Anda di halaman 1dari 7

Bulatkan jawapan yang betul.

1. James dan Samy berkawan baik. _______________________ belajar


dalam Kelas 2N.
A. Kami

B. Saya

C. Mereka

2. Cik Kavita guru kelas kami. ____________________________ mengajar


kami Matematik.
A. Beliau

B. Mereka

C. Kamu

3. ______________________ mesti menjaga kebersihan kawasan


sekolah, kata Encik Wong.
A. Mereka

B. Saya

C. Kita

4. _______________________ berebut-rebut ketika menaiki bas.


A. Jangan

B. Sila

C. Tolong

5. ____________________________ minta kebenaran sebelum keluar dari


bilik darjah.
A. Jangan

B. Sila

C. Tidak Boleh

6. Petani itu _____________________________ sayur-sayuran di


kebunnya.
A. menyusun

B. mengajar

C. menanam

7. Rani menutup suis komputer _______________________________


keluar dari makmal komputer.
A. sambil

B. tetapi

C. lalu

Gariskan kata nama khas yang terdapat dalam ayat di bawah.


Contoh :

Li Wen suka membaca buku.

1. Encik Jeva sedang mencuci kereta.

2. Jiran saya baru berpindah dari Putrajaya.

3. Ibu membeli sepasang kasut Asadi untuk saya.

4. Kucing kesayangan saya bernama Si Putih.

5. Makanan di Restoran Ratha sungguh sedap.

Bacakan petikan di bawah. Kemudian, jawap soalan-soalan berikut.


Halim kawan baik saya. Nama ibunya Aminah, dia seorang guru. Ibu Halim
seorang yang baik hati dan penyayang. Dia sentiasa menjaga Halim dan
keluarganya dengan penuh kasih sayang. Pada masa lapang, Halim akan
mendengar cerita daripada ibunya. Halim sentiasa belajar bersungguh-sungguh
kerana dia ingin menjadi orang yang pandai dan membalas jasa ibunya apabila
dewasa.

1. Siapakah nama ibu Halim ?


Nama ibu Halim ialah _________________________________________ .

2. Apakah pekerjaan ibu Halim ?


Ibu Halim seorang ___________________________________________ .

3. Bagaimanakah ibu Halim menjaga Halim dan keluarganya ?


Ibu Halim sentiasa menjaga Halim dan keluarganya dengan
__________________________________________________________ .

4. Bilakah Halim akan mendengar cerita daripada ibunya ?


______________________________________ Halim mendengar cerita
daripada ibunya.

5. Mengapakah Halim belajar bersungguh-sungguh ?


Halim belajar bersungguh-sungguh kerana ______________________________

________________________________________________________________
.
Salinkan semula ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul.

1. encik hasan datang dari tanjung malim

________________________________________________________________

2. fausan bersembahyang di masjid negara

________________________________________________________________

3. datuk saya memandu kereta proton waja

________________________________________________________________

4. sufian dan jun xuan bersiar-siar di taman bunga

________________________________________________________________

5. binatang kesayangan saya ialah si tompok

________________________________________________________________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

pengorbanan

menjamin

nasihat

sering

mendorong

jasa

menerima

Pak Abu dan isterinya _______________________ bekerja bersungguhsungguh untuk menyara kelima-lima anaknya yang masih bersekolah. Mereka
________________________
_______________________

anak-anaknya
masa

depan

belajar

dengan

mereka. Anak-anak

tekun untuk
Pak

Abu

menghargai _____________________________________ ibu bapa mereka


dan berjanji akan mendengar ________________________ mereka untuk
belajar bersungguh-sungguh di sekolah.

Susunkan ayat di bawah :

1. hidup * Samy * bahagia * Keluarga *aman * dan

______________________________________________________________

2. murid * Ali * Tahun * Biru * Dua * merupakan

______________________________________________________________

3. Taman Mawar * di * tinggal * Dia * ibu bapanya * dengan

______________________________________________________________

4. rumah * kawasan * cantik * mereka * bersih * dan * bergoyong-royong *


Selepas *

________________________________________________________________

5. alam sekitar * suka * Mereka * yang * akan * bersih * nyaman * dan *


udaranya
______________________________________________________________

______________________________________________________________