Anda di halaman 1dari 12

yuiuANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS JANUARI 2013

SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN


KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2
10

11

3
1

2
3

4
1
1
1
5

1
1
4

BUMI/P LAIN (SARAWAK)


BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

L
11

P
2

11

1
1
2
8

11

11

1
8

3
1
2

12

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

L
11

P
6

11

11

L
11

P
7

L
10
1

P
6
1

L
8

P
12
1

11

11

13

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

L
10
1

P
11

11

11

2A

2B

L
18

P
7

L
4
1

P
12

18

12

47

3A

3B

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

12

14

32

4A

4B

L
11

P
13

L
9

P
13

11

13

13

45

5A

5B

39

6A

6B

36

34

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN

1A
L
11

P
11

11

11

2A

L
60
69
129
22
151

2B

L
18

P
7

L
5

P
12

18

12

47

BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH
JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

1B

3A

3B

L
12

P
3

L
14

P
8

12

14

32

4A
P
13

L
9

P
13

11

13

13

45

5A

5B

L
11

P
6

L
11

P
7

11

11

35

P
49
55
104
14
118

4B

L
11

6A

6B

L
11

P
7

L
8

P
13

11

13

36

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

L
11

P
2

11

34
L
147

P
115
3

J
262
7

J
109
124
233
36
269

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
456
533
330
264
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
462
507
357
315
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
21
27
16
13
PERATUS KEDATANGAN
98
94
94
84

TAHUN 3
3A
3B
436
457
462
504

TAHUN 4
4A
4B
380
325
462
357

TAHUN 5
5A
5B
350
306
378
378

TAHUN 6
6A
6B
314
238
336
273

21
21
94

21
90

18.1
82

16
91

17
93

15
81

19.6
93.4

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

11
87

TOTAL
4479
4791
21
215.7
93.5

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS FEBRUARI 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2
10

11

3
1

2
3

4
1
1
1
5

1
1
4

BUMI/P LAIN (SARAWAK)


BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

1
1
2
8

11

11

1
8

12

3
1
2

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

11

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
10
1

P
11

L
18

P
7

L
4
1

P
12

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10
1

P
6
1

L
8

P
12
1

L
11

P
2

11

11

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN

1A

BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH
JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
11

P
11

L
18

P
7

L
5

P
12

L
12

P
3

L
14

P
8

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
11

P
7

L
8

P
13

L
11

P
2

11

11

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

L
60
69
129
22
151

P
49
55
104
14
118

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

L
147

P
115
3

J
262
7

J
109
124
233
36
269

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
344
533
246
264
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
352
567
272
315
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
21
33
15
12
PERATUS KEDATANGAN
97
85
90
80

TAHUN 3
3A
3B
323
351
336
384

TAHUN 4
4A
4B
336
231
352
255

TAHUN 5
5A
5B
280
214
288
288

TAHUN 6
6A
6B
314
200
336
208

16
20
96

21
91

27
82.3

15
91

18
97

13.38
74.31

17
93.4

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA

13
96

TOTAL
3636
3669
16
188.38
99.10

GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS MAC 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2
10

11

3
1

2
3

4
1
1
1
5

1
1
3

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

L
11

P
2

11

1
1
2
8

11

11

1
7

3
1
2

12

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

L
11

P
6

11

11

L
11

P
7

L
10
1

P
6
1

L
8

P
12
1

11

11

13

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

L
10
1

P
11

11

11

2A

2B

L
18

P
7

L
4
1

P
12

18

12

47

3A

3B

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

12

14

32

4A

4B

L
11

P
13

L
9

P
13

11

13

13

45

5A

5B

39

6A

6B

36

34

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN
BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH
JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

1A

1B

L
11

P
10

11

10

2A
P
9

L
5

P
12

17

12

47
L

L
60
69
129
22
151

2B

L
17

3A
P
3

L
13

P
8

12

13

32

4A

L
11

P
13

11

13

L
9

45

P
49
55
104
14
118

4B
P
13

L
11

5A
P
6

5B

L
11

P
7

11

39

6A

6B

L
10

P
8

L
8

P
13

10

13

36

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

L
11

P
2

11

34
L
147

P
115
3

J
262
7

J
109
124
233
36
269

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
336
384
235
175
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
321
432
272
240
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
20
24
15
11
PERATUS KEDATANGAN
95
88
86
73

Disediakanoleh,

3B

L
12

TAHUN 3
3A
3B
323
316
336
384

TAHUN 4
4A
4B
340
249
352
279

TAHUN 5
5A
5B
257
201
288
288

TAHUN 6
6A
6B
313
192
336
208

16
20
96

19
82

21.3
97

16
92

16
89

13
70

Disahkanoleh,

19
93.1

12
92

TOTAL
3039
3130
16
398
97.2

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS APRIL 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2
10

11

3
1

2
3

4
1
1
1
5

1
1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

L
11

P
2

11

1
1
2
8

11

11

1
8

3
1
2

12

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

L
11

P
6

11

11

L
11

P
7

L
10
1

P
6
1

L
8

P
12
1

11

11

13

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

L
10
1

P
11

11

11

2A

2B

L
18

P
7

L
4
1

P
12

18

12

47

3A

3B

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

12

14

32

4A

4B

L
11

P
13

L
9

P
13

11

13

13

45

5A

5B

39

6A

6B

36

34

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN
BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH
JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

1A

1B

L
11

P
10

11

10

2A
P
9

L
5

P
12

17

12

47
L

L
60
69
129
22
151

2B

L
17

3A

3B

L
12

P
3

L
13

P
8

12

13

32

4A

L
11

P
13

11

13

L
9

45

L
11

5A
P
6

5B

L
11

P
7

11

39

P
49
55
104
14
118

4B
P
13

6A

6B

L
10

P
8

L
8

P
13

10

13

36

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

L
11

P
2

11

34
L
147

P
115
3

J
262
7

J
109
124
233
36
269

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
468
472
346
259
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
483
598
391
345
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
20
21
15
11
PERATUS KEDATANGAN
96
77
89
75

TAHUN 3
3A
3B
449
458
483
552

TAHUN 4
4A
4B
486
348
506
374

TAHUN 5
5A
5B
243
302
270
414

TAHUN 6
6A
6B
437
241
483
286

23
20
93

19
82

21
96

16
92

16
90

13
78

19
91

11
84

TOTAL
4509
5185
23
169
87

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS MEI 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2
10

11

3
1

2
3

4
1
1
1
5

1
1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

L
11

P
2

11

1
1
2
8

11

11

1
8

3
1
2

12

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

L
11

P
6

11

11

L
11

P
7

L
10
1

P
6
1

L
8

P
12
1

11

11

13

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

L
10
1

P
11

11

11

2A

2B

L
18

P
7

L
4
1

P
12

18

12

47

3A

3B

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

12

14

32

4A

4B

L
11

P
13

L
9

P
13

11

13

13

45

5A

5B

39

6A

6B

36

34

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN
BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH
JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

1A

1B

L
11

P
10

11

10

2A

L
17

P
9

L
5

P
12

17

12

47
L

L
60
69
129
22
151

2B

3A

3B

L
12

P
3

L
13

P
8

12

13

32

4A

L
11

P
13

11

13

L
9

45

L
11

5A
P
6

5B

L
11

P
7

11

39

P
49
55
104
14
118

4B
P
13

6A

6B

L
10

P
8

L
8

P
13

10

13

36

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

L
11

P
2

11

34
L
147

P
115
3

J
262
7

J
109
124
233
36
269

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
304
217
241
177
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
336
416
272
240
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
19
17
17
11
PERATUS KEDATANGAN
90
66
89
74

TAHUN 3
3A
3B
314
308
336
384

TAHUN 4
4A
4B
347
246
354
272

TAHUN 5
5A
5B
382
201
414
288

TAHUN 6
6A
6B
312
164
336
208

16
20
93

19
80

22
99

15
90

17
92

12
69

19
92

10
79

TOTAL
3213
3856
16
198
83.32

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS JUN 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2

10

10

3
1

2
3

4
1
1
1
5

1
1

1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

1
1
2
8

12

10

1
8

3
1
2

12

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

11

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
11
1

P
10

L
18

P
7

L
4
1

P
12

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10
1

P
6
1

L
8

P
12
1

L
11

P
2

12

10

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10

P
8

L
8

P
13

L
11

P
2

11

13

13

11

11

10

13

11

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN
BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH
JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

1A

1B

L
11
1

P
10

12

10

2A
P
9

L
5

P
12

17

12

48
L

L
60
70
129
22
151

2B

L
17

3A

3B

L
12

P
3

L
13

P
8

12

13

32

4A

45

5A

5B

39

P
49
55
104
14
118

4B

6A

6B

36

34

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

J
109
125
234
36
270

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
314
260
228
166
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
326
390
255
225
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
20
17
17
11

TAHUN 3
3A
3B
298
301
315
360

TAHUN 4
4A
4B
304
213
330
255

TAHUN 5
5A
5B
235
215
270
270

TAHUN 6
6A
6B
292
165
315
195

15
20

20

20

14.2

16

14

19

11

TOTAL
2991
3236
15
210.2

PERATUS KEDATANGAN

96

66

89

74

95

83

92

84

87

80

93

85

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR

92.42

SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS JULAI 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2

10

10

3
1

2
3

4
1

1
5

1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

1
2
8

12

10

1
8

3
1
2

11

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

11

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
11
1

P
10

L
18

P
7

L
4
1

P
12

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10
1

P
6

L
8

P
12
1

L
11

P
2

12

10

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10

P
8

L
8

P
13

L
11

P
2

11

13

13

11

11

10

13

11

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

L
12

P
10

12

10

2A

2B

L
17

P
9

L
5

P
12

17

12

48

3A
P
3

L
13

P
8

12

13

32

BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH

JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

3B

L
12

45

4A

4B

5A

5B

39

6A

6B

36

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

34
L

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
455
392
347
283
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
506
598
391
345

TAHUN 3
3A
3B
438
449
483
552

TAHUN 4
4A
4B
442
330
465
391

TAHUN 5
5A
5B
366
322
414
414

TAHUN 6
6A
6B
467
263
483
299

TOTAL

BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
PERATUS KEDATANGAN

23
19
89

17
65

15
89

12
82

19
91

19
81

19
95

14.3
84.4

16
88

14
78

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..

20
96

11
88

MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA


GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS OGOS 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2

10

10

3
1

2
3

4
1

1
5

1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

1
2
8

12

10

1
8

11

3
1
2

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

11

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
11
1

P
10

L
18

P
7

L
4
1

P
12

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10
1

P
6

L
8

P
12
1

L
11

P
2

12

10

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

L
9

P
13

L
11

P
7

L
10

P
8

L
8

P
13

13

10

1
7

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN

1A
L

1B
P

BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH

JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

2A
P

2B

L
5

P
12

12

L
12

3A
P
3

3B

L
14

P
8

1
13

4A

4B

5A

5B

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA

6A

6B

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B

TAHUN 3
3A
3B

TAHUN 4
4A
4B

TAHUN 5
5A
5B

TAHUN 6
6A
6B

TOTAL

JUM KEDATANGAN SEBENAR


JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
PERATUS KEDATANGAN

256
286

246
351

198
221

156
195

213
232

449
552

22
90

27
70.1

17
90

12
80

18
92

19
81

291
312

179
221

211
234

162
234

262
273

141
169

24
93.3

14
81

16
90

12.5
69.23

20
96

11
83

2764
3280
13
212.5
82.3

13

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS SEPTEMBER 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2

10

10

3
1

2
3

4
1

1
5

1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

1
2
8

12

10

1
8

11

3
1
2

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

11

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
11
1

P
10

L
18

P
7

L
4
1

P
12

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10
1

P
6

L
8

P
12
1

L
11

P
2

12

10

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
12

P
10

L
18

P
9

L
5

P
12

L
12

P
3

L
13

P
8

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10

P
7

L
18

P
13

L
11

P
2

12

10

1
17

12

12

13

11

13

13

11

1
5

11

10

18

13

11

BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH

JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA
J

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN

JUM KEDATANGAN SEBENAR


JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
PERATUS KEDATANGAN

TAHUN 1
1A
1B
413
358
440
500

TAHUN 2
2A
2B
312
217
340
300

TAHUN 3
3A
3B
376
428
400
480

20
93

16
92

19
94

TAHUN 4
4A
4B
463
293
480
336

TAHUN 5
5A
5B
314
268
360
340

TAHUN 6
6A
6B
395
200
420
221

TOTAL
4037
4137
20
202.4
98

20
18
71

11
72

21
89

23
97

14
87.2

16
87

13.4
79

19
94

12
90

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS OKTOBER 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2

10

10

3
1

2
3

4
1

1
5

1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

1
2
8

12

10

1
8

11

3
1
2

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

11

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
11
1

P
10

L
18

P
7

L
4
1

P
12

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10
1

P
6

L
8

P
12
1

L
11

P
2

12

10

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
12

P
10

L
17

P
9

L
5

P
12

L
12

P
3

L
13

P
8

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
5

L
11

P
7

L
10

P
7

L
18

P
13

L
11

P
2

12

10

17

12

12

13

11

13

13

11

11

10

18

13

11

BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH

JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA
TOTAL

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA
J

JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN


TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
479
449
352
217
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
484
550
374
300
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
21
20.4
16
14
PERATUS KEDATANGAN
98
82
94
72

TAHUN 3
3A
3B
376
427
400
528

TAHUN 4
4A
4B
502
285
528
352

TAHUN 5
5A
5B
337
325
396
374

TAHUN 6
6A
6B
401
279
462
286

15.32
85

18
87

TOTAL
4429
5034
22
185.82
88

22
17.1
94

19.41
81

23
95.1

13
81

15
87

13
98

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

ANALISIS BULANAN MENGIKUT KELAS NOVEMBER 2013


SK. BATU PUTEH, KINABATANGAN
KAUM

1A
MELAYU
CINA
INDIA
BUMI/P LAIN (SABAH)
BAJAU
DUSUN
KADAZAN
SUNGAI
BUMI/P LAIN (SARAWAK)
BRUNEI
IBAN
BIDAYUH
KAYAN
LAIN-LAIN/B.WARGA
JUMLAH

1B

P
2A

BILANGAN PELAJAR MENGIKUT KAUM


L
P
L
P
L
P
L
P
2B
3A
3B
4A

4B

5A

5B

6A

P
6B

2
2

10

10

3
1

2
3

4
1

1
5

1
4

2
1
1

1
4

1
4

1
7

2
1
1

2
2

1
3

10

13

11

1
2
8

12

10

1
8

11

3
1
2

1
3

1
4

11

13

13

3
11

1
6

11

11

JUMLAH KESELURUHAN
BILANGAN PELAJAR MENGIKUT AGAMA
KELAS
JANTINA
ISLAM
KRISTIAN
BUDDHA
HINDU
LAIN-LAIN NYATAKAN
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
11
1

P
10

L
18

P
7

L
4
1

P
12

L
12

P
3

L
13
1

P
7
1

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
6

L
11

P
7

L
10
1

P
6

L
8

P
12
1

L
11

P
2

12

10

18

12

12

14

11

13

13

11

11

11

13

11

KEDUDUKAN PELAJAR
KELAS
JANTINA
BIL MURID AWAL BULAN INI
BIL MURID MASUK BULAN INI
BIL MURID KELUAR BULAN INI
BIL MURID HUJUNG BULAN INI
JUMLAH KESELURUHAN

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

L
12

P
10

L
17

P
9

L
5

P
12

L
12

P
3

L
13

P
8

L
11

P
13

L
9

P
13

L
11

P
5

L
11

P
7

L
10

P
7

L
18

P
13

L
11

P
2

12

10

17

12

12

13

11

13

13

11

11

10

18

13

11

BIL.MURID YATIM/PIATU
YATIM
PIATU
YATIM/PIATU
JUMLAH

JUMLAH PELAJAR
PAGI
PETANG
TOTAL
PRA

STATUS AGAMA
ISLAM
KRISTIAN
HINDU
BUDDHA
J

TOTAL
JUMLAH KEDATANGAN DAN HARI PERSEKOLAHAN
TAHUN 1
TAHUN 2
1A
1B
2A
2B
JUM KEDATANGAN SEBENAR
208
173
130
71
JUM KEDATANGAN SEPATUTNYA
208
176
136
120
BIL.HARI PERSEKOLAHAN
HITUNG PANJANG KEDATANGAN
26
21
16
9
PERATUS KEDATANGAN
100
98
96
59

TAHUN 3
3A
3B
160
180
160
192

TAHUN 4
4A
4B
192
117
192
128

TAHUN 5
5A
5B
115
117
144
136

TAHUN 6
6A
6B
149
91
168
91

8
20
100

23
94

24
100

15
91.4

14
80

15
82.03

18
88

11
100

Disediakanoleh,

Disahkanoleh,

..
MEGAT ALIAS BIN MEGAT MUDA
GURU BESAR
SK BATU PUTEH KINABATANGAN

TOTAL
1703
1939
8
212
88

Anda mungkin juga menyukai