Anda di halaman 1dari 10

Kita

Kita hendaklah
hendaklah
berlumba-lumba
berlumba-lumba
melakukan
melakukan perkaraperkaraperkara
perkara yang
yang baik,
baik,
kelak
kelak hati
hati bertambah
bertambah
bersih
bersih dan
dan tenang.
tenang.

Semasa
Semasa
guru
guru
mengajar,
mengajar,
kita
kita kena
kena
fokus
fokus dan
dan
bagi
bagi
tumpuan
tumpuan
sepenuhnya
sepenuhnya
..
Insya-Allah
Insya-Allah
kita
kita akan
akan
mudah
mudah
faham apa

yang
yang cikgu
cikgu
ajar.
ajar.

Jangan
Jangan suka
suka
bergaduh
bergaduh
sesama
sesama
rakan-rakan.
rakan-rakan.
Tak
Tak baik
baik
Kita
Kita kan
kan
bersaudara.
bersaudara.

Kawan-kawan
Kawan-kawan
kenalah
kenalah amalkan
amalkan
selalu
selalu memberi
memberi
salam
salam ketika
ketika
berjumpa
berjumpa dengan
dengan
guru.
guru. Itu
Itu sebagai
sebagai
tanda
tanda sayang
sayang dan
dan
hormat
hormat pada
pada
guru.
guru. Kita
Kita semua
semua
sayangkan
sayangkan guruguruguru.
guru. Hidup
Hidup kita
kita
akan
akan lebih
lebih
berkat.
berkat.

Selamat
Selamat
pagi
pagi
kawankawankawan.
kawan.
Awak
Awak
semua
semua
apa
apa
khabar?
khabar?

Saya
Saya begitu
begitu
menyayangi
menyayangi
guru-guru.
guru-guru.
Banyak
Banyak
perkara
perkara yang
yang
telah
telah guru
guru
ajarkan.
ajarkan.

Murid yang
yang baik
baik
Murid
ialah murid
murid yang
yang
ialah
berdisiplin. Saya
Saya
berdisiplin.
ingin menjadi
menjadi
ingin
seorang murid
murid yang
yang
seorang
berdisiplin.
berdisiplin.

Saya
Saya suka
suka
membaca.
membaca.
Banyak
Banyak
membaca,
membaca,
banyak
banyak perkara
perkara
yang
yang kita
kita akan
akan
tahu.
tahu.
Seronoknya
Seronoknya
membaca
membaca buku.
buku.

Saya
Saya datang
datang ke
ke
sekolah
sekolah
dengan
dengan penuh
penuh
semangat
semangat nak
nak
jadi
jadi seorang
seorang
murid
murid yang
yang
baik
baik dan
dan rajin.
rajin.

Ibu dan ayah


selalu
berpesan
agar saya
belajar rajinrajin sampai
jadi pandai.