Anda di halaman 1dari 7

Ringkasan Mengajar.

Matapelajaran

Tarikh

21 OGOS 2001

Pendidikan Jasmani

Hari

Khamis

Masa

4.00 4.40 Petang

Tingkatan

3 Kelisa

Bilangan Pelajar

30 Orang

Tajuk

Permainan Ragbi

Subtajuk

Hantaran Gunting ( Scissors Pass )

Objektif

Pada akhir pengajaran ini diharapkan para pelajar akan dapat :

Pengetahuan sedia ada:

Alatan

i.

Membuat gerakan hantaran gunting dengan teknik yang betul.

ii.

Mengaplikasikan hantaran gunting dalam permainan sebenar.

iii.

Menerangkan secara teori fasa fasa gerakan hantaran guting dengan betul dan jelas.

iv.

Menjelaskan kepentingan hantaran gunting semasa permainan.

i.

Pelajar pernah menonton permainan ragbi 15 sepasukan

ii.

Pelajar mengetahui kemahiran asas ragbi seperti membuat hantaran lateral dan spiral.

i.

Skitel / marker

ii.

Bola Ragbi

iii.

Wisel

Langkah

Isi Kandungan
1.1
Pengenalan

1.1.1

Hantaran

Fasa

.
1.2.1

1.2 Pemanasan

Berlari sambil menghantar bola dalam kumpulan


( 6 orang dalam satu kumpulan )

pengenalan

Badan

( 10 minit )

secara dinamik

lateral dengan menggunakan bahu kanan

dan statik

dan bahu kiri. (selang seli )

1.2.2

- Bahagian atas
1.2.3
badan
stenocleidomastoi
d,
Trapizius, Deltoit
,
Pactoralis major /
Minor ,
Abdominis ,
Quadricep,hamstring
gestrocnemius
serta bahagian
bawah badan.

Alatan / Catatan

iaitu membuat kemahiran individu hantaran gunting

gunting
1

Aktiviti / Butiran Mengajar


Menerangkan isi kandungan pengajaran pada masa itu

Secara berpasangan buat perlakuan hantaran

Regangan
- leher
- bahu
- tangan
- pinggang
- kaki

Bola ragbi

2.1. Teknik

2.1.1

hantaran

Secara berkumpulan dengan fomasi Zig-Zig bola dihantar kepada


rakan yang berada di belakang seterusnya pelajar yang terakhir

scissors

menerima bola akan berlari ke depan dan meneruskan ulangan

( statik )

hantaran.

2
Fasa
perkembangan

Wisel
2.1.2

( 20 minit )

Semasa hantaran dibuat bahu hendaklah menghadap rakan yang


berada di belakang dan kaki sebelah hantaran berada di belakang.

2.2 Teknik hantaran


scissors
(dinamik)

Pergerakan hantaran
secara dua hala

Bola Ragbi
Marker

2.3

Permainan
Kecil

2.3.1

Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan

Bola ragbi

dikehendaki menyediakan seorang penjaga gol di garisan gol lawan. Wisel


Skital / marker
2.3.2

Permainan dijalankan dengan menggunakan peraturan ragbi


sentuh. Setiap hantaran yang dilakukan dengan teknik hantaran
gunting. Pasukan yang dapat menghantar bola kepada penjaga gol
dikira telah melakukan try dan diberi mata.

3
Fasa
Penutup
( 10 minit )

3.1 Gerak kerja

3.1.1

Berlari perlahan sambil menggoyangkan tangan kemudian

menyejukkan

dalam separuh bulatan semua pelajar membuat aktiviti

badan

penyejukkan badan ( warm down ) serta diakhiri dengan


beberapa penerapan nilai .
- semangat berpasukan
- mematuhi arahan serta peraturan

RANCANGAN MENGAJAR
PERMAINAN RAGBI
TAJUK : KEMAHIRAN INDIVIDU ( SIDE TACKLE )

DISEDIAKAN OLEH:
MUSTAFA BIN RIPIN (200105339)
SEMINAR BIN SUNARI (2000105345)
SHUKRI BIN SHAFIEI (2000105346)

UNTUK PERHATIAN:
EN. HISHAMUDDIN BIN AHMAD
PENSYARAH IKHTISAS PERMAINAN PADANG(RAGBI)
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
TANJUG MALIM, PERAK.

2.2.1

Secara berpasangan dalam situasi berlari badan


dipusingkan supaya menghadap rakan yang menerima
bola dan bahu menghadap pihak lawan bola dihantak
kepada rakan yang datang dari arah belakang.

2.2.2

Dengan satu gerakan pembawa bola akan bergerak secara


bersilang (gunting) dengan kawan yang hendak menerima
bola, bola dihantar hanya dengan melambungkan sedikit
kepada rakan.