Anda di halaman 1dari 7

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN STRATEGIK

PANITIA BAHASA MELAYU 2015


SMK SERI SETIA, KUCHING

PELAN TAKTIKAL (TINGKATAN 2)


ISU STRATEGIK
MATLAMAT

INDIKATOR PRESTASI &


SASARAN (Jangka
Panjang)

OBJEKTIF
(Jangka Pendek)

STRATEGI

1. Tahap pencapaian pelajar dalam penulisan karangan kurang memuaskan.


2. Pelajar kurang menguasai Tatabahasa khususnya dalam tajuk Peribahasa.
1. Meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam peperiksaan bulanan.
2. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan-soalan penulisan dan peribahasa.
i. Peningkatan bilangan pelajar mendapat gred A,B, C dan D.
ii. Peratus kelulusan pelajar untuk kelas Cemerlang (A dan B) lebih kurang 90%, Sederhana (C,D dan E) lebih kurang
50% dan Lemah (F,G dan H) lebih kurang 30%.
iii.Keupayaan pelajar menguasai kemahiran menulis karangan Bahasa Melayu.
iv.Mempertingkatkan lagi penguasaan Peribahasa dalam kalangan pelajar.
Pada akhir tahun 2015 semua program atau aktiviti dapat dilaksanakan dengan jayanya dan pelajar dapat menjawab
soalan Bahasa Melayu dengan baik.
i. Menyalin contoh-contoh karangan lengkap bagi membantu pelajar menguasai format penulisan dan mengayakan
penguasaan kosa kata.
ii.Pelaksanaan Bulan Bahasa.
iii.Latihan Pengukuhan
iv.Mengayakan bahan ABM Peribahasa dalam kelas SBC.

BIL

PROGRAM/PROJEK

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

TEMPOH
MULA
AKHIR

KOS/
SUMBER

1.

Menyalin contohcontoh karangan


lengkap.

Guru mata pelajaran

Feb

Okt

2.

Pelaksanaan Bulan
Bahasa.

Semua Panitia

Mac

Sept

PCG
Panitia

3.

Latihan
Pengukuhan

Guru mata pelajaran

Feb

Okt

Bahan
bercetak

OUTPUT/ OUTCOMES

Pelajar mula
menunjukkan
peningkatan terutama
dalam menulis karangan
penulisan.

Pelajar dapat melibatkan


diri dengan aktiviti bulan
bahasa dan
meningkatkan
pencapaian dalam
Bahasa Melayu.
Pelajar dapat menulis
karangan dengan mudah.
Hasil karangan pelajar
lebih memuaskan.

4.

Mengayakan bahan
ABM Peribahasa
dalam kelas SBC

Guru mata pelajaran

Feb

Mei

Pelajar dapat menguasai


dan mengayakan
bilangan Peribahasa
yang diketahui.
Pelajar lebih yakin untuk
menjawab soalan
Peribahasa.

PETUNJUK
KEJAYAAN
(KPI)

PELAN
KONTIGENSI

Penambahan
penggunaan
kosa kata dalam
penulisan dan
ayat yang lebih
gramatis dan
tersusun.
Penyertaan
pelajar dalam
semua aktiviti
meningkat..

Semua pelajar
tingkatan 2.

Peningkatan
markah
terutama dalam
soalan 4
Bahagian A iaitu
peribahasa.

Pelajar
dikumpulkan
mengikut
kumpulan yang
telah
ditetapkan.

Bilangan pelajar
yang betul
dengan tepat
untuk soalan
Peribahasa
meningkat.

Penekanan
diberikan
kepada pelajar
sederhana dan
lemah.

Semua Pelajar
SMK Seri Setia

PELAN OPERASI
Nama Projek 1

: Menyalin contoh-contoh karangan lengkap.

Matlamat

: Memastikan semua pelajar dapat menulis karangan dengan lebih berstruktur dan lebih menarik.

Objektif

: Meningkatkan kemahiran dalam menulis karangan sekaligus menambahkan penggunaan kosa kata.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Penggal 1 & Penggal 2


Sasaran

LANGKAH

PROSES ALIRAN KERJA

TANGGUNGJAWAB

Berbincang dengan guru-guru mata pelajaran


tingkatan 2 tentang kaedah dan pelaksanaan program.

Ketua pantia dan guru mata


pelajaran.

Feb

Setiap guru mata pelajaran dipertanggungjawabkan


untuk mengenalpasti karangan yang sesuai untuk
diberi kepada pelajar menyalin.

Guru mata pelajaran

Feb

Berbincang dengan guru mata pelajaran sekali lagi


tentang pelaksanaan program.

Guru mata pelajaran.

Feb

Pelaksanaan program.

Guru mata pelajaran

Feb-Sept

Nama Projek 2

: Aktiviti Bulan Bahasa

TEMPOH

STATUS
PELAKSANAAN

Matlamat

: Meningkatkan keyakinan pelajar untuk mencapai kelulusan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam PT3.

Objektif

: Meningkatkan bilangan pelajar dalam kumpulan lemah agar sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Mac-September


Sasaran

LANGKAH

PROSES ALIRAN KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Berbincang bersama Guru Kanan dan ahli panitia bagi


menetapkan pertandingan yang akan dipertandingkan.

Ketua Panitia dan Guru


Mata pelajaran

Jan

Penubuhan ahli jawatankuasa pertandingan.

Guru mata pelajaran

Feb

Pengedaran iklan pertandingan kepada pelajar.

Guru mata pelajaran

Mac

Pelaksanaan program.

Guru mata pelajaran

Mac

Nama Projek 3

: Latihan Pengukuhan

STATUS
PELAKSANAAN

Matlamat

: Meningkatkan kelulusan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan PT3.

Objektif

: Meningkatkan bilangan pelajar dalam kumpulan pengayaan agar menambah peratus kelulusan dalam mata pelajaran
Bahasa Melayu.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang Tahun


Sasaran
LANGKAH

:
PROSES ALIRAN KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru menerangkan konsep asas bagi memperkukuhkan


pemahaman pelajar.

Guru Mata pelajaran

Setiap sesi
P&P

Guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti


perisian komputer serta bahan cetakan yang
bersesuaian semasa pengajaran berjalan.

Guru mata pelajaran

Setiap sesi
P&P

Sesi ulangkaji (soal jawab) dilakukan sebelum


memulakan sesuatu konsep yang baharu.

Guru mata pelajaran

Setiap sesi
P&P

Pelajar membuat latihan pengukuhan.

Guru mata pelajaran

Setiap sesi
P&P

STATUS
PELAKSANAAN

Nama Projek 4

: Mengayakan bahan ABM peribahasa dalam SBC

Matlamat

: Memperbanyakkan peribahasa dalam kelas SBC

Objektif

: Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam mengenalpasti jenis dan maksud peribahasa.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sepanjang Tahun


Sasaran
LANGKAH

:
PROSES ALIRAN KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru mencari bahan-bahan di internet yang berkaitan


dengan peribahasa.

Guru Mata pelajaran

Jan

Bahan-bahan yang telah dijumpai dihias di dalam kelas


SBC.

Guru mata pelajaran

Jan

Proses penukaran bahan untuk peribahasa akan


dilakukan setiap sebulan.

Guru mata pelajaran

Jan- Sept

Pelajar dikehendaki mencatat setiap peribahasa yang


terdapat di dalam kelas SBC di dalam buku Bahasa
Melayu mereka.

Guru mata pelajaran

Jan- Sept

STATUS
PELAKSANAAN

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN


PROGRAM
NAMA PROGRAM :

TEMPOH PELAKSANAAN :

TARIKH PEMANTAUAN :

PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM :

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

CATATAN :

Tandatangan Penilai

(Nama & Jawatan Penilai)