Anda di halaman 1dari 30

SEJARAH

TINGKATAN 1

BAB 11:

SABAH

LATAR
BELAKANG

MASYARAKAT
SABAH

NEGERI
SABAH

KEGIATAN
SOSIOBUDAY
A

KEGIATAN
EKONOMI

LATAR BELAKANG
ASAL-USUL NEGERI SABAH

PISANG SABA

SABA
PISANG JABA
( Oleh masyarakat Bajau)

PERTALIAN DENGAN KESULTANAN


BRUNEI DAN SULU

PEMERINTAHAN SABAH
SEBELUM ABAD KE-16

POLITIK
KESUKUAN

POLITIK
KESULTANAN

KETUA
BEBAS

POLITIK KESUKUAN

DIPISAHKAN OLEH
BANJARAN
GUNUNG,BUKIT-BUKAU,
DAN
SUNGAI

DI DAERAH
PEDALAMAN

KADAZANDUSUN,
MURUT
ORANG SUNGEI

POLITIK KESULTANAN

KESULTANAN BRUNEI
KESULTANAN SULU

PANTAI BARAT
DAN TIMUR

PENEMPATAN MASYARAKAT SABAH

KEGIATAN
SOSIOBUDAYA

PERATURAN
DAN ADAT
RESAM

AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

PENDIDIKAN

TARIAN-TARIAN ETNIK SABAH

SUMAZAU
(KADAZANDUSUN)

MANGALANG
(MURUT)

TIDAK MEMATUHI UNDANGUNDANG ADAT

MALAPETAKA

KEROSAKAN TANAMAN

BENCANA ALAM

WABAK PENYAKT

AMALAN-AMALAN ADAT

ADAT PERTANIAN
MONOGIT
KADAZANDUZUN
UPACARA MEMUJA
SEMANGAT PADI
KETIKA MENANAM
DAN MENUAI PADI
PESTA MENUAI
TARIAN SUMAZAU

ADAT
PERKAHWINAN
KAUM BAJAU

ADAT
KEMATIAN
KAUM MURUT

BERKAHWIN PADA
14 DAN 15 HARI
BULAN HIJRAH

MEMUKUL
TIANG RUMAH
MAYAT DIBERSIHKAN
DAN DIPAKAIKAN
PAKAIAN
DIKEBUMIKAN
POSISI DUDUK
MAYAT DIBAKAR
DALAM TEMBIKAR
DISIMPAN 7 HARI

BULAN TERANG
MURAH REZEKI
HARI RABU
DAN AHAD
ACARA
MAGLAMILAMI

AGAMA DAN KEPERCAYAAN


KEPERCAYAAN

AGAMA

PAGAN
AGAMA ISLAM
ANIMISME

PAGAN
NILAI DAN PEGANGAN KEPERCAYAAN

KEPADA PERKARA GHAIB.


MEMPERCAYAAI HUBUNGAN ANTARA
KEHIDUPAN DENGAN ALAM SEMESTA.

ANIMISME
KEPERCAYAAN SETIAP BENDA SEPERTI
BATU DAN POKOK MEMPUNYAAI
SEMANGAT ( ROH) ORANG MATI

ORANG TUA MENGUATKUASAKAN

UNDANG-UNDANG ADAT BAGI ETNIK


YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM

AGAMA ISLAM
PENGARUH AGAMA ISLAM PADA
ABAD KE-16 MEMBAWA PERUBAHAN
DALAM KEHIDUPAN
NILAI-NILAI ISLAM DIAMALKAN
OLEH ETNIK BAJAU DAN MELAYUBRUNEI
KETUA/IMAM BERPERANAN
MENGUATKUASAKAN HUKUM
AGAMA ISLAM

PENDIDIKAN
PENDIDIKAN TIDAK FORMAL
Mempelajari Kemahiran
Contoh
*MEMANCING
* MEMANJAT
*BERBURU
*MENYUMPIT
*BERSAWAH
*BERTERNAK

AMALAN UNDANGUNDANG
ADAT

SOGIT
BABAS
KEPANASAN

PERTANIAN
PERKAHWINAN
KEMATIAN

KESENIAN
TARIAN
MUZIK
KRAF TANGAN
ANYAMAN
PERTAHANAN DIRI
PERTUKANGAN
UKIRAN DAN BINAAN
PESTA MENUAI
30 DAN 31 MEI
PASAR BESAR/TAMU BESAR.
MENARIK PELANCONG ASING

KEGIATAN EKONOMI

BERGANTUNG KEPADA MUKA


BUMI TEMPAT TINGGAL
PERTANIAN
SARA DIRI
PERIKANAN DAN HASIL LAUT
PERDAGANGGAN

PERTANIAN
PERTANIAN PINDAH

PADI HUMA (DI KAKI BUKIT)


UBI
KELEDEK
SAYUR-SAYURAN
BUAH-BUAHAN
KELAPA
MENTERNAKBINATANG

PERTANIAN KEKAL

PADI SAWAH
ETNIK KADAZANDUSUN
DI PENAMPANG,PAPAR,TUARAN
RANAU DAN KENINGAU

KEGIATAN EKONOMI

BERGANTUNG KEPADA MUKA


BUMI TEMPAT TINGGAL
PERTANIAN
SARA DIRI
PERIKANAN DAN HASIL LAUT
PERDAGANGGAN

PERDAGANGAN
TUKAR BARANG

ETHNIK
DAMAR
GETAH PERCA
BAHAN GETAH
ILIN LEBAH
ROTAN
SUMBU BADAK
MANIK
BARANGAN
MAKANAN

JUAL BELI

PERDAGANGGAN
DENGAN
ORANG
CINA
PENGGUNAAN
MATAWANG

DI PASAR TAMU TEMPAT BERJUAL BELI.


MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA ETHNIK
MEWUJUDKAN SEMANGAT MUHIBAH DAN HARMONI.

HASIL HUTAN

ORANG MURUT MENGUSAHAKAN


KERJA MEMUNGGUT HASIL HUTAN
HASIL HUTAN : DAMAR,ROTAN DAN
MADU LEBAH

KESIMPULAN

MEMPELAJARI SABAH
MENINGKATKAN PERPADUAN NASIONAL
DAN
MENINGKATKAN SEMANGAT CINTAKAN
NEGARA

LATIHAN PENGUKUHAN
1. Nama negeri Sabah dikatakan
berasal daripada perkataan saba.
Apakah maksud perkataan
tersebut?
A Sepohon pokok hutan
B Sebatang anak sungai
C Sejenis buah pisang
D Seekor binatang liar
Tingkatan 1 hlmn 193

2. Sabah telah dikuasai oleh


Kesultanan Brunei sejak abad
ke-17.
Kesultanan tersebut telah
memerintah kawasan
A
B
C
D

Lembah
Persisiran
Pedalaman
Pergunungan

Tingkatan 1 hlmn 193

3.

Sabah telah diperintah oleh beberapa


pihak pada abad ke-17.
Antara berikut yang manakah pernah
memerintah negeri tersebut?
I
Kesultanan Sulu
II
Kesultanan Brunei
III
Kesultanan Melaka
IV
Kesultanan Kalimantan
A
I dan II
B
II dan III
C
III dan IV
D
I dan IV
Tingkatan 1 hlmn 193

4.Senarai di atas merupakan suku


kaum yang tinggal di daerah
pedalaman Sabah.
Mereka mengamalkan sistem
A Politik kesukuan
B Politik kesultanan
C Pemerintahan bebas
D Pemerintahan penghulu
Tingkatan 1 hlmn 194

Salah satu perayaan etnik


kadazandusun ialah pesta menuai

5. Apakah tarian yang dipersembahkan


dalam pesta di atas?
A Ngajat
B Limbai
C Sumazau
D Mengalang
Tingkatan 1 hlmn 196