Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4


Mata Pelajaran
Kelas
Masa
Modul
Tajuk

:Pendidikan Kesihatan
:4 Ariff
:7.30-8.00 pagi
: 1. Kesihatan Fizikal
: Kesihatan diri dan reproduktif

Standard Kandungan : 1.1


Standard Pembelajaran : 1.1.3 , 1.1.7
Aktiviti:
Guru menunjukkan gambar tentang perubahan
fizikal yang akan dialami oleh lelaki dan
perempuan apabila akil baligh. (5 minit)
Guru mendapatkan respon dari murid tentang
gambar 1 tersebut.(3 minit)
Guru menunjukkan carta tentang perubahan
yang dialami semasa haid. (5 minit)
Guru mendapatkan respon dari murid tentang
carta tersebut.(3 minit)
Guru menerangkan tentang cara permainan
yang telah dirancang iaitu Eksplorasi Suai
Padan. (4 minit)
Murid bermain permainan tersebut. (10 minit)
Guru mengedarkan borang soal selidik untuk
dijawab oleh murid. (3 minit)
Kesimpulan. (2 minit)

EMK

: Kreativiti dan Inovasi

BBM

: Set permainan suai padan,video

Penilaian P&P : Pemerhatian dan soal selidik


Refleksi : 30 daripada 30 murid dapat mengenal
pasti konflik dan stres serta tanda-tanda
dalam diri sendiri

Anda mungkin juga menyukai