Anda di halaman 1dari 1

ASSALAMUALAIKUM WR WB

Pertama monggo kito aturan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT,
ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kulo panjenengan
sedoyo, dene menopo kulo panjenengan sedoyo saget angrawuhi jamaah rutin
wonten dalemipun Bapak ...... kanthi kawontenan sehat wal afiat mboten wonten
rubedo menopo-menopo, Mugi-mugi kehadiran kulo panjenengan sedoyo estuestu dicatet kalian Allah SWT dadoso amalan hasanah fiddini waddunya wal
aakhirah, Amin 2X
Sak lajengipun sholawat lan salam monggo kito aturaken dumateng junjungan
kito kanjeng nabi Muhammad SAW, biqouli Allahumma sholli 'alaa Muhammad...
ingkang sampun paring pitedah dumateng kulo panjenengan sedoyo arupi diinul
Islam, arupi agami Islam, Mugi2 dalu menika ngantos akhir hayat kulo
panjenengan sedoyo tetep netepi agami Islam, lan mbenjang wonten yaumil
qiyaamah, kulo panjenengan sedoyo dadoso umatipun Muhammad ingkang
angsal syafaatipun kanjeng nabi Muhammad SAW. Amin 2X yaa robbal 'alamin ...
Maturs sembah nuwun kagem tuan rumah Bapak .... ingkang sampun
nyediaaken papan damel pengajian dalu meniko. Bapak-bapak poro rawuh
ingkang kawulo mulyaaken, dalu menika Bapak ...., kirim doa dumateng
leluhuripun ingkang asma :
1. Almarhum Bapak.....
2. Almarhum Bapak.....
3. Almarhumah Ibu.....
4. ................... lan
5. ................... ( di baca kalo di kasi kertas oleh tuan rumah)
selain kasebat wau kito sedoyo uga kirim doa kagem sedoyo poro leluhur kito
Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, dalu menika pembacaan
yasin lan tahlil kulo pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak ..... lan
mangke dipun tutup do'a kalian panjenenganipun Bapak .....
PENUTUP
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, mekaten kolo wau waosan
yasin, tahlil, lan doa sampun kolo lan panjenengan lampahi kanthi lancar lan
gangsar, Mugi-Mugi, menopo ingkang dados niat lan hajatipun Bapak ...... estuestu dipun terami kalian Allah SWT. Amin ...
Atas Nami shohibul bait, shohibul hajat, Bapak ..... ngaturaken agunging
panuwun atas kerawuhan lan doa kulo panjenengan sami, lan nyuwun
ngapunten mbok bilih anggenipun paring panghormatan, pinaraan ugi hidangan
mboten nocoki dumateng panjenengan jedoyo.
Kulo piyambak, selaku pranoto acoro, nyuwun pangapunten mbok bilih wonten
kirang langkung atur kulo dumateng panjenengan sedoyo.
Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, Assalamu'alaikum Wr. Wb.