTI MOHD ALI)


013-4961108