Anda di halaman 1dari 11

NOTA

SERAH
TUGAS

KANDUNGAN

PERKARA
1.
2.
3.
4.

Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas


Borang Nota Penyerahan Tugas Pegawai Yang Bertukar
Senarai Tugas Jawatan
Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

5. Kedudukan Kewangan / Akaun Dan Lain-Lain


6. Lain-lain Hal
7. Pengakuan Pegawai

1.

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

a)

Adalah saya

NURUL NADZIRAH BINTI ABDUL MALEK Yang

memegang jawatan PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH


DG

41

Di

Kementerian/Jabatan

Sekolah*

SEKOLAH

KEBANGSAAN

UNDANG JELEBU dari tarikh 1 APRIL 2014 hingga 19 JANUARI 2015


bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan
oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA(193/6/3-4(20)
bertarikh 19 Julai 1985.

Diserahkan oleh:
.
Tandatangan

Disemak Oleh

Tandatangan

Nama: ..

Nama

(Pegawai yang bertukar)

(Ketua Bahagian/Unit/Wad)*

2. Adalah saya .......


Yang mengambil alih tugas jawatan ..
,
Gred ...... Di Kementerian/Jabatan/Wad*
.

Mulai tarikh .. mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota


Serah Tugas.

Diterima oleh:

Tandatangan

Tandatangan

Nama: ..

Nama

(Pegawai yang bertukar)

(Ketua Bahagian/Unit/Wad)

2.

BORANG NOTA PENYERAHAN TUGAS PEGAWAI YANG BERTUKAR

Seperti yang dikehendaki oleh arahan JPA 193/6/3-4(20) bertarikh 19hb Julai 1985 , maka
dengan ini disediakan Akaun Penyerahan Tugas pengawai yang bertukar kepada Ketua Jabatan.
1. Butir butir Pengawai bertukar :
1.1 Nama Pengawai

: Nurul Nadzirah binti Abdul Malek

1.2 No. Kad Pengenalan

1.3 Alamat Kediaman

1.4 Tempoh Berkhidmat

:8 bulan ( 1 April 2014 19 Januari 2015)

1.5 Tarikh Bertukar

:19 Januari 2015

1.6 Tempat bertukar yang baru :SK Durian Tawar, Durian Tawar, 28200 Bera,
Pahang.

3. SENARAI TUGAS PEGAWAI


NAMA PEGAWAI

NURUL NADZIRAH BINTI ABDUL MALEK

NAMA JAWATAN

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


SISWAZAH

GRED

DG 41
SENARAI TUGASAN

TUGASAN

KETERANGAN

Guru Kelas Ceria 1

Merancang,mengurus dan melaksanakan


program bagi murid Kelas Ceria 1

Guru Pendidikan Khas Integrasi

Melaksanakan PdP di Kelas Pendidikan


Khas

Guru Skim Pinjaman Buku Teks


PPKI

Pengurusan Pendidikan Khas

Guru Penasihat Persatuan


Matematik

Merancang, mengurus dan melaksanakan


program persatuan

Guru Bahasa Inggeris UPSR

Merancang,membimbing dan
melaksanakan PdP untuk murid PPKI yang
mengambil UPSR

Guru Fotostat PPKI

Menguruskan hal-hal yang berkaitan


dengan fotostat di kelas PPKI

Guru Pembimbing (Mentor) bagi


Murid UPSR

Membimbing murid PPKI untuk


peperiksaan UPSR 2015

Guru Penasihat Rumah Sukan


Laksamana

Guru Penasihat Puteri Islam

Guru Penasihat Sepak Takraw

4. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI


Bil

Tugas-Tugas Yang Belum


Selesai

Kedudukan
Sekarang

1.

Buku Teks

Mengirimkan
surat melalui
email ke Dewan
Bahasa &
Pustaka bagi
mendapatkan
bekalan buku
yang tidak
mencukupi

2.

Buku Teks

Merekod semua
buku teks yang
diterima pada
awal tahun
2015 ini di
dalam buku
rekod buku
teks.
_____________

Tindakan
Susulan
Yang Diperlukan

-------TIADA-------

Rujukan Fail,
Pegawai,
Jabatan Yang
Berkaitan

____________

Catatan

5. KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN


(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)
Bil

Tarikh

Jumlah
Jumlah
Peruntukan Tangungan

Jumlah
Belanja

-----------------

----------------

TIADA

Baki

7. LAIN-LAIN HAL

---------------- TIADA --------------

8. PENGAKUAN PEGAWAI
Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang dinyatakan dalam nota serah tugas ini adalah
benar
Tandatangan Pegawai bertukar

Tandatangan Pegawai Penerima

Tarikh : ..

Tarikh : ...

Tandatangan Ketua Jabatan

Tarikh : ..