Anda di halaman 1dari 1

Borang Gred Induk (BGI)

BORANG GRED INDUK


PENTAKSIRAN KERJA AMALI SAINS
FIZIK
Sekolah : SMK LEPAR HILIR
Tingkatan : 5 SEJAHTERA

Bil

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombor Pusat : CEA4076


Tahun
: 2014

Nombor Kad
Pengenalan

Angka Giliran

Merancang
Penyiasatan
Eksperimen
(I)
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A

Gred/(skor)
Mengumpul
Menjalankan
dan
Penyiasatan /
Merekod
Eksperimen
Data
(II)
(III)
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A

Mentafsir
Data dan
Membuat
Kesimpulan
(IV)
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A

Sikap
Saintifik
dan Nilai
Murni
(V)
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
9/A
8/A
9/A
9/A
9/A
9/A

Tandatangan Pentaksir

Tandatangan Pengetua

_____________________

___________________

( SITI HASMAH BT MOHAMAD )

Anda mungkin juga menyukai