Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PENYU


TINGKATAN LIMA
TAHUN 2014
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SATU JAM SAHAJA

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas
jawapan

DISEDIAKAN OLEH:
DISAHKAN OLEH:
(EN. ASBAR BIN BABA)
ROSLAN OGAS)
GURU MATA PELAJARAN
BIDANG

DISEMAK OLEH:

(EN. CAROL SYLVESTER)


KETUA PANATIA

KETUA

(EN.

Kertas soalan mengandugi 7 halaman bercetak


MENGANDUNGI 30 SOALAN OBJEKTIF
1.

Daya Tahan Kardiovaskular ialah


A
kecekapan jantung mengedarkan darah ke seluruh badan
B
kemampuan maksimum otot mengawasi sesuatu rintangan
C
kemampuan kita meregangkan otot semasa melakukan aktiviti
D
kemampuan otot melakukan pergerakan berulang kali dalam
tempoh yang lama

2.

Aktiviti berlari dan berjalan pantas 100 meter merupakan aktiviti yang
berkaitan dengan
A
imbangan
B
daya tahan otot
C
komposisi tubuh badan
D
daya tahan kardiovaskular

3.

Peserta marathon ialah contoh atlit yang mempunyai


A
daya tahan kardiovaskular
B
daya tahan otot
C
kekuatan otot
D
fleksibiliti

4.

Aktiviti naik turun bangku dapat membina ________ pada otot kaki.
A
kelajuan
B
kekuatan
C
kepantasan
D
kelenturan

5.

________ adalah tahap kemampuan otot untuk bekerja.


A
Kekuatan
B
Kepantasan
C
Daya Tahan Otot
D
Daya Tahan Kardiovaskular

6.

Tapak sokongan yang digunakan semasa melakukan aktiviti tekan tubi


bagi murid lelaki ialah
A
tangan dan lutut
B
kedua-dua belah lutut
C
kedua-dua belah tapak tangan dan kaki
D
skala sokong sisi dengan sebelah tangan

7.

Berikut merupakan lakuan yang memerlukan kekuatan kecuali


A
melompat tinggi sambil menyentuh dinding
B
skip dan tukar arah
C
membaling bola segar
D
bergayut pada palang

8.

Di antara aktiviti berikut yang manakah berkaitan dengan kelenturan?


I.
Lentik badan
II.
Duduk jangkau
III. Cuit ekor
IV. Tekan tubi
A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Soalan 9 berdasarkan Rajah 1

9.

10
.

Rajah 1
Rajah 1 menunjukkan beberapa aktiviti yang berlandaskan komponen

A
fleksibiliti
B
kekuatan otot
C
daya tahan otot
D
daya tahan kardiovaskular
________ adalah berkaitan dengan aktiviti tolak bahu berpasangan.
A
B
C
D

11
.

12
.

Berlari pecut
Tarik tali
Bangkit tubi

Imbangan
Kelenturan
Kekuatan Otot
Daya Tahan Kardiovaskular

Aktiviti bergalop dapat membentuk


I
II
III
IV

kuasa
kelenturan
imbangan
ketangkasan

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Antara berikut yang manakah merupakan aktiviti imbangan?


A
B
C
D

Jalan
Jalan atas bangku
Jalan bawah bangku
Jalan depan bangku

13
.

Yang manakah antara berikut tidak benar tentang aspek keselamatan


semasa melakukan aktiviti imbangan?
A
Latihan yang sistematik
B
Persekitaran yang sesuai
C
Tidak perlu penyeliaan dan bimbingan guru
D
Mengenalpasti kemampuan tahap dan kecergasan murid

14
.

Aksi dirian bangau memerlukan kita mendepangkan kedua-dua belah


A
B
C
D

bahu
tangan
kaki
lengan

15
.

Berikut yang manakah bukan komponen kecergasan berasaskan


kesihatan?
A
Daya tahan otot
B
Koordinasi
C
Imbangan
D
Kelajuan

16
.

Kuasa ialah
A
B
C
D

Kebolehan mengekalkan kestabilan tubuh badan.


Kemampuan menggunakan segala kekuatan yang ada dengan
pantas.
Kecekapan mengubah arah dan posisi dengan cepat semasa
melakukan aktiviti.
Kebolehan bergerak pantas dari satu tempat ke tempat yang lain
dalam masa yang singkat.

Soalan 17 dan 18 berdasarkan Rajah 2

Rajah 2
17
.

Rajah 2 di atas menunjukkan aktiviti lompat


A
B
C
D

jauh
kanggaru
kuardran
setempat

18
.

Berpandukan Rajah 2 di atas, aktiviti tersebut dapat menguji ________


seseorang.
A
Kelajuan
B
Kekuatan
C
kelenturan
D
Ketangkasan

19
.

Lari pecut 50 meter merupakan aktiviti yang berkaitan dengan


A
B
C
D

lonjakan
Kelajuan
Imbangan
daya tahan kardiovaskular

Soalan 20 berdasarkan Rajah 3


Ahmad
sangat
aktif
dalam
bidang
seni
mempertahankan diri iaitu Tae Kwan Do dan sering
memenangi pingat emas dalam di peringkat sekolah
dan daerah.
Rajah 3
20
.

Berdasarkan penyataan Rajah 3 di atas, komponen kecergasan yang


manakah betul?
A
Kepantasan
B
Ketangkasan
C
Masa Tindak Balas
D
Daya Tahan Kardiovaskular

21
.

Kelajuan penting dalam olahraga, terutamanya dalam acara lari pecut.


Komponen lain yang terlibat ialah
I
Imbangan
II
Fleksibiliti
III
Koordinasi
IV Kekuatan otot
A
B
C
D

22
.

I dan II
I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

Berikut adalah aktiviti yang berkaitan dengan kuasa kecuali


A
B
C
D

sofbol
renang
lontar peluru
tae kwan do

Soalan 23 berdasarkan Rajah 4

M. Jegathesan ialah Raja Pecut Malaysia yang telah


memenangi pingat emas dalam acara 100 meter dengan
catatan masa 10.3 saat dalam temasya Sukan Asia di
Bangkok, Thailand pada tahun 1962.

Rajah 4
23
.

Berdasarkan pernyataan Rajah 4 di atas, apakah komponen kecergasan


yang boleh dikaitkan dengan penyertaan M. Jegathesan dalam
pertandingan tersebut?
A
Kuasa
B
Kelajuan
C
Koordinasi
D
Masa tindak balas

24
.

Namakan komponen kecergasan bagi seorang penjaga gol yang dapat


menepis bola yang terlindung oleh rakan sepasukannya?
A
Imbangan
B
Fleksibiliti
C
Daya tahan otot
D
Masa tindak balas

Soalan 25 berdasarkan Rajah 5

Untuk menguji kuasa


Menggunakan kasut yang sesuai
Mendarat dengan kedua-dua belah kaki
dibengkokkan

Rajah 5
25
.

Berikut adalah langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti tersebut.


Apakah aktiviti yang dimaksudkan?
A
Lompat jauh
B
Lompat tinggi
C
Lompat kanggaru
D
Lompat tinggi bergalah

26
.

Di antara berikut, aktiviti yang manakah boleh meningkatkan


ketangkasan seseorang?
I
Duduk jangkau
II
Naik turun bangku
III
Lompat kuadran
IV Skip dan tukar arah
A

I dan II

B
C
D

II dan III
III dan IV
II dan IV

Soalan 27 berdasarkan Rajah 6

Rajah 6

27
.

Apakah yang sedang dilakukan oleh murid dalam gambarajah di atas?


A
B
C
D

28
.

Galop
Lari pecut
Lompat setempat
Skip dan tukar arah

Otot manakah yang terlibat


permainan bola baling?
I
Otot kaki
II
Otot muka
III
Otot kepala
IV Otot tangan
A
B
C
D

semasa

melakukan

jaringan

dalam

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 29 berdasarkan Rajah 7

Rajah 7
29
.

Aktiviti di atas meningkatkan tahap ________ dan ________ seseorang.


A

kelajuan , masa tindak balas

B
C
D
30
.

kelajuan , fleksibiliti
kekuatan otot , kuasa
ketangkasan , daya tahan kardiovaskular

Dalam meningkatkan kuasa, keselamatan yang perlu di beri perhatian


dalam aktiviti lonjak sambil merejam bola adalah seperti berikut kecuali
A
menggunakan kasut yang sesuai
B
mendarat dengan kedua-dua lutut di bengkokkan
C
memastikan kita menahan nafas semasa membuat rejaman
D
menghayunkan kedua-dua belah tangan ketika melompat

SOALAN TAMAT