Anda di halaman 1dari 8

SENARAI SEMAK FAIL PENYELARAS UNIT BERUNIFORM/ KELAB /

PERSATUAN
NAMA UNIT :
NAMA PENYELARAS :
*** Sila tandakan / mengikut status fail semasa setiap unit
1

Lengkap

Sebahagian
Besar

BIL

PERKARA

1
2
3

Carta Organisasi
Surat Menyurat
Senarai unit di
bawah seliaan
Laporan penyeliaan
Fail di bawah
seliaan
Takwim unit /
persatuan / kelab
Senarai kemahiran
unit / kelab /
persatuan
Hal-hal lain

5
6

Sebahagian
Kecil

Tiada

STATUS FAIL
1

CARTA ORGANISASI UNIT BERUNIFORM


Pengerusi :
EN. JAMRI SUHAMIN (GURU BESAR)

Tim. Pengerusi :
HAMDAN BIN TAIP (PK. KOKURIKULUM)

Setiausaha Kokurikulum :
SUZANA TAJUDDIN

Setiausaha Sukan :
JEROME AGONG EDBURGA

Penyelaras Unit Beruniform :


PN. SURAYA SOOD

Penyelaras Kelab dan Persatuan Akademik :


PN. ERUS SAHAMIN

Penyelaras Sukan & Permainan :


EN. JEROME AGONG EDBURGA

TAKWIM PERJUMPAAN UNIT BERUNIFROM, KELAB DAN PERSATUAN


TARIKH

BULAN

PERSATUAN

PEMANTAU

21

Unit Beruniform

PK KOKUM

28

Kelab dan Persatuan

PK HEM

Sukan dan Permainan

PK 1

11

Unit Beruniform

GB

18

Kelab dan Persatuan

PK KOKUM

25

Sukan dan Permainan

PK HEM

Unit Beruniform

PK 1

14-22 MAC (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1)


11

Kelab dan Persatuan

GB

25

Sukan dan Permainan

PK KOKUM

Unit Beruniform

PK HEM

Kelab dan Persatuan

PK 1

15

Sukan dan Permainan

GB

22

Unit Beruniform

PK KOKUM

29

Kelab dan Persatuan

PK HEM

Sukan dan Permainan

PK 1

13

Unit Beruniform

GB

20

Kelab dan Persatuan

PK KOKUM

27

Sukan dan Permainan

PK HEM

30 MEI - 14 JUN (CUTI PERTENGAHAN TAHUN)


17

Unit Beruniform

PK 1

24

Kelab dan Persatuan

GB

Sukan dan Permainan

PK KOKUM

Unit Beruniform

PK HEM

15

Kelab dan Persatuan

PK 1

22

Sukan dan Permainan

GB

29

Unit Beruniform

PK KOKUM

Kelab dan Persatuan

PK HEM

12

Sukan dan Permainan

PK 1

19

Unit Beruniform

GB

26

Kelab dan Persatuan

PK KOKUM

Sukan dan Permainan

PK HEM

Unit Beruniform

PK 1

19 SEPT - 27 SEPT (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA)


30

Kelab dan Persatuan

GB

10

Sukan dan Permainan

PK KOKUM

21

10

Unit Beruniform

PK HEM

28

10

Kelab dan Persatuan

PK 1

11

Sukan dan Permainan

GB

21 NOVEMBER - 31 DISEMBER (CUTI AKHIR TAHUN)

Senarai Kemahiran unit Beruniform Pengakap


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Kemahiran
Simpulan dan Ikatan
Persetiaan & Lagu Pengakap
Kawad Kaki
Memasang Khemah
Ciri-ciri Kepemimpinan
Memasang jerat
Memasang api
Membuat Gajet

Catatan

Senarai Kemahiran Unit TKRS


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Kemahiran
Simpulan dan Ikatan
Persetiaan & Lagu TKRS
Kawad Kaki
Memasang Khemah
Ciri-ciri Kepemimpinan
Memasang jerat
Memasang api
Membuat Gajet

Catatan

Senarai Kemahiran Kelab Badminton


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Kemahiran
Sejarah Badminton
Kepengadilan
Penjaga garisan
Membuat gelanggang
servis
Smash
Bermain di jaring
Daouble partner

Catatan

Senarai Kemahiran Kelab Bola Sepak


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Kemahiran
Sejarah Bola Sepak
Kepengadilan
Penjaga garisan
Membuat padang
Menendang
Passing
Gelecek
Penjaga Gol

Catatan

Senarai Kemahiran Persatuan Akademik Bahasa Melayu & Inggeris


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Kemahiran
Mendengar
Bertutur
Membaca
Menulis
Listening
Speaking
Reading
Writing

Catatan

Senarai Kemahiran Persatuan Akademik Sains & Matematik


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Kemahiran
Sejarah sains & Matematik
Mengira
Menolak
Bahagi
Mendarab
Istilah-istilah sains
Sains dalam sukan
Sains dalam pembelajaran

Mesyuarat Unit Beruniform Bil 1 / 2015

Catatan

Tarikh
Masa
Tempat

: 14 Januari 2015
: 1.30 2.30
: Bilik Gerakan

Kehadiran
:
1. Jamri Suhamin (Guru besar)
2. Tan Mui Hiong (PK. Kanan 1)
3. Hamdan Taip ( PK. Kokum)
4. Jerome Agong
5. Mijih Saraman
6. Suzana Tajuddin
7. Azrisukry Saman
8. Jamurah Galitang
9. Nurulhayati Gibun
10.Jabiah Sapin
11.Suraya Sood
12.Md. Farhad Abd Miun
13.Siti Milia Giak
14.Md. Effendee Ibrahim
15.Erus Sahamin
Agenda :
1. Ucapan Pengerusi
2. Takwim
3. Agihan Tugas
4. Pemantauan, penyeliaan dan pemarkahan murid
5. Hal-hal lain
Bil
1

Perkara/Agenda
Ucapan Pengerusi
Guru besar sebagai pengerusi mengucapkan
syabas dan tahniah kepada semua guru yang
hadir dalam mesyuarat Kokurikulum bil. 1
2015. Majlis dimulakan dengan bacaan
alfatihah.
Takwim
- En. Hamdan telah mengedarkan takwim
dan guru-guru boleh merujuk ke papan
tanda bahagian kokurikulum yang
dilekatkan di bilik gerakan sekiranya
ingin mengetahui takwim setiap minggu.
Agihan Tugas
- En. Hamdan telah mengedarkan carta
organisasi dan senarai tugas serta
perincian tugasan kepada semua guru.
Termasuk pelantikan dan penerimaan
telah di pungut semula untuk
didokumentasikan. Guru-guru boleh
merujuk ke papan tanda bahagian
kokurikulum yang dilekatkan di bilik
gerakan sekiranya ingin mengetahui

Catatan

perincian tugasan masing-masing setiap


minggu.
- Penyelaras bertanggung jawab
menyelaras aktiviti dan memantau fail di
bawah seliaan masing-masing dua kali
setahun iaitu penggal pertama dan
penggal kedua
Pemantauan , penyeliaan dan pemarkahan
murid
- Pemantau pelaksanaan ialah Guru besar,
PK 1 , PK HEM dan PK Kokum.
- Penyelaras akan memantau
kesempurnaan fail di bawah seliaan dua
kali setahun iaitu pada 25 April dan 25
September 2015
Hal-hal lain
- Guru besar mengharapkan agar semua
guru yang telah diberikan
tanggungjawab dapat melaksanakan
setiap tugasan dengan ikhlas dan penuh
tanggung jawab.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 dan akan disambung semula pada satu
tarikh yg akan ditentukan kemudian.
Disediakan Oleh,

SUZANABINTI MD. TAJUDDIN


S/U Kokurikulum Sk. Tungou 2015
Sk:

- Semua Guru
- Fail

MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA

SENARAI SEMAK FAIL PENYELARAS UNIT BERUNIFORM/ KELAB /


PERSATUAN
NAMA UNIT

KETUA UNIT

NAMA PENYELIA :
TARIKH SELIA

*** Sila tandakan / mengikut status fail semasa setiap unit


1

Lengkap

BIL

PERKARA

1
2
3

Carta Organisasi
Senarai ahli
Takwim Aktiviti /
Program
Senarai kemahiran
Minit Mesyuarat
Laporan Penilaian
Program
Laporan
Setiausaha
Laporan Bendahari

4
5
6
7
8

Sebahagian
Besar

Sebahagian
Kecil

Tiada

STATUS FAIL
1

Disahkan Oleh,

...........................................
(HAMDAN BIN TAIP)
Pk. Kokurikulum Sk. Tungou 2015