Anda di halaman 1dari 8

KERTAS KERJA

PELANCARAN PROGRAM MENTOR MENTEE


PERINGKAT SK BANGSAR 2014

1.

Pengenalan
Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia,

bertanggungjawab

dan

berkeupayaan

mencapai

kesejahteraan diri. Program mentor mentee merupakan satu proses


interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti
membimbing, menyokong dan memberi nasihat. Mentor bukan
sahaja

menitikberatkan

psikologi

menteenya,

individu
tetapi

(mentee)
juga

dan

perhubungan

membimbing,

memberi

penghargaan, kasih saying dan mengasah kemahiran-kemahiran lain


seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi
tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu
yang berguna kepada masyarakat dan negara.
2.

Konsep
Membangun Sahsiah Diri Murid Melalui Budaya Amalan Penyayang

3.

Rasional
3.1

Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri

bagi meningkatkan
pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan
daripada mentor
3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam
memenuhi tuntutan
remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan,
bimbingan, panduan dan

perhatian bagi membolehkan mereka menikmati kehidupan


dengan lebih optimis
dan menyeronokkan.

4.

Objektif
Melalui program ini, murid diharapkan dapat;
4.1

Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling


hormat menghormati antara mentor dan mentee.

4.2

Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai


antara satu sama lain.

4.3

Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari


bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa
mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka.

5.

Pelaksanaan
5.1

Program dilaksanakan kepada semua murid SK Bangsar

5.2

Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi


sekolah mengikut kesesuaian masa seperti :
a) Waktu perhimpunan rasmi
b) Waktu ko-kurikulum
c) Selepas waktu persekolahan

5.3

Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun.


Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit
dan 1 kali dalam sebulan.

5.4

Pengisian bagi setiap perjumpaan adalah berdasarkan Modul


Pelaksanaan Mentor Mentee yang mengandungi aspek seperti
berikut:
a)
b)
c)
d)

Pembangunan Sahsiah Diri Murid


Peningkatan Disiplin Murid
Psikososial dan Kesejahteraan Mental dan
Perkembangan Kerjaya

6.

Strategi Pelaksanaan
6.1

Mengadakan taklimat, penerangan tentang konsep, objektif


dan kepentingan pelaksanaan kepada murid dan guru.

6.2

Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor.

6.3

Perjumpaan diadakan di dalam kelas.

6.4

Pelantikan Mentor
a) Semua guru dilantik menjadi mentor
b) Pelantikan mentor dibuat secara rasmi (bertulis)
c) Setiap mentor diberikan senarai tugas, peranan, modul
dan senarai mentee

6.5

Pengagihan Mentee
a) Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas
b) Setiap kelas mempunyai seorang mentor

6.6

Tugas Mentor
a) Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di
dalam kelas.
b) Melaksanakan aktiviti mengikut modul yang telah
c)
d)
e)
f)

disediakan
Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee
Membantu mentee yang memerlukan perhatian
Merekod kehadiran mentee
Mengisi borang pertemuan mentor mentee

7.

Jawatankuasa Induk
Pengerusi

Pn. Che Norizam bt. Abdullah (Guru Besar )

Timbalan Pengerusi
:
Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 1 :
&Kurikulum)

Pn. Nor Shafina bt. Yasak (GPK Hal

En. Mohd Ali b. Kasmun (GPK Tadbir

Naib Pengerusi 2 :

Pn. Norsilah bt. Dali (GPK Ko-Kurikulum)

Naib Pengerusi 3 :

Pn. Tanma a/p Rajasegaran (Penyelia Petang)

Penyelaras

En. Adenan b. Mustapha

Setiausaha

Cik Suzana bt. Abdullah

AJK

:
:

En. Roslan b. Mokhtar (Ketua Aliran Tahun 6)


Pn. Zalina bt. Mohamad (Ketua Aliran Tahun

Pn. Sarimah bt. Muhamad (Ketua Aliran Tahun

:
:
:
:
:

Pn. Noreliayani (Ketua Aliran Tahun 3)


Pn. Wan Izyan (Ketua Aliran Tahun 2)
Pn. Tengku Zahiah (Ketua Aliran Tahun 1)
Semua Ketua Panitia
Semua Guru Kelas

5)
4)

AJK Backdrop/Hiasan Pentas


Pn. Mariah bt. Abdullah (K)
Pn. Nadiah bt. Daud
Bacaan Doa
Pn. Nafisah bt. Yaacob
Ustaz Mohd Sabri b. Che Bedolah
En. Mastuki b. Mahari (K)
Ustaz Amir Amzar b. Muhd Rahman
Pn. Mazlizawatey bt. Mohd Zain
Pn. Wan Izyan bt. Wan Mahadi
Juruacara
Pn. Suzana bt. Md Nawawi (K)
AJK Sijil
En. Mohd Norhazlesham b. Mad
Pn. Khairatul Asmat bt. Seman (K)
Pn. Nor Aain bt. Hasanuddin (K)
Pn. Noor Halira bt. Abd. Rahman
Cik Hazirah bt. Mohd Jamil
Cik Khashiatun bt. Ab Rahaman
Cik Noor Fazriena bt. Yaakub (K)
AJK Buku Program
Pn. Juraidah Nadiah bt. Rahmat
Cik Norhazalina bt. Hashim (K)
Pn. Nor Asiah bt. Bidin
AJK Cenderamata
Pn. Suzana bt. Ismail (K)
AJK PA Sistem / Siaraya
Cik Rosmaida bt. Arifin
En. Abdul Halim b. Abdullah (K)
Cik Nur Hafizah bt. Azman (K)
Cik Nurul Hayati bt. Bakar
Jawatankuasa Pelaksana

En. Mohd Shahrol b. Ibrahim


En. Wan Rosdan b. Wan Mustapha (K)
En. Ruzaini b. Ab Razak
AJK Disiplin/ Kawalan Murid

AJK Persembahan

En. Roslan b. Mokhtar (K)

En. Mohd Zulkarnain (K)

En. Naharuddin b. Mahpot

En. Mohd Nazir b. Majid

Pn. Nur Laili bt. Abdul Aziz

En. Afiq b. Nazaruddin (K)

Pn. Norulhaya bt. Samsudin

En. Fakhri b. Mohd Nor

Pn.G.Haymalatha
En. Mohd Ridzwan b. Ibrahim (K) AJK Persiapan Tempat
En. Nik Anuwar b. Nik Yaacob

En. Mohd Hafiz b. Saad (K)


En. Ikhwan Najib b. Badar

AJK Jurugambar

En. Azram b. Azhari

En. Izatul Akmal b. Ab.llah

En. Ahmad Faisal b. Mohd Ramli

Cik Ani Syaliza bt. Yunos

En. Shairol Rizal b. Mohd Saad


En. Mohd Haniff b. Anas (K)
En. Irwan Dani b. Sulaimi
En. Hafizuddin b. Subarni
AJK Dokumentasi
Pn. Roszaini bt. Said (K)
Pn. Nor Hasnizam bt. Md Nor

8.

Anggaran Perbelanjaan
Perkara
1.
100x RM 5.00
2.
100 pcs

Jumlah (RM)
Kalkulator

Sijil

Penghargaan

500.00
80.00

Jumlah Keseluruhan
RM 580.00
9.

Aturcara Program
Sesi Pagi
8.00 pagi : Semua guru dan murid berkumpul di Dewan Bestari
8.15 pagi : Ucapan alu-aluan oleh Pengacara Majlis
8.30 pagi : Bacaan doa oleh Ustaz Mohd Sabri b. Che Bedolah
8.45 pagi : Ucapan Pengerusi Program oleh Pn. Nor Shafina bt.

Yasak
9.00 pagi : Ucapan Perasmian oleh Pn. Che Norizam bt. Abdullah
9.15 pagi : Gimik Pelancaran / Persembahan Murid
9.30 pagi : Majlis Watikah Pelantikan Mentor
10.00 pagi : Majlis Bersurai
Sesi Petang
1.10 ptg : Semua guru dan murid berkumpul di Dewan Bestari
1.20 ptg : Ucapan alu-aluan oleh Pengacara Majlis
1.30 ptg : Bacaan doa oleh Ustaz Amir Amzar b. Muhd Rahman
1.40 ptg : Ucapan Pengerusi Program oleh Pn. Nor Shafina bt. Yasak
2.00 ptg : Ucapan Perasmian oleh Pn. Che Norizam bt. Abdullah
2.20 ptg : Gimik Pelancaran / Persembahan Murid
2.30 ptg : Majlis Watikah Pelantikan Mentor

3.00 ptg : Majlis Bersurai


9. Penutup
Program ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah
diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan
hubungan guru dan murid, serta dapat mewujudkan perasaan kasih
sayang, selesa, selamat dan sejahtera dalam kalangan murid.

Disediakan oleh :

.
..
(SUZANA BT. ABDULLAH K.B;P.A)
Setiausaha,
Program Mentor Mentee,
Peringkat SK Bangsar,
Sesi 2014.

Disahkan oleh :
..

Disemak oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN BANGSAR


JALAN PANTAI BARU
59200 KUALA LUMPUR

PROGRAM MENTOR MENTEE


PERINGKAT SK BANGSAR
SESI 2014
TARIKH :
27 JANUARI 2014 (ISNIN)
MASA :
SESI PAGI ( 8.30 PAGI 10.00 PAGI)
SESI PETANG (1.10 PTG 3.00 PTG)
TEMPAT :
DEWAN BESTARI, SK BANGSAR
ANJURAN BERSAMA :
UNIT HAL EWHWAL MURID
DAN
UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
SK BANGSAR