Tajuk Kajian: Pengaruh Bentuk Muka Bumi Terhadap Aktiviti Penduduk Di Kawasan Perumahan “Taman Semporna Centre”.

Saya, Izzaty Nazurah Binti Baknan telah diarahkan oleh guru geografi untuk membuat satu kajian geografi tempatan. Kajian dibuat supaya saya dapat mengaplikasikan segala pengetahuan dan kemahiran geografi yang telah dipelajari dalam kehidupan harian. Saya telah memilih tajuk “Pengaruh Bentuk Muka Bumi Terhadap Aktiviti Penduduk di Kawasan Perumahan Taman Semporna Centre”.

1

Senarai kandungan
Tajuk Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Kawasan kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Muka surat

Penghargaan
2

Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa saya atas sokongan moral dan kewangan yang telah diberikan sehingga saya dapat menjalankan dan menyempurnakan kajian ini. Tidak ketinggalan kepada guru geografi saya, Encik Janani Amsain atas segala bimbingan, tunjuk ajar, teguran, dan nasihat yang amat berguna. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Tuan Pengetua sekolah kerana telah memberikan keizinan kepada saya untuk menggunakan segala peralatan dan kemudahan yang diperlukan dalam kajian ini. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas kerana sudi membantu saya mengambil gambar-gambar yang berkaitan dengan tajuk ini dan mencari, mengumpul serta bertukar-tukar maklumat.

3

Pendahuluan
Saya pelajar 1 USM di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Panglima Abdullah, Semporna, Sabah. Saya dan rakan-rakan menjalankan kajian tentang “Pengaruh Bentuk Muka Bumi Terhadap Aktiviti Penduduk di Kawasan Perumahan Taman Semporna Centre”.

4

Objektif Kajian
Saya menjalankan Kajian Geografi Tempatan dengan tujan untuk memenuhi objektif berikut: 1.Mengenal pasti bentuk muka bumi di kawasan perumahan Taman Semporna Centre. 2.Mengetahui aktiviti penduduk yang dipengaruhi oleh bentuk muka bumi di kawasan perumahan Taman Semporna Centre.

Kawasan Kajian.

Kawasan kajian saya ialah kawasan perumahan Taman Semporna Centre yang terletak di Daerah Semporna. Jaraknya kira-kira 1 kilometer dari pecan semporna. Sila lihat mukasurat sebelah untuk melihat kedudukan pecan semporna.

5

6

Kaedah Kajian

7

Semasa menjalankan kajian ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat. 1.Temu bual Saya bersama rakan saya telah menebual empat orang responden yang menetap di kawasan perumahan Taman Semporna Centre. 2.Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian di seluruh kawasan kajian dan membuat catatan. Perkara yang saya perhatikan ialah aktiviti penduduk yang ada kaitan dengan bentuk muka bumi.

8

Hasil kajian

9

10

9
25

20

15 9 10 Series1

5

0 Guru Doktor Berniaga Pegawai Pemotong Daerah Bekalan Elektrik

9

Rumusan
Sebagai rumusan, saya dapati bentuk muka bumi telah mempengaruhi kegiatan penduduk di kawasan perumahan Taman Semporna Centre. Pekejaan sebagai Guru, Pegawai Polis, Doktor dan lain-lain banyak dijalankan disini.

11

Gambar kajian

12

Lampiran 1

BORANG TEMU BUAL
Nama Umur : Zuriamah bte Hj Wahib : 33 Tahun

Jantina : Perempuan

Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk di Taman Semporna Centre dan kawasan sekitarnya. a. Kakitangan awam kerajaan dan swasta. b. Berniaga secara kecil-kecilan.

Sebab kepelbagaian pekerjaan di sini. a) Semua penduduk yang menetap di kawasan perumahan ini majority adalah kakitangan awam dan semua tempat kediaman dibayar secara potongan gaji. b) Faktor kemudaha kedai runcit yang jauh dari kediaman.
13

Lampiran 2

BORANG TEMU BUAL
Nama Umur : Noor Azizah Bt Hj Saurin : 35 Tahun

Jantina : Perempuan

Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk di Taman Semporna Centre dan kawasan sekitarnya. - Kerani, Guru , Pegawai Polis, Jururawat dan Doktor. Sebab kepelbagaian pekerjaan di sini. a) Taman Semporna Centre terbuka untuk semua lapisan masyarakat kerana ianya kawasan perumahan. b) Kerana ia berhampiran dengan tempat pekerjaan yang telah disenaraikan diatas.

14

Lampiran 3

BORANG TEMU BUAL
Nama Umur : Nur Khairun Liana Bt Mahmud : 14 Tahun

Jantina : Perempuan

Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk di Taman Semporna Centre dan kawasan sekitarnya. -Guru, Doktor, Jururawat dan Pegawai Polis Sebab kepelbagaian pekerjaan di sini. a) Kerana tempat pekerjaan mereka berada hampir dengan tempat tinggal mereka. b) Taman Semporna Centre adalah sebuah tempat yang sangat strategik.
15

Lampiran 4

BORANG TEMU BUAL
Nama Umur : M. Noor Hanief B Abdul Halim : 17 Tahun

Jantina : Lelaki

1. Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk di Taman Semporna Centre dan kawasan sekitarnya. a) Guru b) Pegawai Daerah c) Pemotong Bekalan Elektrik (SESB) d) Pegawai Kesihatan e) Doctor f) Polis 2. Sebab kepelbagaian pekerjaan di sini.

16

a) Kawasan yang strategik kerana berdekatan dengan Balai Polis, hospital dan juga sekolah. b) Terdapat ramai penduduk bukan bumiputera Sabah tinggal di kawasan ini dan kebanyakannya mereka bekerja sebagai guru. Senarai rujukan 1. Geografi (tingkatan 1)
2. Enternet

17