Anda di halaman 1dari 1

AJK BUKU PROGRAM

Sebelum
1. Mendapat segala maklumat berkaitan matlamat, objektif, jawatankuasa
pelaksana Program BIG.
2. Mendapatkan kelulusan daripada pensyarah (penyelaras BIG Fasa 2)
sebelum memulakan percetakan.
3. Melantik petugas-petugas untuk mengedar buku program.
Semasa
1. Mengedar buku-buku program kepada pensyarah dan guru pelatih.
2. Memastikan semua pensyarah dan guru pelatih yang terlibat dalam
program Bina Insan Guru mendapat buku program tersebut.
Selepas
1. Membuat laporan mengenai jawatankuasa buku program.