Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 20

SUBANG JAYA, SELANGOR


TEL : 03-80231860

MINIT CURAI
PROGRAM TRANFORMASI PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (DTP)
2014
PROGRAM KECEMRLANGAN PEDAGOGI
Oleh : PPD Daerah Petaling Perdana

KEPADA
TARIKH
MASA
TEMPAT
PENGANJ
UR

Pentadbir
17 & 18 March 2014
8.30 4.30 Petang
SMK SEAFIELD
PPD PETALING PERDANA

KANDUNGAN :
1) UCAPTAMA
a) En. Mohd Salleh Salihin - Ketua Penolong ( Teknik & Vokasional) PPD Daerah
Petaling Perdana
Taklimat dihadiri semua GKMP sekolah daerah Petaling Perdana
Program Tranformasi Pejabat Pendidikan berfokus kepada kemenjadian murid di zaman kini
Guru-guru memainkan peranan dan memastikan program yang telah dirancang berjalan
dengan lancar, dan memberi impak yang baik kepada murid-murid.
Berkaitan dengan kualiti guru salah satunya :i) Pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan disokong oleh keberadaan guru dalam
sahsiah , rohani dan emosi
- memastikan anjakan sekolah dari bank 5 ke band 4 @ band 3. Jika guru berkualiti , murid
juga berkualiti
- Murid terbahagi kepada 3 golongan iaitu golongan cemerlang, sederhana dan lemah.
Jika program tidak berjaya, gantikan dengan program baru yang lebih berkesan.
- program jangka pendek yang bermula bulan Januari hingga March berjalan atau tidak, dan
program tersebut
berhasil menghasilkan kemenjadian murid melonjak atau tidak, jika tidak berjaya perlu
analisis
mengapa tidak berjaya, panitia- panitia perlu memainkan peranan
- Buku rekod mengajar perlu dirancang awal dan memastikan berjalan lancar
- emosi guru mesti stabil agar P d P berjalan lancar
- mahir dalam IT
- kecekapan kita dalam mengendalikan masa dengan betul
- En.Salleh mengingatkan yang pihak sekolah perlu beri data-data yang lengkap dan betul.
- Minit-minit mesyuarat panitia yang pertama dan mesyuarat kurikulum sekolah perlu hantar
ke PPD dengan
segera
- SIP + , membantu pengurusan dan pentadbiran untuk sekolah yang berada diband 5 @ 4
- SIC + akan membantu sekolah yang berada band 5 @ 4 dari segi P d P , bagi membantu
program yang dirancang
berjalan dengan lancar dan memastikan kemenjadian murid melonjak, sekolah yang dipilih
akan menjadi anak angkat

- Pengurusana kurikulum. memastikan :a) Pastikan sistem fail yang terkini


b) jadual waktu termasuk MMI ( keberadaan guru ) mengagihkan jadual waktu yang tepat
kepada guru yang
berkenaan dan memastikan jika guru ada mesyuarat di luar, perlu ada guru ganti @ lelong
jadual waktu yang boleh menggunakan masa
dengan baik di waktu P d P. Guru yang menggantikan guru telah menjalankan tanggung
jawab dengan berkualiti
c) S/U PBS sekolah memastikan langkah-langkah yang perlu diambil jika ada penambah baik
PBS terkini
d) Meningkatkan SKPM sekolah, rujuk kepada KPM, Jemaah Nazir, siaran PPD atau surat-surat
siaran, pekeliling-pekeliling 2010- 2012, perubahan PPPM . Perlu faham PPPM dan tanggung
jawab GKMP
e) Pencerahan kepada panitia mengikut arus terkini
f) Pemantauan ISO, setakat mana modul-modul yang digunakan untuk 3 golongan murid iaitu
golongan cemerlang, golongan sederhana dan golongan lemah. Laporan Modul intervensi
yang dibekalkan oleh JPNS mengikut jadual untuk memastikan keberkesannya untuk murid
peralihan dan perlu dihantar
g) KBATT perlu dilaksanakan
h) I-Think juga boleh dibuka di laman web KPM, LPM dan PPK. Boleh dimuatturun dan bagi pada
setiap panitia

2) Pn Balkis bt Ahmad ( Penolong ( Bahasa Inggeris) PPD )

Mukadimah: Mengapa perlu berubah ?


Permulaannya sekolah perlu diubah, , kerana kita terlalu selesa pada kedudukan yang lama
Guru-guru perlu berubah ke arah yang lebih cemerlang
Walaupun terdapat kemudahan dan peluang di sekolah, mengapa sukar melakukan perubahan
di sekolah?ini kerana ada sebahagian kita tidak mahu perubahan dan mereka telah selesa
dengan budaya sekolah berkenaan
Ada kelompok baharu yang mahu perubahan tetapi mereka akan ditentang, dicaci, dimaki dan
lain-lain
Punca perubahan tidak diterima
Bimbang dengan keadaan tidak pasti
Hilang kawalan
Jatuh air muka
Hilang kompetensi
Perlukan keselamatan
Masa tidak sesuai
Tabiat yang tegar
Kurang sokongan
Kurang keyakinan - Rosabeth Moss Kanter
Menangani alasan tidak mahu menerima perubahan :

Terangkan baik buruk perubahan


Komunikasi perubahan tepat pada masa
Wujudkan saluran komunikasi formal
Sedia untuk mendapat tentangan dan rencanakan strategi
Kenal pasti halangan struktur & prosedur
Nasihatkan tentang kesan perubahan dan dengar reaksi
Terima maklum balas
Sistem ganjaran diubahsuai

Perlu berubah untuk kecemerlangan murid kita, jangan guna kaedah @ cara yang sama untuk
menangani masalah P d P dan program kecemerlangan murid

3) Encik Hazli Hassan

( Ketua Penolong ( Kemanusian ) PPD Daerah Petaling Perdana

Pengenalan Lesson Study : amalan guru-guru secara kolaborasi


a) Merancang dan menyedia Rancangan Mengajar
b) Membuat pemerhati terhadap pengajaran guru
c) Membuat refleksi terhadap P d P dan seterusnya
d) Mengubahsuai untuk menambahbaik Rancangam mengajar

Bengkel menghasilkan lesson study daripada GKMP di sesi petang


Menghasilkan Lesson study boleh dimasukkan dalam LADAP guru
Jurang yang besar antara pencerapan guru dalam standard 4 dengan SKPM sekolah dilaporkan
oleh pihak Jemaah Nazir
SKPM mesti 80% untuk cemerlang
Lesson study
- Model perkembangan profesional guru Jepun
- Amalan hampir seabad di Jepun
- Model school based (juga diperingkat daerah negeri) pantau markah ujian dan
peperiksaan
- Initiatif dari guru-guru sekolah ( bottom up)
- Amalan berterusan di sekolah
- Budaya lesson study sebahagian daripada profesion

Refleksi LS:

LS berfokus secara langsung kepada peningkatan pengajaran dalam konteks


LS berfokus pembelajaran pelajar
LS modul yang berasaskan peningkatan berterusan jangka panjang
LS ada kolaboratif
LS menyumbangkan kepada perkembangan pengetahuan mengenai pengajaran yang
professional diri sendiri

Takwim pelaksanaan program LS 2014


* April - pelaksanaan bengkel LS
* Mei
- penghantaran pra laporan
* Mei Jun - Pelaksanaan LS
* Mei- Jun - ( minggu akhir perlu hantar laporan ke PPD
* Jun
* Julai Ogos
* Ogos
* September

Lesson study

Noted : knowledgeable others is involved in step 3 &4

Protokol Pencerapan Lesson study


A ) sebelum P d P
a) Sekiranya pakar rujuk hadir bersama, ketua pasukan LS perlu memberi taklimat kepada
beliau berkaitam dengan tema kajian dan rancangan mengajar
b) Ketua pasukan memaklumkan kepada pakar rujuk aspek perlu diberikan tumpuan dan data
yang akan dikutip semasa P d P berlangsung

B ) Semasa P d P
a) Para pencerap membuat pemerhatian dan mencatat dalam borang pencerapan yang
disediakan. Fokus utama diberi kepada pembelajaran pelajar dan bukan kepada guru yang
mengajar itu
b) Para pencerap boleh bergerak di dalam bilik darjah untuk meneliti pelajar membuat kerja
latihan tetapi mereka tidak bercampur tangan dalam proses P d P. Sekiranya terdapat rakaman
video dijalankan, para pencerap diingatkan supaya tidak menghalang rakaman video semasa
mereka bergerak dalam bilik darjah

C ) Selepas P d P
a) Pengajar memberi refleksi kendiri berkenaan dengan P d P berdasarkan apa yang telah
berlaku dalam kelas
b) Para ahli pasukan berbincang dari aspek keberkesanan P d P ( termasuk penglibatan pelajar,
tingkah laku pelajar, maklum balas pelajar, kerja latihan pelajar dan lain-lain aspek
pembelajaran yang berkaitan)
c) Ketua pasukan memainkan peranan sebagai moderator dalam perbincangan. Beliau
memastikan penglibatan secara menyeluruh dalam kalangan semua ahli pasukan semasa
perbincangan
d) Pakar rujuk perlu merendahkan diri supaya tidak terlalu menonjolkan imej diri semasa
memberi input dan pandangan. Suasana seperti ini menggalakkan perbincangan yang terbuka
dan mesra.
e) Para ahli pasukan LS memberi cadangan penambahbaikan rancangan mengajar secara
berpasukan . Rancangan mengajar berkenaan boleh diterima tanpa diterima tanpa pembetulan
ataupun diterima dengan pembetulan
f) Sekiranya perlu, pasukan LS boleh mencadangkan supaya rancangann mengajar berkenaan
dibuat semula dan diajarkan semula kepada kelas yang lain.
g) Rancangan mengajar berkenaan disimpan sebagai rekod untuk dokumentasi

4) Tn Haji Roslan Abdul

( JPS Sektor Pendidikan Akademik Sains )

Grow Model satu Pendekatan


G goals R Reality O Options
W - will
Goal
impian kita @ organisasi akan jadi berbagai-bagai
Tuliskan matlamat se Smart yang boleh. Satu matlamat jangka panjang boleh dipecahkan
kepada matlamat kecil atau jangka pendek.
Goal setting
Sasaran GPS,SKPM, skor komposit dan band 2012
Sasaran penurunan kes disiplin
Sasaran pencapaiann sukan dan kokurikulum
Goal setting PMR dan SPM
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014

GPS
PMR
2 .86
2.90

SPM
5.58
5.55
5.61

GPS purata
PMR
SPM

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

86.60

Reality checking
Sejarah hendaklah dilihat sebagai trend kemampuan organisasi melakar kejayaan
Ia memberi keyakinan dengan potensi pasukan yang sama kita sepatutnya mencapai
kejayaan yang sama
Walau bagaimanapun klien, pola, masa merupakan sebahagian dari pelbagai
pembolehubah yang
Tugasan
a) Kirakan purata GPS peperiksaan percubaan PMR/SPM bagi tahun 2010, 2011 dan
2012
b) Kirakan purata GPS bagi peperiksaan PMR/SPM bagi tahun 2010 , 2011, 2012
Contoh format :Analisis trend Potensi mata pelajaran
Trend 2010 -2012

Potensi subjek 2013

Mata pelajaran
Purata GPMP
peperiksaan
percubaan 2010
-2012
PERDAGANGAN
PRINSIP AKAUN
ERT
SP
MPV MA
MPV LK
IT

Jurang reality
Bandingkan jurang reality

Purata GPMP
Peperiksaan
sebenar
2010 -2012

GPMP
TOV/AR1/AR2/
AR3
2013

Potensi
subjek
2013

ETR
2013/
(goal)

Jurang
potensi
& ETR

Potensi calon yang ada dengan goal setting yang telah dibuat
Potensi mata pelajaran dengan GPS/GPMP yang disetkan dalam goal setting
Berapa besar jurang reality yang kita ada untuk mencapai goal setting
Option exploration
Apabila kita melihat satu jurang reality kita akan mula berfikir kepadanya dan mencari
jalan terbaik untuk memajukan diri dan organisasi
Tuliskan option yang kita ada dan tandakan +ve ( boleh Berjaya ) dan tandakan ve
Mengkaji dan mengatasi halangan dan buat perancangan

Will
Jika impian kita menjadi sihat maka kita akan menulis impian kita di tempat tidur dan
membuat jadual untuk berjogging 2 kali seminggu selama 1 jam
The power of affirmation
Melahirkan tenaga positif akan mengeluarkan tenaga negative yang ada dalam
organisasi

PROD
-

Program ini memainkan peranan penting oleh petadbir dan kerja berpasukan untuk
meningkatkan kecemerlangan
Mampu jayakan
Perubahan terancang visi, proses menyelesaikan masalah, perancangan perubahan

Rum

LS akan dihantar melalui email sekolah atau video secara berperingkat -peringkat
Akan diemail pada sekolah masing-masing dan ikut subjek Lesson plan yang akan
ditentukan oleh PPD
Grow , hantar surat kuasa minggu pertama @minggu kedua ke sekolah dan perlu
dihantar ke PPD
5 buah sekolah sahaja yang terpilih , KP telah menghadirkan diri
Data keperluan sains tolong isi segera Ketua Panitia Sains
Surat panggilan bengkel sains pada hari khamis 20 March, mohon maklumkan pada
Ketua Panitia

TINDAKAN :
1. Memaklumkan kepada Pengetua serta pentadbir lain.
2. Mengambil tindakan segera supaya akur dengan tarikh yang telah ditetapkan

Disediakan oleh:

( 4 BIDANG GKMP )