Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK DATOK

42700
BANTING,


SELANGOR.
TEL / FAX: 03-31871303
EMAIL: bea1066@btpnsel.edu.my

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015


MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL)
TINGKATAN 2
BULAN
JANUARI

MINGGU
1
05/01 09/01

TAJUK PEMBELAJARAN
REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

Faktor Utama Reka Bentuk


Aras 1

Mengenal pasti faktor reka bentuk

2
12/01 16/01

Jenis Bahan dan Pengikat


Aras 1

Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan


bahan serta kesesuaiannya

Mengenal pasti jenis-jenis pengikat

Menyatakan cara penggunaan pengikat

Alatan Tangan dan Mesin


Aras 1

Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan


dan mesin mudah alih

Mengguna dan menyelenggara mesin

Proses
Lukisan Projek
Aras 1

Membuat lakaran reka bentuk

Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai


i

ii

Pembinaan
Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Mengenal pasti cara membentuk dan


mencantum

Membina dan mencantum bahagian projek

iii

Kemasan

PBS
B1
Menyatakan tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan
menyenaraikan lima alatan tangan.
B2
Menerangkan tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan menjelaskan
lima alatan tangan dari segi fungsinya.

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang reka bentuk dan
penghasilan projek dengan
menggunakan alatan tangan untuk kerja
mengukur, menanda dan memotong.
B4
dengan mengikut prosedur1.
(kaedah dan teknik yang betul)
B5
dengan daya usaha1.
i.
Hasil kerja kemas dan betul.

CATATAN
Tahun Baru 2015
(01/01)
Maulidurrasul
(03/01)

Aras 1

Mengenal pasti alat dan bahagian kemasan

Membuat kemasan

3
19/01 23/01

FEBRUARI

B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

Reka Bentuk Projek


Penyatan Masalah atau Keperluan
Aras 1

Mengenal pasti masalah atau keperluan yang


hendak diselesaikan

Mengumpul maklumat dan data

Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian


masalah dalam bentuk lakaran bebas
ii

5
02/02 06/02

Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang


dipilih

6
09/02 13/02

Menguji dan menilai sendiri hasil projek


Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil
yang berkualiti

7
16/02 20/02

iii

9
02/03 06/03

Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.

4
26/01 30/01

8
23/01 27/02

MAC

ii.

Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian


projek
Aras 1
Menyediakan jadual kerja

Menyenaraikan alatan tangan yang diperlukan*

Pendokumentasian
Aras 1

Mengumpul dan merekod maklumat projek

Mengira kos pengeluaran


2. ELEKTRONIK
a Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen Elektronik
Aras 1

Mengenal pasti nama, fungsi, dan simbol


komponen elektronik

Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor


dan transfomer

Menyatakan unit asas komponen

Membaca nilai perintang tetap

Membandingkan bezakan antara komponen


aktif dengan komponen pasif

Thaipusam (03/02)

Tahun Baru Cina


(19/02-20/02)
B1
Menyatakan tentang asas elektronik
dengan memberikan tiga simbol
komponen elektronik.
B2
Menerangkan tentang asas elektronik
dengan menjelaskan tiga komponen
elektronik dari segi fungsinya.

10
09/03 13/03

b Membaca Dan Menterjemah Lukisan Elektronik


Aras 1

Membaca dan menterjemah lukisan skematik


kepada lukisan bergambar

Menterjemah lukisan skematik atau bergambar


untuk membuat projek

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas elektronik
dengan menterjemah semua
komponen1 dalam lukisan skematik
kepada lukisan bergambar.
Minimum empat jenis (Perintang,
suis, LED, kapasitor, transistor atau
pembaz (buzzer))
B4
secara sistematik mengikut
prosedur2.
(komponen dilukis mengikut
kedudukan dan kekutuban yang
betul)
B5
dengan daya usaha1.*
i.
Hasil kerja kemas dan betul.
ii.
Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.
B6
dan membimbing1.
i.Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 - 22/3)


11
23/03 27/03

MAC

APRIL

Penghasilan Projek
i
Alatan tangan
Aras 1

Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

Menyenggara alatan tangan


ii

12
30/03 03/04

Memateri
Aras 1
Mengenal pasti kelengkapan dan bahan
pematerian
Mengenal pasti komposisi bahan pateri
Memateri dengan tepat, kemas, kukuh dan
selamat
iii
Membuat projek

Membentuk kaki komponen

Memasang komponen seperti dalam lukisan


skematik atau bergambar

13
06/04 10/04

Meyemak semula kedudukan komponen


berpandukan litar skematik atau lukisan
bergambar
Memateri kaki komponen
Memotong kaki komponen yang berlebihan
Menguji projek yang telah siap dan membuat
kerja pembaikan jika perlu
Membersihkan dan menyimpan semua alatan
dan bahan

3. LUKISAN TEKNIK
a Alatan Lukisan Teknik
Aras 1
Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan
lukisan teknik

14
13/04 17/04

15
20/04 24/04

b Jenis Garisan
Aras 1

Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan


alatan lukisan

Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga


a Unjuran Ortografik
Aras 1

Melukis unjuran ortografik

B1
Menyatakan tentang asas lukisan teknik
dengan memberikan empat alatan
tangan lukisan teknik.
B2
Menerangkan tentang asas lukisan
teknik dengan menjelaskan empat
alatan tangan dari segi fungsinya.

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas lukisan teknik
dengan melukis unjuran ortografik.
B4
secara sistematik mengikut
prosedur1.
(kaedah dan teknik yang betul)
B5
dengan daya usaha3.
i.
Ukuran dan penyambungan
garisan objek tepat (had
terima 1mm)
ii.
Garisan binaan dan garisan
objek dilukis dengan betul.
iii.
Hasil lukisan betul dan bersih.
B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi

ii.

MEI

16
27/04 01/05
17
04/05 08/05

18
11/05 15/05

tingkah laku dan hasil kerja.


Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

Hari pekerja (01/05)

Mendimensi lukisan unjuran ortografik

Hari Wesak (03/05)

4. MASAKAN
a Perancangan Menu
Aras 1

Menyenaraikan faktor penting dalam merancang


menu
b Penyediaan dan Penyajian Makanan
Aras 1

Menerangkan maksud hidangan sepinggan


lengkap

Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap

Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan


membuat pengiraan kos hidangan sepinggan
lengkap cara timur

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan


membuat pengiraan kos minuman berkhasiat

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan


membuat pengiraan kos hidangan sepinggan
lengkap cara barat

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan


membuat pengiraan kos minuman yang
menyegarkan
Aras 2

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan


membuat pengiraan kos hidangan sepinggan
lengkap mengikut budaya setempat
c Etika Makan
Aras 1

Menerangkan etika makan

Mengenal adab dan sopan semasa makan

Mengamalkan etika makan yang sopan

B1
Meyatakan tentang masakan dengan
mengenalpasti jenis-jenis minuman.
B2
Menerangkan tentang masakan dengan
mengenal pasti bahan yang sesuai untuk
jenis minuman
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang masakan dengan
menghasilkan minuman menyegarkan /
berkhasiat.
B4
dengan mengikut prosedur3.
(urutan dan langkah kerja yang
betul)
B5
dengan daya usaha4.
i.
Menghias
ii.
Hasil kerja kemas
iii.
Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.
B6

dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

19
18/05 22/05
20
25/05 29/05

ULANGKAJI PPT / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS


PPT

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 - 14/6)


JUN

21
15/06 19/06

5.

TANAMAN HIASAN
a

Pemasuan Semula
Memasu semula
Aras 1

Mengenal pasti tujuan memasu semula

Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk


memasu semula

Menyediakan medium memasu


i

22
22/06 26/06

ii

Memasu semula tanaman hiasan

Penjagaan
Aras 1

Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan


semula

*Keputeraan DYMM (06/06)


B1
Menyatakan tentang tanaman hiasan
dengan mengenalpasti dua cirri tanaman
hiasan dalam bekas yang perlu
pemasuan semula.
B2
Menerangkan tentang tanaman hiasan
dengan menjelaskan dua ciri tanaman
hiasan dalam bekas yang perlu
pemasuan semula.
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang tanaman hiasan
dengan membuat pemasuan semula
tanaman hiasan.
B4
dengan mengikut prosedur3.
(urutan dan langkah kerja yang
betul)
B5
dengan daya usaha1.*
i.
Hasil kerja kemas dan betul.
ii.
Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.
B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

23
29/06 03/07

6. LUKISAN TEKNIK
a.

Lukisan Isometrik
Aras 1

Nuzul Al-Quran
(04/07)

JULAI

24
06/07 10/07

a.

a.

25
13/07 17/07

26
20/07 24/07

Mengenal pasti paksi lukisan isometrik


Melakar lukisan isometrik
Lukisan Isometrik
Aras 2
Melukis lukisan isometrik
Mendimensi lukisan isometrik
Lukisan Isometrik
Aras 3
Menterjemah unjuran ortografik kepada lukisan
isometrik

b.
i.

Lukisan Hamparan
Lukisan Hamparan Kaedah Garisan Selari
Aras 1

Menyatakan konsep hamparan

Melukis lukisan hamparan kaedah garis selari

Hari Raya Puasa


(17/07 -18/07)

B1
Menyatakan tentang lukisan teknik
dengan mengenalpasti lukisan isometrik,
lukisan hamparan dan lukisan keratan
penuh
B2
Menerangkan tentang lukisan teknik
dengan mengenalpasti kaedah melukis
lukisan isometrik, hamparan dan kerata
penuh.

27
27/07 31/07

b.

Lukisan Hamparan
i. Lukisan Hamparan Kaedah Garisan Selari
Aras 1

Melukis lukisan hamparan kaedah garis jejari

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang lukisan teknik
dengan meukis lukisan isometric, lukisan
hamparan garis selari dan lukisan
hamparan garis jejari serta lukisan
keratan penuh.
B4
secara sistematik mengikut
prosedur1.
(kaedah dan teknik yang betul)
B5
dengan daya usaha3.
i.
Ukuran dan penyambungan
garisan objek tepat (had
terima 1mm)
ii.
Garisan binaan dan garisan
objek dilukis dengan betul.
iii.
Hasil lukisan betul dan

bersih.
B6
dan membimbing1.
i.
Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

OGOS

28
03/08 07/08

c.

29
10/08 14/08

c.

30
17/08 21/08

c. Lukisan keratan Penuh


Aras 2

Melukis keratan penuh

31
24/08 28/08

Lukisan keratan Penuh


Aras 1

Menyatakan konsep keratan penuh

Melakar lukisan keratan penuh


Lukisan keratan Penuh
Aras 2

Melukis keratan penuh

7. ELEKTRONIK
a.

Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik


Aras 1

Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi


komponen elektronik.

B1
Menyatakan tentang elektronik dengan
mengenal pasti dua simbol komponen1
elektronik.
(Komponen elektronik untuk elektif
Kemahiran Teknikal tingkatan 2)
B2
Menerangkan tentang elektronik dengan
menjelaskan komponen1 elektronik dari
segi fungsinya.

SEPTEMBE
R

32
31/08 04/09

b.

33
07/09 11/09

c.

Hari Kebangsaan
(31/08)

Membaca dan menterjemah lukisan skematik


Aras 1

Membaca dan menterjemah lukisan skematik


kepada lukisan bergambar
Penghasilan projek
Aras 1

Membentuk kaki komponen

Memasang komponen seperti dalam lukisan


skematik atau lukisan bergambar

Menyemak semula kedudukan komponen


berpandukan lukisan skematik atau lukisan
bergambar

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang elektronik dengan
menghasilkan projek elektronik.
B4
secara sistematik mengikut
prosedur4.
(Komponen berkutub dipasang
mengikut kekutuban)

B5
dengan daya usaha1.*
i.
Hasil kerja kemas dan betul.
ii.
Mengamalkan peraturan
keselamatan diri dan alatan.
B6
dan membimbing1.
i.Menjadi contoh dari segi tingkah
laku dan hasil kerja.
ii.
Boleh member tunjuk ajar
kepada murid yang lain.

34
14/09 18/09

Hari Malaysia
(16/09)

c. Penghasilan projek
Aras 1

Memateri semua kaki dan tamatan komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan


dengan kemas

Membersih dan menyimpan semua alatan dan


bahan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (19/9 - 27/9)


c. Penghasilan projek
35
Aras 1
28/09 02/10

SEPTEMBE
R

OKTOBER

36
05/10 09/10

*Hari Raya Qurban (24/09)

Memateri semua kaki dan tamatan komponen


Memotong kaki komponen yang berlebihan
dengan kemas
Membersih dan menyimpan semua alatan dan
bahan.

8. PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


a.
Konsep keusahawanan
Aras 1

Menyatakan maksud usahawan dan keusahawanan

b.
Ciri utama usahawan
Aras 1

Mengenal pasti ciri utama usahawan

Mengenal pasti faedah menjadi usahawan


berbanding dengan kerjaya lain
Aras 2

Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri


usahawan

Mengkelaskan bidang kegiatan yang diceburi oleh


usahawan

B1
Menyatakan tentang asas keusahawanan
dengan mengenalpasti cirri usahawan.
B2
Menerangkan tentang asas
keusahawanan dengan menjelaskan cirri
usahawan.
B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan

dengan mengenalpasti kelebihan


menjadi usahawan berbanding makan
gaji.
B4
Mengaplikasikan pngetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan
dengan mengenalpasti kelebihan
menjadi usahawan berbanding makan
gaji dan bidang kegiatan usahawan
B5
Mengaplikasikan pngetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan
dengan membuat perkaitan kerjaya
yang ingin murid ceburi dengan
bidang keusahawanan.
B6
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas keusahawanan
dengan membanding diri dengan
cirri usahawan.

37
12/10 16/10

c. Usahawan dalam negeri


Aras 1

Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor


kejayaannya

Awal Muharram (14/10)

d. Peranan agensi dalam membantu usahawan


Aras 1

Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang


membantu usahawan

Mengenal pasti jenis bantuan dan kemudahan


yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

NOVEMBE
R

38
ULANGKAJI
19/10 23/10
39
PAT
26/10 30/10
40
PAT
02/11 06/11
41
MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
09/11 13/11
42
MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
16/11 20/11
CUTI AKHIR TAHUN (21/11/2015 03/01/2016) *Maulidurrasul (24/12), Krismas (25/12)

Deepavali (10/11)
HARI GANTI

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari


Jumlah Hari Cuti Penggal = 85 hari
Disediakan oleh:
___________________
NORLIZA BINTI JAIS
GKMP TEKNIK & VOKASIONAL

Disahkan oleh :
______________________