Anda di halaman 1dari 14

PROGRAM SEMESTE

TAHUN PELAJARAN 2013


A. PEKAN EFEKTIF
1. Jumlah Pekan Semester 1
Jml Pekan
Bulan
3
Juli 2013
4
Agustus 2013
4
Sep-13
Oktober 2013
5
4
Nov-13
Desember 2013
5
25
Jumlah pekan
2. Jumlah Pekan Tidak Efektif
Jml Pekan
Kegiatan Tidak Efektif
2
Libur puasa dan Idul Fitri
1
Ulangan Tengah Semester
1.5
Ulangan Akhir Semester
2
Libur akhir Semester
Pengolahan Nilai
0.5
1
Kegiatan Ulang tahun
Jumlah pekan
8
3. Jumlah Pekan Efektif
'25 - 8 pekan =
17
pekan
4. jumlah jam Efektif
17 x
2

34

jam

B. DISTRIBUSI WAKTU

NO
1

PROGRAM SEMESTE
TAHUN PELAJARAN 2013
A. PEKAN EFEKTIF
1. Jumlah Pekan Semester 2
Bulan
Jml Pekan
Januari Th. 2014
4
Februari Th. 2014
4
Maret Th.2012
4
April Th. 2014
5
Mei Th.2014
4
Juni Th.2014
4
Jumlah pekan
25
2. Jumlah Pekan Tidak Efektif
Kegiatan Tidak Efektif
Jml Pekan
Ulangan Tengah Semester 2
1
TUC Bersama
1
Ujian Nasional
1
Ulangan Akhir semester 2
2
Libur akhir semester 2
1.5
Pengolahan Nilai
0.5
Jumlah pekan
7
3. Jumlah Pekan Efektif
'25 - 7 pekan =
18

pekan

B. DISTRIBUSI WAKTU
NO
4

4. jumlah jam Efektif


18 x 2
=

36

jam

PROGRAM SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
B. DISTRIBUSI WAKTU

Kompetensi Dasar/ Materi Pokok


Bisa ngrungokake, ngerteni, nanggapi wacana lisan tanggap non sastra, nulis
wacana, maca intensif.

Waktu
5 x 2 = 10

Bisa nglairake gagasan, pikiran, panemu, pangrasa kanthi lisan mawa tanggap
wacana, wawan rembug, crita kanthi unggah-ungguh kang trep.

4x2= 8

Bisa maca lan mangerteni wacana non sastra, musyawarah, crita, maca lan
nulis tulisan Jawa.

5 x 2 = 10

3x2=6

Ulangan padinan

Jumlah

34

PROGRAM SEMESTER 2
TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014
B. DISTRIBUSI WAKTU
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Bisa ngrungokake, ngerteni, nanggapi saben wacana lisan


tanggap wacana / khotbah kanthi musyawarah
nganggo undha-undhaking basa Jawa
Bisa mebeber pikiran, panemu, pangrasa, lisan,
wawan rembug, lan ngapresiasi geguritan,
sarta gawe karya ilmiah

Waktu
4x2 = 8

4x2 = 8

Bisa ngapresiasi macapat lan campursari,


dhiskusi lang gawe / nulis tembang macapat,
nulis tanggap wacana.

4x2 = 8

Bisa nulis tanggap wacana, crita pengalaman,


tumanggap penandhane rakyat sarta nulis
parikan lan wangsalan

4x2 =8

ulangan padinan
Jumlah

2x2 = 4
36

PROGRAM SEMESTER
MATA PELAJARAN
SATUAN PENDIDI
KELAS / POG.
SEMESTER
TAHUN PELAJARAN

:
:
:
:
:

1. Bisa ngrungokake lan ngerteni, nanggapi wacana lisan non sastra, nulis
wacana, maca intensif

12

1.1 Ngrungokake pangayubagya

1.2 Nulis teks (wacana tinulis) kanggo sesorah

1.3 Sesorah ing pasamuwan

1.4 Maca intensif paragraf deduktif lan induktif

ulangan

2.Bisa nglairake gagasan, pikiran, panemu, pangrasa kanthi lisan


mawa tanggap wacana, wawan rembug, crita kanthi unggah-ungguh
kang trep

Juli 13
3

2
2
2

Agust 13
1

Sep-13
4

Oktr 13
4

Kegiatan HUT Ke 24

Waktu

Libur idul Fitri

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

NO

Bahasa Jawa
SMA Negeri 2 Kebumen
XI
1 (satu)
2013/ 2014

2
2
2

10

2.1 Ngrungokake paguneman wawan rembug

2.2 Wawan rembug nganggo subasita

2.3 Maca pawarta

2.4 Nulis layang pribadi.

ulangan

2
2
2
2

3.Bisa maca lan mangerteni wacan non sastra, musyawarah, crita,


maca lan nulis tulisan Jawa
3.1 Ngrungokake musyawarah
3.2 Crita pengalaman
3.3 Maca tulisan Jawa
3.4 Nulis tulisan Jawa
Ulangan harian
Latihan

12
2
2
2
2
2
2

Kepala SMA Negeri 2 Kebumen

Rachmat Priyono, S.Pd.MM


NIP. 19671025 199702 1 001

PROGRAM SEMESTER
MATA PELAJARAN
SATUAN PENDIDIKAN
KELAS / POG.
SEMESTER
TAHUN PELAJARAN

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

No

Waktu

Bahasa Jawa
SMA Negeri 2 Kebumen
XI
2 (dua)
2013/ 2014
Januari 2014
1 2 3 4

Februari 2014
1 2 3 4

Maret 2014
1 2 3 4

1.

1.1 Ngrungokake, ngerteni lan nanggapi wacana lisan; tanggap wacana / khotbah

1.2 Nulis wacana kanggo tanggap wacana


1.3 Maca cepet
1.4 Maca teks rumpang

2
2
2

Bisa mebeber pikiran, panemu, pangrasa, lisan, wawan rembug,


lan ngapresiasi geguritan, sarta gawe karya ilmiah
2.1 Ngrungokake geguritan
2.2 Maca geguritan (ngleluri Budaya Jawa)
2.3 Nulis karya ilmiah
2.4 Sesorah presentasi asile panaliten.
2.

ulangan

2
2
2
2

8
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

April 2
1
TUC Bersama

Ujian Sekolah/ UTS 2

Bisa ngrungokake, ngerteni, nanggapi saben wacana lisan tanggap


wacana / khotbah kanthi musyawarah nganggo undha-undhaking basa
Jawa

:
:
:
:
:

Bisa ngapresiasi macapat lan campursari, dhiskusi lang gawe /


nulis tembang macapat, nulis tanggap wacana
3.1 Ngrungokake macapat
3.2 Dhiskusi ngrembug ngenani tembang macapat
3.3 Maca tembang macapat
3.4 Nulis wacana macapat
3.

8
2
2
2
2

Bisa nulis tanggap wacana, crita pengalaman, tumanggap penandhane rakyat


sarta nulis parikan lan wangsalan

4.1 Nulis wacana kanggo tanggap wacana, apresiasi lan dhiskusi isine lelagon

4.2 Crita pengalaman bab tembang campursari


4.3 Maca tumanggape rakyat
4.4 Nulis parikan lan wangsalan

2
2
2
2

4.

ulangan

Kepala SMA Negeri 2 Kebumen

Rachmat Priyono, S.Pd.MM


NIP. 19671025 199702 1 001

2
2

SEMESTER

Libur Akhir Semester 1

Pengolahan Nilai
Ulangan Ankhir Semester 1

Ulangan Tengah Semester 1

5
4
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3

Des 13
Nov-13
Oktr 13

2
2
2
2
2
2
Kebumen,
Juli 2013
Guru mata Pelajaran

Arum Kunthi Lestari, S.Pd


NIP.-

4
Juni 2014
2
3
1
Mei 2014
2 3 4
1
5
April 2014
2 3 4

Libur akhir Semester

Pengolahan Nilai
Ulangan akhir semester 2

Ujian Nasional 2014

2
2

2
2
2
2
2
Kebumen,
Juli 2013
Guru mata Pelajaran

Arum Kunthi Lestari, S.Pd


NIP.-