Anda di halaman 1dari 4

7/8/2014

Bahasa Melayu Bahasa Malaysia PMR SPM: Penanda Wacana Karangan


2

More

Next Blog

SATURDAY, JULY 4, 2009

Penanda Wacana Karangan


A. PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN
KARANGAN
Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap
empat penjuru dunia ini tentang isu
Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal
dan minda kita telah .
Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri
ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran
dan rintangan yang bakal menghambat.
Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan
dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun
disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial
yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.
Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini
Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat
menyaksikan

B. PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN


KARANGAN
Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan
akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.
Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang
menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.
Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif
dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah
bersarang lama di negara kita ini.
Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju
dengan pendapat yang menyatakan .
Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit,
sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah
ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.

C. PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN


Kita dapat menyaksikan betapa
Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana
Lazimnya, dalam keadaan
Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah
Pada hemat saya
http://bmpmrspm.blogspot.com/2009/07/penanda-wacana-karangan.html

Create Blog

Sign In

PELUANG PERNIAGAAN EMAS


ONLINE
PERNIAGAAN EMAS MELALUI
RahsiaEmas.com
BUY NEW HONDA CARS AND
ACCESSORIES REVIEWS
Download Resellerwebsite Percuma
MENJANA WANG DENGAN GOOGLE
ADSENSE
NEW HONDA JAZZ REVIEWS
NEW HONDA ODYSSEY REVIEWS
NEW HONDA CR-V REVIEWS

Search
KAMUS RUJUKAN PELAJAR
Link Kamus Peribahasa Melayu
Link Kamus Peribahasa Sekolah
Menengah
Link Kamus Dewan
Link Kamus Pelajar
MENANTI SPM 2009

Countdown Clocks, Fun Countdowns at


WishAFriend.com
MASA ITU EMAS

1/4

7/8/2014

Bahasa Melayu Bahasa Malaysia PMR SPM: Penanda Wacana Karangan

Pada pandangan saya


Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa
Sebagaimana yang kita ketahui
Sebagaimana yang kita maklumi
Sejak awal lagi
Sejak kebelakangan ini
Selain itu, pada masa ini juga
Seperti yang telah dinyatakan
Umum mengetahui bahawa
Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

D. PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM


KARANGAN
Bagi sesetengah orang
Begitu juga dengan
Begitu juga halnya dengan
Bertitik tolak daripada itu
Bukan itu sahaja
Dalam hal ini
Dalam konteks ini ..
Dalam zaman yang serba canggih ini
Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa
Dengan adanya
Dengan berbuat demikian
Dengan perkataan lain ..
Disebabkan hal itu
Disebabkan keistimewaan inilah kita ..
Hal ini berlaku disebabkan
Hal ini penting dalam
Hal ini serupa dengan
Hal yang serupa berlaku apabila
Ini disebabkan
Ini membuktikan bahawa
Ini menggambarkan bahawa
Ini secara tidak langsung akan
Ini semua meninggalkan kesan kerana
Ini tentu sekali membuatkan
Jadi kita perlu
Jadi kita hendaklah
Keadaan ini tentunya
Lantaran itu sehingga kini
Kesemua ini menyumbang kepada
Kita mengakui hakikat bahawa
Kita sering menonton di kaca televisyen
Kita sering membaca di dada-dada akhbar
Memandangkan keadaan yang sedemikian
Namun sejak kebelakangan ini
Oleh itu, bolehlah dikatakan
Secara logiknya masa yang
Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita
Keadaan ini seharusnya boleh
Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini
Kendatipun demikian, kita masih
Yang paling nyata ialah
Yang perlu kita pastikan ialah

E. PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK


Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak
Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini
menunjukkan
Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ..
pada tahun menunjukkan bahawa sebanyak

F. PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH


http://bmpmrspm.blogspot.com/2009/07/penanda-wacana-karangan.html

Flash Clocks, Digital Date-Time Clocks at


WishAFriend.com
BLOG PELBAGAI SUMBER SPM &
PMR
1. Blog SMK Seri Mutiara, KL
KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM
2009
DAFTAR TRIAL BM 2009
Trial BM K1 MRSM 2009
Trial BM K2 MRSM 2009
Trial BM K1 SBP 2009
Trial BM K2 SBP 2009
Trial BM K1 Johor 2009
Trial BM K2 Johor 2009
Trial BM K1 Perak 2009
Trial BM K2 Perak 2009
Trial BM K1 Pahang 2009
Trial BM K2 Pahang 2009
Trial BM K1 Melaka 2009
Trial BM K2 Melaka 2009
TENGOK BERAPA PAGE CIKGU
DAPAT HARI INI
TATABAHASA
Kata Ganti Nama
Kata Kerja Transitif & Tak Transitif
Kata Adjektif
Kata Sendi Nama
Kata Hubung
Kata Bilangan
Kata Majmuk
Kata Tanya
Kata Pemeri
Kata Nafi
Hukum DM
Kata Bilangan 2
Ayat Mudah dan Ayat Majmuk
Ayat Cakap Ajuk/Pindah
Penjodoh Bilangan
Penanda Wacana
Kata Ganda
Ayat Aktif dan Ayat Pasif
Teknik Mengesan Kesalahan Ayat
Kesalahan Ejaan dan Imbuhan
Kesalahan Istilah dan Tatabahasa
Peribahasa
Ramalan Tatabahasa 2009
Perkataan hampir sama bunyi

RUMUSAN SPM TING 4


Teknik Menulis Rumusan
Contoh Rumusan Lengkap
Pelbagai Soalan Rumusan
2/4

7/8/2014

Bahasa Melayu Bahasa Malaysia PMR SPM: Penanda Wacana Karangan

RUMUSAN SPM TING 5

Sebagai contohnya
Biar kita lihat
Biar kita ambil contoh
Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah
Sebagai analoginya,
Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

G. PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN


Intihanya,
Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas
Konklusinya,
Dengan ini diharapkan
Bukan itu sahaja
Mudah-mudahan perkara ini
Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa
Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke
lurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan
Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersamasama
H. PENANDA WACANA UMUM
Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang
berfungsi mempertalikan sesuatu idea, hujah, dan pandangan seseorang
semasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan
tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkan
seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan
perpautan yang lengkap. Contoh penanda wacana seperti berikut:
1. Tambahan : dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,
seterusnya, di samping
2. Urutan : pertama, kedua, seterusnya, selepas itu, kemudian, kemudian
daripada itu, akhirnya
3. Penyataan semula: iaitu, yakni, dengan kata lain, seperti yang
diterangkan
4. Contoh: contohnya, seperti, ibarat, laksana, macam, umpama, bagai,
bak kata, sebagai
5. Rumusan: rumusannya, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akhir kata,
sebagai penyimpul kata
6. Tempat: berhampiran dengan, bersebelahan dengan, bertentangan
dengan
7. Waktu : apabila, ketika, semasa, kemudian, selepas, pada mulanya,
lama-kelamaan, lambat-laun, akhirnya
8. Sebab dan kesan: oleh itu, sebab itu, justeru itu, fasal, lantaran, jadi,
dengan itu
9. Bandingan: seperti juga, serupa dengan, sesuai dengan, sama juga
dengan
10. Pertentangan : tetapi, sebaliknya, sungguhpun, walau bagaimanapun,
namun begitu, bertentangan dengan
11.Pengesahan: sebenarnya, sesungguhnya, sewajarnya, tentulah,
pastilah, sememangnya
.............................................................................................................
............................................................

Petikan Soalan Rumusan


PEMAHAMAN
Teknik Menjawab Pemahaman
Latihan Pemahaman Cerpen
Latihan Pemahaman Prosa Tradisional
Latihan Pemahaman Puisi
KOMPONEN SASTERA
Konsep dan Istilah Komponen Sastera
Nota Novel Bukit Kepong
Soalan Bukit Kepong
Nota Novel Konserto Terakhir
Persoalan tentang cinta Konserto Terakhir
Cerpen Tingkatan 5
Analisis Soalan Komsas 2009
Cerpen penting 2009
Drama penting 2009 (Nota****)
Puisi Tradisional penting 2009
Sajak penting 2009
Ramalan Drama 2009 (KBKK****)
Ramalan Prosa Klasik 2009
Ramalan Cerpen 2009
Soalan KBKK Cerpen 2009

KARANGAN SPM
Frasa Gramatis Dalam Karangan
Surat Tidak Rasmi
Surat Rasmi
Penanda Wacana Karangan
Tajuk Penting Karangan 2009
Karangan Bangunan Bersejarah
Karangan: Pelajar dan Industri Hiburan.
INI KARANGAN PENTING 2009
BERITA PALING MENGERIKAN
GEMPAR - H1N1 CIPTAAN MANUSIA!
DOA MENGHINDARI H1N1
UNTUK SHAR - CABARAN BAHASA MELAYU
Pengenalan karangan
Mengembangkan isi karangan
Penutup karangan
Karangan bentuk cerita
Surat Rasmi
Laporan Mesyuarat
Laporan Peristiwa
Karangan Rencana
Karangan Dialog
Karangan Ucapan
Karangan Ceramah
Pidato dan Bahas
Karangan Fakta
Karangan Pendapat
Karangan Perbincangan
Berita

Posted by mohd nazri at 7:24 AM


Labels: Karangan SPM

http://bmpmrspm.blogspot.com/2009/07/penanda-wacana-karangan.html

3/4

7/8/2014

Bahasa Melayu Bahasa Malaysia PMR SPM: Penanda Wacana Karangan

Newer Post

Home

Older Post

Create a blog
It's easy and it only takes a
minute
www.blogger.com

BACAAN UMUM
Petua membentuk generasi gemilang
MAKLUMAT PENTING

ONLINE FREE AFFILIATE PROGRAM REVIEWS


RINGKASAN PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN - eSnips, share anything
How to Succeed with Affiliate Programs
Make Sure Affiliate Programs Pay for every Sale
Choosing the Right Affiliate Program for YOU!
Mining For Gold With The Best Affiliate Programs And Hitting

PELUANG PERNIAGAAN INTERNET DAN AFFILIATE PERCUMA


RAHSIA PERNIAGAAN DARI RUMAH. BIARPUN ANDA SEDANG TIDUR!

http://bmpmrspm.blogspot.com/2009/07/penanda-wacana-karangan.html

4/4

Anda mungkin juga menyukai