Anda di halaman 1dari 1

Golongan wanita patut dibenarkan bekerja dalam

semua sektor pekerjaan. Sejauhmanakah anda


bersetuju dengan pandangan ini.
Mereka juga mempunyai potensi atau
kemahiran dalam sesuatu sektor pekerjaan
yang seumpama kaum lelaki.
Mereka juga mampu membangunkan potensi
diri sekali gus membantu meringankan beban
keluarga dan pada masa yang sama juga
menyumbang dalam menjana ekonomi negara
Terdapat pencapaian dan kemajuan yang
diperoleh oleh wanita dalam pelbagai bidang
sama ada ia memberi kesan yang
membanggakan kepada keluarga masingmasing, syarikat di tempat kerja yang diwakili
atau mengharumkan nama negara telah
ditunjukkan.
tugas wanita kini bukan sekadar menjaga hal
ehwal rumahtangga dan mendidik anak-anak,
mereka turut bekerja untuk membantu
keluarga tidak kira apa jua tahap pendidikan
mereka disebabkan kos sara hidup yang
tinggi.
Mereka juga dapat menyesuaikan diri dengan
tekanan hidup yang dihadapi seumpama kaum
lelaki.