Anda di halaman 1dari 27

Faktor Menyokong Perkembangan Guru

Sanisah Binti Che Yunus


(761213-07-5636)
Umi Nadzrah Bt. Mohd Hadri (770530-08-7010)
Syakirah Bt. Shahabuddin
(760118-07-5158)
Rumaizah Bt. Abd Rashid
(780426-07-5182)
Salwahanim Bt. Mohamad
(770723-07-5112)

Pengenalan
Teori

keprihatinan Fuller 1969


-Sebagai proses yg di lalui oleh
guru dari peringkat keprihatinan
terhadap diri (guru) kepada tugas
(pengajaran) dan impak (pelajar)

1.Keprihatinan

diri
-guru berasa bimbang tentang
kemampuan diri untuk mengawal
kelas dan apa jua yg akan
diperkatakan oleh ibubapa serta
guru-guru lain.
-cth: adakah pelajar saya
sukakan saya?
:Bolehkah saya mengajar dengan
baik apabila diselia nanti?

2.Keprihatinan

terhadap

tugas
-Guru lebih memberi perhatian
kepada cara-cara mengendalikan
tugas pengajarannya dengan
baik serta menguasai isi
kandungan mata pelajaran.
Cth: Adakah bahan-bahan
pengajaran yang saya gunakan
bersesuaian?
: Apakah cara yang paling baik
untuk saya mengajar topik ini?

3.

Peringkat impak
- Guru mula memberikan perhatian
kepada kesan pengajarannya
terhadap pembelajaran pelajar.
-Guru juga melihat pelajarnya
sebagai individu yang mempunyai
pelbagai keperluan.
Cth: Bagaimanakah saya boleh
wujudkan rasa kejayaan dalam
kalangan pelajar saya?
: Apakah cara yang terbaik untuk
memotivasikan pelajar saya?

Peringkat perkembangan guru


(Trotter 1986)
1.

peringkat novis
2. peringkat novis lanjutan
3. peringkat cekap
4.peringkat mahir
5. peringkat pakar

1.Peringkat

Novis
(sekitar setahun berkhidmat)
-Mula mempelajari cara mengajar
-belajar perkara asas pengajaran
-kurang berupaya menanggani
tugas-tugas harian guru.
Dapat membuat satu peta
kognitif tentang tugas-tugas am
seorang guru profesional melalui
kursus yg ditawarkan dlm
program ijazah.

2.Peringkat

Novis lanjutan
(sekitar 3 tahun berkhidmat)
-menambah dan memantapkan
kefahaman fakta ,konsep, prinsip
berkaitan P&P.
- Pengalaman awal kepada
amalan bilik darjah, membantu
membina keyakinan diri.
-Bimbingan guru mentor penting
dalan mengekalkan minat dan
motivasi guru.

3.Peringkat

cekap
(5 tahun berkhidmat)
-Memiliki kelayakkan ikhtisas.
-Lebih memberi fokus kepada
pembelajaran murid.
-memiliki pelbagai strategi
pengajaran dan mampu
menyesuaikannya mengikut
keperluan pelajar yg berbeza.

4.Peringkat

mahir (10 tahun)


-Mahir dalam bidangnya.
-Golongan yang diingati dan disanjungi
oleh bekas pelajar.
-gaya lancar dan spontan
membolehkannya membuat keputusan
berdasarkan intuisi (naluri)
-kaya dengan pengalaman dan dapat
menganalisis serta menyusun
maklumat yg komplek berkaitan situasi
pembelajaran secara kreatif dan unik.

5.Peringkat

pakar ( sekitar 15

tahun)
-Guru yang gemilang dan
terbilang.
-dapat memahami dan
menangani maklumat yang
banyak dan pelbagai dan masih
mempunyai gaya pengajaran yg
lancar.
-Orang yang berautoriti dlm
profesionnya.
-idea dan kemahiran boleh

FAKTOR FAKTOR
YANG MENYOKONG
PERKEMBANGAN
GURU

Antara faktor faktor yang menyokong


perkembangan seorang guru ialah :terdapat 8 faktor kesemuanya.
1. Pengaruh rakan sebaya untuk
menyambung pangajian
2. Keazaman atau keinginan yang tinggi
untuk meningkatkan kualiti pengajaran

Antara faktor faktor yang menyokong


perkembangan seorang guru ialah :3. Mempunyai idea dan pendekatan terbaik
untuk menginovasikan pendidikan
4. Pengalaman yang semakin bertambah
dalam dunia pendidikan

Antara faktor faktor yang menyokong


perkembangan seorang guru ialah :5. Galakan daripada pihak Kementerian
Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan
kualiti pendidikan
6. Tuntutan semasa kerana perkembangan
murid yang semakin pesat

Antara faktor faktor yang menyokong


perkembangan seorang guru ialah :7. Cintakan ilmu pengetahuan yang
mendalam
8. Meningkatkan taraf hidup

1.Pengaruh rakan sebaya


untuk menyambung pengajian

Rakan sebaya -

rakan sekolah, sekerja


ataupun mempunyai hubungan persahabatan .
mempengaruhi pembentukan tingkah laku.
mendorong belia untuk memaparkan tingkah
laku yang positif.

2.Galakan Daripada Pihak


Kementerian Pendidikan Untuk
Meningkatkan Kualiti
Pendidikan

Pogram Pengsiswazahan Guru (PPG),PGSR dan KDC


Latihan Dalam Perkhidmatan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
Kursus Profesional Guru

3.Guru Mempunyai Keazaman yang tinggi


untuk meningkatkan kualiti Pengajaran
Mengambil inisiatif untuk menyambung pengajian

yang lebih tinggi


Bersedia menghadapi transformasi pendidikan
negara
Sentiasa bersikap terbuka terhadap pelajar
walaupun berkhidmat di luar bandar atau dibandar
Sentiasa berusaha mempelbagaikan teknik
kaedah pengajaran

4.Tuntutan semasa oleh


kerana perkembangan murid
yang semakin pesat
Guru berusaha melengkapkan diri selaras

dengan perkembangan teknologi pendidikan.


Guru mengimplimentasi semua dasar-dasar
pendidikan
Membentuk sahsiah dan peribadi murid.

5.Mempunyai idea dan


pendekatan terbaik untuk
menginovasikan pendidikan
Pengetahuan kandungan pedagogi

merupakan
kebolehan seorang guru untuk menyampaikan isi
kandungan.
Pendekatan pedagogi hanya dimiliki oleh kaum
pendidik saja.
Contoh: Guru sains dan Saintis.
-Guru sains menstruktur pengetahuan sains untuk
pengajaran agar pelajar memahami konsep sains.
-Saintis menstruktur pengetahuan sainsnya untuk
kajian dan bidang baru sains.

6.Pengalaman yang semakin


bertambah dalam dunia
pendidikan
Guru yang berpengalaman seperti guru pakar
yang mahir dan berpengalaman lebih luas.
Mengajar dengan mengambil kira cara pelajar

belajar, cara pelajar membina konsep dan


menstruktur kognitifnya.
Boleh mengubah perancangan kurikulum

secara mental mengikut keperluan konteks.

7. Cintakan ilmu
pengetahuan
Guru itu berusaha mempelajari sesuatu ilmu itu

dengan lebih mendalam,membuat pelbagai rujukan.


Sentiasa menimba ilmu dari rakan sejawat yang

lebih berpengetahuan dan berpengalaman.


Seorang guru penuh dengan ilmu pengetahuan

melangkaui ilmu yang diajar dan tambahan ilmu


merentas kurikulum.

8.Meningkatkan taraf
hidup
Profesion perguruan di martabatkan sebagai satu

profesion yang cukup di sanjung tinggi oleh


masyarakat, pelbagai usaha dilakukan untuk
meningkatkan taraf hidup seorang guru.
Guru perlu sambung belajar ke peringkat yang lebih
tinggi untuk meningkatkan taraf hidup.
Walaupun dianggap satu profesion yang profesional
tetapi pendapatan yang diberi tidak setaraf dengan
pekerjaan profesional yang lain seperti doktor pakar
yang berbeza dengan guru pakar dari segi nilai
pendapatan.

Kesimpulan:
Profesion keguruan sebenarnya merupakan satu

perjalanan yang lebih membawa makna jika dirancang


dari peringkat awal.
Peringkat-peringkat perkembangan guru dapat

menyediakan diri untuk menempuh perjalanan ini.


Kecekapan seorang guru berdasarkan tujuh teras

pengetahuan:
1.Pengetahuan isi kandungan
2.Pengetahuan pedagogi am
3.Pengetahuan Kurikulum

4. Pengetahuan kandungan pedagogi.


5. Pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri

pelajar.
6. Pengetahuan tentang konteks pendidikan.
7.Pengetahuan tentang falsafah, matlamat dan

nilai pendidikan.

Sekian ,
Terima kasih.