Anda di halaman 1dari 1

BARANG YANG

DIPERLUKAN

HARGA

PHOTOSTAT
(FLYERS)
(PERTUKARAN NAMA RUMAH)

RM5.00

BANNER

RM 150.00

COUNTDOWN BOARD

RM6.00

ANGGARAN PERBELANJAAN