Anda di halaman 1dari 5

Pemetaan Matematik Tahun 2

Kod Evidens

Dokumen
Standard
(m/s)

Bidang

Pernyataan Eviden

Nombor Bulat
dan operasi Hingga 1000

Menamakan nombor bulat sehingga 1000


dan membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratusseratus

B1D1E1

Mengenal simbol (), () dan (=)

B1D3E1

Menyatakan kuantiti objek sehingga1000


dengan:
a) Menamakan dan menulis nombor dalam perkataan atau angka
b) Membilang secara, satu-satu, dua-dua,
lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus- seratus
c) memadan
d) Membanding, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik
atau menurun

B2D1E1

Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 1000

B2D2E1

Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa

B2D2E2

Melakukan operasi asas tambah bagi nombor bulat hingga 3 digit dan hasil
tambahnya tidak melebihi 1000.

B3D1E1

Melakukan operasi asas tolak bagi nombor bulat hingga 3 digit.

B3D1E2

Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi

B3D1E3

5-7

Melakukan operasi asas darab (sifir dua, lima, sepuluh dan empat) dan bahagi
(melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat)

B3D1E4

5-8

Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus terdekat

B3D2E1

Pecahan

Perpuluhan

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil


tambahnya tidak melebihi 1000.

B4D1E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor.

B4D1E2

Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir dua, lima,
sepuluh dan empat

B4D1E3

5-6

Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima,


sepuluh dan empat

B4D1E4

7-8

Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur

B5D1E1

7-8

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan


menggunakan pelbagai strategi

B5D1E2

7-8

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian

B6D1E2

7-8

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

7-8

B2D3E1

B3D3E1

B3D3E2

Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan


penyebutnya hingga 10
Melorek dan menulis pecahan wajar yang pangangkanya hingga 9 dan penyebutnya
hingga 10
Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya
hingga 10
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai strategi
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian

B5D1E2

B6D1E2

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9

B2D4E1

10

Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan


Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara sifar perpuluhan satu hingga sifar
perpuluhan sembilan
Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan
menggunakan pelbagai strategi
*Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian
*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti
Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100
Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100

Wang Hingga RM10

Panjang

10

B3D4E2

10

B5D1E2

10

B6D1E2

10

B6D1E3

10

B1D4E1

11

B2D5E1

11

Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100

B3D1E5

11

Menolak nilai wang sehingga RM100

B3D1E6

11

Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang

B4D1E5

12

B5D1E2

12

B6D1E2

12

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan


menggunakan pelbagai strategi
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian

Masa dan Waktu

B3D4E1

Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

Menyatakan tanda senggatan minit pada muka jam

B2D6E1

13

Menyatakan waktu dalam jam dan gandaan lima minit

B3D5E1

13

Menyatakan perkaitan dalam waktu;hari dengan jam dan jam dengan minit

B3D5E2

13

*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

13

Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol

B1D2E1

14

Menyatakan tanda senggatan Sentimeter dan Meter

B2D6E1

14

Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai Sentimeter dan Meter

B3D2E2

14

Mengukur unit piawai sentimeter dan meter

B3D5E3

14

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan


menggunakan pelbagai strategi

B5D1E2

14

12

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti

Jisim

B6D1E2

14

B6D1E3

14

Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol

B1D2E1

15

Menyatakan tanda senggatan Gram dan Kilogram

B2D6E1

15

Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai gram dan Kilogram

B3D2E2

15

Mengukur unit piawai gram dan kilogram

B3D5E3

15

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan


menggunakan pelbagai strategi

B5D1E2

*Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian
*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti

Isi padu Cecair

B6D1E2

15

B6D1E3

15

Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol

B1D2E1

16

Menyatakan tanda senggatan liter dan mililiter

B2D6E1

16

Membuat anggaran ukuran dalam unit piawai liter dan mililiter

B3D2E2

16

Mengukur unit piawai liter dan mililiter

B3D5E3

16

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan


menggunakan pelbagai strategi

B5D1E2

*Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian
*Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti
Ruang
Bentuk 3D dan 2D

15

Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D


Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D; kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama,
silinder dan kon
dan 2D; segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan
Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3D, kubus, kuboid, piramid tapak segi
empat sama, silinder dan kon
Menyatakan bentuk dan bilangan bentuk 2D yang terdapat pada bentangan bentuk
3D

16

B6D1E2

16

B6D1E3

16

B1D5E1

17

B2D7E1

17

B3D6E1

17

B4D1E6

17

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan


menggunakan pelbagai strategi
Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan
model yang dibina
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah
cara urusan harian
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan
rakan sebaya, guru atau komuniti

B5D1E2

17

B6D1E1

17

B6D1E2

17

B6D1E3

17