Anda di halaman 1dari 6

RANGKAP 1

Seseorang itu perlu ada


sifat sabar dalam dirinya
kerana sifat sabar
merupakan ciri orang yang
beriman .

RANGKAP 2

Kelahiran seorang
utusan istimewa yang
merupakan cucu Nabi
Adam yang turun dari
langit ketujuh dan
akhirnya menjadi
khalifah Allah.

RANGKAP 3

Adat resam , bahasa


ibunda , dan budaya Timur
yang diwarisi daripada
nenek moyang telah
musnah sebagai akibat
kelalaian masyarakatnya.

TEMA

Sifat sabar , kelahiran seorang utusan Allah ke


bumi , dan sifat leka yang membawa padah
kepada manusia .

PERSOALAN
a)Kelahiran seorang utusan Allah yang
amat istimewa .
b) Pencemaran budaya Timur dan bahasa
Melayu sebagai akibat pengaruh budaya
barat.
c) Pencemaran budaya Timur dan bahasa
Melayu sebagai akibat pengaruh budaya
barat.

GAYA BAHASA

Repetisi. Contoh:Sudahtakdir,sudahsuratan.
Imej alam. Contoh:putik kelapa; kedondong;
buluh; ikan cencaru; gelama.
Peribahasa. Contoh:ibarat kaca jatuh ke lantai;
ibarat melukut di tepi gantang.
Asonansi. Cth:Kelapamudajadi
kemirau(pengulangan bunyi vokala)
Aliterasi. Cth:Kailtersangkutditepi
batang(pengulangan bunyi konsonant

NILAI MURNI
Kesabaran.
Kesyukuran.
Tanggungjawab.

PENGAJARAN
Kita hendaklah menanamkan sifat sabar
dalam melakukan sebarang perkara atau
tugas.
Kita hendaklah bersyukur kerana
meperoleh seorang utusan untuk
memimpin hidup kita.
Kita hendaklah mempertahankan budaya