Anda di halaman 1dari 43

MOHON DIBACA DAHULU!

KELAS
1. SILAHKAN
I DAN II ISI NAMA SISWA DI SHEET PABP
2. ISIKAN NILAI TIAP-TIAP MUATAN PELAJARAN PADA SH
MASINGMASING MUATAN PELAJARAN
3. CUKUP MENGISIKAN NILAI UH, UTS, DAN UAS
4. UNTUK KONVERSI RATA-RATA DAN LAINNYA SUDAH A
RUMUSNYA
TIDAK USAH DIUTAK-ATIK
5. JIKA BARISNYA TERLALU BANYAK MAKA HARUS DIDE
AKAN BERPENGARUH KE RERATA MUATAN PELAJARA
TEMANYA
6. MISALKAN JUMLAH SISWA 20 MAKA BARIS 21-100 HA
DIHAPUS
7. CARA MENGHAPUS BLOK BARIS YANG AKAN DIHAPUS
KANAN
LALU DELETE
8. JIKA ADA YANG MASIH INGIN DITANYAKAN SILAHKAN
SAYA

BY KAKHAERUL A

BY KAKH

AHULU!

ABP
ARAN PADA SHEET

N UAS
NNYA SUDAH ADA

MUATAN PELA
PABP
B. Indonesia

HARUS DIDELET KARENA


TAN PELAJARAN TIAP

RIS 21-100 HARUS

AKAN DIHAPUS KLIK

AN SILAHKAN HUBUNGI

KAKHAERUL ANWAR SIDIK

BY KAKHAERUL ANWAR SIDIK_PABUARAN

IPA
SBdP
B. Sunda

Raport 1

AN PELAJARAN
PABP
Indonesia

PPKn
Matematika

IPA

IPS

SBdP

PJOK

B. Sunda

Raport 1

Raport 2

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN PABP KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
PENDIDIKAN AGAMA dan BUDI PEKERTI
TEMA 1
No.

UH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
AKHMAD OKCTA MAULANA
AZWAR KHOERUL UMAM
BAGDJA WIDJAYA
DIAS SATRIA BUANA
FHIA NADIYA NIDAUL K.
FIRDA NURHAJIZAH
GILANG MAULANA
HAEKAL FIRDAUS
HASYIM RAHMAN
IBRAN MAULANA P.
IQRAR ADRIAWAN P.
MUHAMAD ARDANI
MUHAMMAD FAZRI
MUTIARA NUR SYFA
NAILA ZAHRA
NENDRA SUSANTO
NURLAELI
RIKI SUTISNO
RINALDI
ROHANAH
SALWA FADILLAH
SHERYL LAYSA YUSUF
SYAIKH IBRAHIM GUMELAR

UTS

UAS

73.00

76.00

81.00

70.00

71.00

69.00

69.00

72.00

75.00

71.00

76.00

69.00

67.00

69.00

70.00

78.00

80.00

87.00

76.00

69.00

70.00

69.00

72.00

75.00

87.00

90.00

79.00

70.00

69.00

72.00

76.00

80.00

75.00

71.00

72.00

77.00

75.00

77.00

80.00

77.00

75.00

70.00

76.00

74.00

73.00

74.00

70.00

76.00

77.00

76.00

72.00

79.00

80.00

83.00

72.00

72.00

76.00

67.00

70.00

69.00

77.00

79.00

80.00

79.00

81.00

83.00

RRT

KON

0.0
75.8
70.0
71.3
71.8
68.3
80.8
72.8
71.3
85.8
70.3
76.8
72.8
76.8
74.8
74.8
73.5
75.5
80.3
73.0
68.3
78.3
80.5

0.00
3.03
2.80
2.85
2.87
2.73
3.23
2.91
2.85
3.43
2.81
3.07
2.91
3.07
2.99
2.99
2.94
3.02
3.21
2.92
2.73
3.13
3.22

UH

UTS

UAS

79.00

80.00

77.00

73.00

70.00

75.00

72.00

70.00

73.00

80.00

87.00

77.00

69.00

72.00

70.00

79.00

77.00

82.00

72.00

74.00

73.00

68.00

75.00

77.00

78.00

86.00

91.00

68.00

72.00

75.00

70.00

73.00

77.00

75.00

70.00

77.00

75.00

72.00

73.00

77.00

79.00

80.00

70.00

77.00

70.00

71.00

73.00

73.00

73.00

77.00

72.00

78.00

77.00

75.00

73.00

76.00

74.00

71.00

74.00

75.00

80.00

83.00

81.00

80.00

78.00

82.00

RRT

KON

0.0
78.8
72.8
71.8
81.0
95.0
79.3
72.8
72.0
83.3
70.8
72.5
74.3
73.8
78.3
71.8
72.0
73.8
77.0
74.0
72.8
81.0
80.0

0.00
3.15
2.91
2.87
3.24
3.80
3.17
2.91
2.88
3.33
2.83
2.90
2.97
2.95
3.13
2.87
2.88
2.95
3.08
2.96
2.91
3.24
3.20

UH

UTS

UAS

79.00

81.00

73.00

69.00

72.00

75.00

80.00

69.00

69.00

70.00

79.00

87.00

72.00

70.00

68.00

75.00

78.00

79.00

68.00

72.00

70.00

75.00

75.00

77.00

75.00

80.00

77.00

70.00

70.00

73.00

71.00

76.00

73.00

72.00

78.00

83.00

73.00

76.00

71.00

69.00

80.00

80.00

80.00

83.00

RRT

KON

0.0
79.7
71.7
73.0
76.3
69.3
81.7
71.3
70.3
78.3
69.3
71.7
75.7
76.7
74.7
71.0
72.7
72.7
79.7
74.0
70.3
80.0
81.0

0.00
3.19
2.87
2.92
3.05
2.77
3.27
2.85
2.81
3.13
2.77
2.87
3.03
3.07
2.99
2.84
2.91
2.91
3.19
2.96
2.81
3.20
3.24

TEMA 1
No.
24
25
26
27
28
29
30

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
THANIA HUMAYRAH
TIAN DEFRIAN
TOMI ERWINSYAH
NUNU PRATAMA
ZASKYA MAULIDA
RISNA MEYLATI
ALDY FERDIANSAH

JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

UH

UTS

UAS

RRT

81.00

80.00

81.00

78.00

79.00

81.00

78.00

80.00

82.00

69.00

72.00

75.00

78.00

79.00

81.00

71.00

76.00

69.00

70.00

69.00

72.00

80.8
79.0
79.5
71.3
79.0
71.8
70.3
2174.3
72.5
0.0
85.8

2155 2185 2202


74.31 75.345 75.931
67
69
69
87
90
87
Mengetahui,
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

KON

UH

UTS

UAS

79.00
82.00
85.00
3.23
80.00
77.00
79.00
3.16
81.00
80.00
78.00
3.18
68.00
75.00
77.00
2.85
80.00
77.00
79.00
3.16
80.00
87.00
77.00
2.87
68.00
72.00
75.00
2.81
86.97 2167 2222 2229
2.90 74.724 76.621 76.862
0.00
68
70
70
3.43
81
87
91

RRT
81.3
79.0
80.0
72.0
79.0
81.0
70.8
2221.3
74.0
0.0
95.0

KON

UH

79.00
3.25
80.00
3.16
81.00
3.20
68.00
2.88
80.00
3.16
80.00
3.24
68.00
2.83
88.85 2167
2.96 74.724
0.00
68
3.80
81

UTS

UAS

RRT

81.00

79.7
80.3
81.3
70.3
80.3
76.3
69.3
2178.7
72.6
0.0
81.7

81.00
82.00
75.00
81.00
69.00
72.00

2202
75.931
69
87

KON
3.19
3.21
3.25
2.81
3.21
3.05
2.77
87.15
2.90
0.00
3.27

HOME

UTS

UAS

73.00

77.00

70.00

75.00

69.00

73.00

71.00

77.00

67.00

70.00

78.00

82.00

76.00

73.00

69.00

77.00

87.00

91.00

70.00

75.00

76.00

77.00

71.00

77.00

75.00

73.00

77.00

80.00

76.00

70.00

74.00

73.00

77.00

72.00

79.00

75.00

72.00

74.00

67.00

75.00

77.00

81.00

79.00

82.00

RRT

KON

0.0
74.3
71.7
70.3
73.0
68.0
79.3
75.0
71.7
88.3
71.7
76.3
73.0
74.3
78.0
74.0
73.7
75.3
77.7
72.7
69.7
78.3
80.0

0.00
2.97
2.87
2.81
2.92
2.72
3.17
3.00
2.87
3.53
2.87
3.05
2.92
2.97
3.12
2.96
2.95
3.01
3.11
2.91
2.79
3.13
3.20

KONVERSI

UH

RERATA

TEMA 4

JUMLAH

NEXT

0.0
308.5
286.1
286.3
302.1
300.6
321.0
291.8
285.3
335.7
282.0
297.3
295.7
301.5
305.7
291.5
291.8
297.3
314.6
293.7
281.0
317.6
321.5

0.0
77.1
71.5
71.6
75.5
75.1
80.3
73.0
71.3
83.9
70.5
74.3
73.9
75.4
76.4
72.9
73.0
74.3
78.6
73.4
70.3
79.4
80.4

0.00
3.09
2.86
2.86
3.02
3.01
3.21
2.92
2.85
3.36
2.82
2.97
2.96
3.02
3.06
2.92
2.92
2.97
3.15
2.94
2.81
3.18
3.22

BACK

RRT

81.00

85.00

78.00

79.00

78.00

78.00

69.00

77.00

78.00

79.00

71.00

77.00

70.00

75.00

82.3
78.3
78.0
71.7
78.3
73.0
71.7
2179.7
72.7
0.0
88.3

2229
76.862
70
91

KON
3.29
3.13
3.12
2.87
3.13
2.92
2.87
87.19
2.91
0.00
3.53

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

324.0
316.7
318.8
285.3
316.7
302.1
282.0
8753.8
291.8
0.0
335.7

81.0
79.2
79.7
71.3
79.2
75.5
70.5
2188.5
72.9
0.0
83.9

KONVERSI

UAS

2155
74.31
67
87

UTS

RERATA

UH

JUMLAH

TEMA 4

3.24
3.17
3.19
2.85
3.17
3.02
2.82
87.54
2.92
0.00
3.36

BACK

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN PPKn KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
PENDIDIKAN PANCASILA dan KEWARANEGARAAN

TEMA 1
No.

UH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
AKHMAD OKCTA MAULANA
AZWAR KHOERUL UMAM
BAGDJA WIDJAYA
DIAS SATRIA BUANA
FHIA NADIYA NIDAUL K.
FIRDA NURHAJIZAH
GILANG MAULANA
HAEKAL FIRDAUS
HASYIM RAHMAN
IBRAN MAULANA P.
IQRAR ADRIAWAN P.
MUHAMAD ARDANI
MUHAMMAD FAZRI
MUTIARA NUR SYFA
NAILA ZAHRA
NENDRA SUSANTO
NURLAELI
RIKI SUTISNO
RINALDI
ROHANAH
SALWA FADILLAH
SHERYL LAYSA YUSUF
SYAIKH IBRAHIM GUMELAR

UTS

UAS

80

78

80

72

68

66

68

75

76

66

67

78

80

70

70

66

66

75

80

68

68

72

70

67

67

70

76

70

70

70

70

70

70

70

70

75

78

76

70

67

70

70

78

80

78

80
70
80
67
100
80
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
80
78
70
78
80

RRT

KON

0.0
79.5
73.0
67.5
76.5
66.5
84.0
72.5
66.3
82.5
67.8
73.0
67.8
74.0
70.0
70.0
70.0
70.0
77.0
75.0
68.5
74.0
79.5

0.00
3.18
2.92
2.70
3.06
2.66
3.36
2.90
2.65
3.30
2.71
2.92
2.71
2.96
2.80
2.80
2.80
2.80
3.08
3.00
2.74
2.96
3.18

UH

UTS

UAS

75

78

80

67

68

66

68

74

76

67

67

74

80

70

70

66

66

72

80

67

68

70

70

66

67

70

76

70

70

71

70

70

70

66

70

74

78

75

70

67

70

70

78

72

78

80
70
80
67
100
80
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
80
78
70
78
80

RRT

KON

0.0
77.0
70.5
67.5
76.0
67.0
82.0
72.5
66.3
81.0
67.3
72.0
67.3
74.0
70.0
70.5
70.0
68.0
76.5
74.5
68.5
74.0
75.5

0.00
3.08
2.82
2.70
3.04
2.68
3.28
2.90
2.65
3.24
2.69
2.88
2.69
2.96
2.80
2.82
2.80
2.72
3.06
2.98
2.74
2.96
3.02

UH

UTS

UAS

76

80

69

80
70
80
67
100
80
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
80
78
70
78
80

67
70
67
76
70
66
76
67
71
67
71
70
67
70
68
72
72
67
72
72

RRT

KON

0.0
77.3
72.7
68.0
73.3
67.0
84.0
73.3
66.3
84.0
67.0
73.3
68.0
74.0
70.0
68.0
70.0
68.7
74.7
74.0
68.0
74.0
74.7

0.00
3.09
2.91
2.72
2.93
2.68
3.36
2.93
2.65
3.36
2.68
2.93
2.72
2.96
2.80
2.72
2.80
2.75
2.99
2.96
2.72
2.96
2.99

TEMA 1
No.
24
25
26
27
28
29
30

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
THANIA HUMAYRAH
TIAN DEFRIAN
TOMI ERWINSYAH
NUNU PRATAMA
ZASKYA MAULIDA
RISNA MEYLATI
ALDY FERDIANSAH
JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

UH

UTS

UAS

RRT

75

76

70

75

70

74

66

66

70

75

75

76

68

68

80
80
78
67
80
80
67

76.5
73.8
73.0
66.3
73.8
76.5
67.8
2112.3
70.4
0.0
84.0

2067 2098 2217


71.276 72.345 76.448
66
66
67
80
80
100
Mengetahui,
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

KON

UH

UTS

UAS

72
76
80
3.06
70
75
80
2.95
70
74
78
2.92
66
66
67
2.65
70
75
80
2.95
74
76
80
3.06
67
68
67
2.71
84.49 2028 2098 2217
2.82 69.931 72.345 76.448
0.00
66
66
67
3.36
75
80
100

RRT
75.0
73.8
73.0
66.3
73.8
76.0
67.3
2092.8
69.8
0.0
82.0

KON

UH

72
3.00
70
2.95
70
2.92
66
2.65
70
2.95
70
3.04
67
2.69
83.71 2028
2.79 69.931
0.00
66
3.28
76

UTS

UAS

RRT

80
80
78
67
80
80
67

74.7
73.3
72.7
66.3
73.3
73.3
67.0
2091.0
69.7
0.0
84.0

2217
76.448
67
100

KON
2.99
2.93
2.91
2.65
2.93
2.93
2.68
83.64
2.79
0.00
3.36

HOME

UTS

UAS

78

80

69

80
70
80
67
100
80
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
80
78
70
78
80

67
72
66
74
70
67
78
66
70
67
70
70
73
68
67
74
72
68
70
72

RRT

KON

0.0
78.7
72.7
68.0
74.7
66.3
82.7
73.3
67.0
85.3
66.3
72.7
68.0
73.3
70.0
72.0
68.7
68.0
76.0
74.0
68.7
72.7
74.7

0.00
3.15
2.91
2.72
2.99
2.65
3.31
2.93
2.68
3.41
2.65
2.91
2.72
2.93
2.80
2.88
2.75
2.72
3.04
2.96
2.75
2.91
2.99

KONVERSI

UH

RERATA

TEMA 4

JUMLAH

NEXT

0.0
312.5
288.8
271.0
300.5
266.8
332.7
291.7
265.8
332.8
268.3
291.0
271.0
295.3
280.0
280.5
278.7
274.7
304.2
297.5
273.7
294.7
304.3

0.0
78.1
72.2
67.8
75.1
66.7
83.2
72.9
66.5
83.2
67.1
72.8
67.8
73.8
70.0
70.1
69.7
68.7
76.0
74.4
68.4
73.7
76.1

0.00
3.13
2.89
2.71
3.01
2.67
3.33
2.92
2.66
3.33
2.68
2.91
2.71
2.95
2.80
2.81
2.79
2.75
3.04
2.98
2.74
2.95
3.04

BACK

RRT

66

80
80
78
67
80
80
67

2035
70.172
66
78

2217
76.448
67
100

74.7
73.3
72.7
67.0
73.3
74.7
66.3
2095.7
69.9
0.0
85.3

70
70
67
70
72

KON
2.99
2.93
2.91
2.68
2.93
2.99
2.65
83.83
2.79
0.00
3.41

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

300.8
294.2
291.3
265.8
294.2
300.5
268.3
8391.7
279.7
0.0
332.8

75.2
73.5
72.8
66.5
73.5
75.1
67.1
2097.9
69.9
0.0
83.2

KONVERSI

UAS

72

UTS

RERATA

UH

JUMLAH

TEMA 4

3.01
2.94
2.91
2.66
2.94
3.01
2.68
83.92
2.80
0.00
3.33

BACK

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
BAHASA INDONESIA

TEMA 1
No.

UH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
AKHMAD OKCTA MAULANA
AZWAR KHOERUL UMAM
BAGDJA WIDJAYA
DIAS SATRIA BUANA
FHIA NADIYA NIDAUL K.
FIRDA NURHAJIZAH
GILANG MAULANA
HAEKAL FIRDAUS
HASYIM RAHMAN
IBRAN MAULANA P.
IQRAR ADRIAWAN P.
MUHAMAD ARDANI
MUHAMMAD FAZRI
MUTIARA NUR SYFA
NAILA ZAHRA
NENDRA SUSANTO
NURLAELI
RIKI SUTISNO
RINALDI
ROHANAH
SALWA FADILLAH
SHERYL LAYSA YUSUF
SYAIKH IBRAHIM GUMELAR

UTS

UAS

80

80

100

70

70

66

66

70

76

66

67

70

80

68

70

66

66

75

78

66

67

70

70

66

67

70

76

66

70

66

70

70

70

66

67

70

78

76

70

67

70

74

78

75

78

70
68
80
67
80
70
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
100
78
70
78
100

RRT

KON

0.0
85.0
70.0
66.5
74.0
66.5
75.0
69.0
66.3
82.0
66.5
72.0
67.3
74.0
68.0
68.0
70.0
67.3
79.5
75.0
68.5
76.0
82.0

0.00
3.40
2.80
2.66
2.96
2.66
3.00
2.76
2.65
3.28
2.66
2.88
2.69
2.96
2.72
2.72
2.80
2.69
3.18
3.00
2.74
3.04
3.28

UH

UTS

UAS

74

80

100

66

70

66

66

70

76

66

67

72

80

68

70

66

66

72

78

66

67

68

70

70

67

70

76

66

70

68

70

66

70

66

67

72

78

74

70

66

70

70

78

72

78

70
68
80
67
80
70
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
100
78
70
78
100

RRT

KON

0.0
82.0
68.0
66.5
74.0
66.5
76.0
69.0
66.3
80.5
66.5
71.0
69.3
74.0
68.0
69.0
68.0
67.3
80.5
74.0
68.0
74.0
80.5

0.00
3.28
2.72
2.66
2.96
2.66
3.04
2.76
2.65
3.22
2.66
2.84
2.77
2.96
2.72
2.76
2.72
2.69
3.22
2.96
2.72
2.96
3.22

UH

UTS

UAS

75

100

66

70
68
80
67
80
70
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
100
78
70
78
100

66
70
66
72
70
66
74
66
70
68
70
70
67
68
66
72
70
66
72
72

RRT

KON

0.0
83.3
67.3
66.7
73.3
66.3
74.7
70.0
66.3
82.7
66.3
72.7
68.7
73.3
70.0
68.0
68.7
67.3
81.3
72.7
67.3
74.0
81.3

0.00
3.33
2.69
2.67
2.93
2.65
2.99
2.80
2.65
3.31
2.65
2.91
2.75
2.93
2.80
2.72
2.75
2.69
3.25
2.91
2.69
2.96
3.25

TEMA 1
No.
24
25
26
27
28
29
30

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
THANIA HUMAYRAH
TIAN DEFRIAN
TOMI ERWINSYAH
NUNU PRATAMA
ZASKYA MAULIDA
RISNA MEYLATI
ALDY FERDIANSAH
JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

UH

UTS

UAS

RRT

70

78

70

75

70

70

66

66

70

75

70

76

66

67

100
80
80
67
80
80
67

79.5
73.8
72.5
66.3
73.8
74.0
66.5
2094.5
69.8
0.0
85.0

2015 2091 2257


69.483 72.103 77.828
66
66
67
80
80
100
Mengetahui,
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

KON
3.18
2.95
2.90
2.65
2.95
2.96
2.66
83.78
2.79
0.00
3.40

UH

UTS

UAS

RRT

70

78

68

75

70

70

66

66

68

75

70

76

66

67

100
80
80
67
80
80
67

79.5
72.8
72.5
66.3
72.8
74.0
66.5
2083.0
69.4
0.0
82.0

1992 2091 2257


68.69 72.103 77.828
66
66
67
74
80
100

KON

UH

70
3.18
70
2.91
70
2.90
66
2.65
70
2.91
70
2.96
66
2.66
83.32 2004
2.78 69.103
0.00
66
3.28
75

UTS

UAS

RRT

100
80
80
67
80
80
67

80.0
73.3
73.3
66.3
73.3
73.3
66.3
2088.3
69.6
0.0
83.3

2257
77.828
67
100

KON
3.20
2.93
2.93
2.65
2.93
2.93
2.65
83.53
2.78
0.00
3.33

2013

HOME

UTS

UAS

78

100

66

70
68
80
67
80
70
67
100
67
78
70
80
70
70
70
70
100
78
70
78
100

67
72
70
80
67
67
75
66
70
70
70
67
71
68
66
74
72
66
70
77

RRT

KON

0.0
85.3
67.3
67.3
74.7
69.0
80.0
68.0
67.0
83.3
66.3
72.7
70.0
73.3
68.0
70.7
68.7
67.3
82.7
74.0
67.3
72.7
84.7

0.00
3.41
2.69
2.69
2.99
2.76
3.20
2.72
2.68
3.33
2.65
2.91
2.80
2.93
2.72
2.83
2.75
2.69
3.31
2.96
2.69
2.91
3.39

KONVERSI

UH

RERATA

TEMA 4

JUMLAH

NEXT

0.0
335.7
272.7
267.0
296.0
268.3
305.7
276.0
265.8
328.5
265.7
288.3
275.2
294.7
274.0
275.7
275.3
269.2
324.0
295.7
271.2
296.7
328.5

0.0
83.9
68.2
66.8
74.0
67.1
76.4
69.0
66.5
82.1
66.4
72.1
68.8
73.7
68.5
68.9
68.8
67.3
81.0
73.9
67.8
74.2
82.1

0.00
3.36
2.73
2.67
2.96
2.68
3.06
2.76
2.66
3.29
2.66
2.88
2.75
2.95
2.74
2.76
2.75
2.69
3.24
2.96
2.71
2.97
3.29

BACK

RRT

66

100
80
80
67
80
80
67

2034
70.138
66
80

2257
77.828
67
100

80.0
73.3
73.3
67.0
73.3
74.7
66.3
2108.3
70.3
0.0
85.3

70
70
67
70
72

KON
3.20
2.93
2.93
2.68
2.93
2.99
2.65
84.33
2.81
0.00
3.41

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

319.0
293.2
291.7
265.8
293.2
296.0
265.7
8374.2
279.1
0.0
335.7

79.8
73.3
72.9
66.5
73.3
74.0
66.4
2093.5
69.8
0.0
83.9

KONVERSI

UAS

70

UTS

RERATA

UH

JUMLAH

TEMA 4

3.19
2.93
2.92
2.66
2.93
2.96
2.66
83.74
2.79
0.00
3.36

BACK

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN MATEMATIKA KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
MATEMATIKA

TEMA 1
No.

UH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
AKHMAD OKCTA MAULANA
AZWAR KHOERUL UMAM
BAGDJA WIDJAYA
DIAS SATRIA BUANA
FHIA NADIYA NIDAUL K.
FIRDA NURHAJIZAH
GILANG MAULANA
HAEKAL FIRDAUS
HASYIM RAHMAN
IBRAN MAULANA P.
IQRAR ADRIAWAN P.
MUHAMAD ARDANI
MUHAMMAD FAZRI
MUTIARA NUR SYFA
NAILA ZAHRA
NENDRA SUSANTO
NURLAELI
RIKI SUTISNO
RINALDI
ROHANAH
SALWA FADILLAH
SHERYL LAYSA YUSUF
SYAIKH IBRAHIM GUMELAR

UTS

UAS

82

80

80

72

70

67

70

78

76

66

68

80

82

70

76

66

67

80

80

68

70

72

76

70

68

76

78

72

74

70

74

72

74

70

70

80

80

80

74

70

71

72

78

85

82

75
70
78
68
80
80
70
80
70
78
67
86
78
75
75
75
80
75
68
80
80

RRT

KON

0.0
81.0
72.3
68.5
77.5
67.0
80.5
74.0
67.3
80.0
69.0
74.5
68.8
79.0
74.0
72.3
73.3
71.3
80.0
77.3
69.8
75.5
83.0

0.00
3.24
2.89
2.74
3.10
2.68
3.22
2.96
2.69
3.20
2.76
2.98
2.75
3.16
2.96
2.89
2.93
2.85
3.20
3.09
2.79
3.02
3.32

UH

UTS

UAS

75

80

80

70

70

67

70

75

76

68

68

74

82

70

76

66

67

74

80

68

70

70

76

66

68

74

78

70

74

71

74

70

74

67

70

76

80

75

74

69

71

71

78

74

82

75
70
78
68
80
80
70
80
70
78
67
86
78
75
75
75
80
75
68
80
80

RRT

KON

0.0
77.5
71.3
68.5
76.0
68.0
77.5
74.0
67.3
77.0
69.0
73.5
66.8
78.0
73.0
72.8
72.3
69.8
78.0
74.8
69.3
75.0
77.5

0.00
3.10
2.85
2.74
3.04
2.72
3.10
2.96
2.69
3.08
2.76
2.94
2.67
3.12
2.92
2.91
2.89
2.79
3.12
2.99
2.77
3.00
3.10

UH

UTS

UAS

76

80

70

75
70
78
68
80
80
70
80
70
78
67
86
78
75
75
75
80
75
68
80
80

70
74
69
76
70
66
74
67
72
70
72
71
70
70
69
74
72
68
74
74

RRT
0.0
77.3
71.7
70.0
75.3
68.7
77.3
73.3
67.3
76.0
68.0
74.0
69.0
76.7
73.3
71.7
71.7
71.0
76.0
73.0
68.0
76.0
76.0

TEMA 1
No.
24
25
26
27
28
29
30

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
THANIA HUMAYRAH
TIAN DEFRIAN
TOMI ERWINSYAH
NUNU PRATAMA
ZASKYA MAULIDA
RISNA MEYLATI
ALDY FERDIANSAH
JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

UH

UTS

UAS

RRT

75

77

72

74

72

76

66

67

72

74

78

76

68

70

80
78
78
70
78
78
70

76.8
74.0
74.5
67.3
74.0
77.5
69.0
2148.5
71.6
0.0
83.0

2121 2152 2200


73.138 74.207 75.862
66
67
67
85
82
86
Mengetahui,
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

KON

UH

UTS

UAS

74
77
80
3.07
70
74
78
2.96
71
76
78
2.98
66
67
70
2.69
70
74
78
2.96
75
76
78
3.10
68
70
70
2.76
85.94 2054 2152 2200
2.86 70.828 74.207 75.862
0.00
66
67
67
3.32
76
82
86

RRT
76.3
73.0
74.0
67.3
73.0
76.0
69.0
2115.0
70.5
0.0
78.0

KON
3.05
2.92
2.96
2.69
2.92
3.04
2.76
84.60
2.82
0.00
3.12

UH
72
70
72
66
70
74
67

2059
71
66
76

UTS

UAS

RRT

80
78
78
70
78
78
70

74.7
72.7
74.0
67.3
72.7
75.3
68.0
2106.0
70.2
0.0
77.3

2200
75.862
67
86

UM 2013

HOME

0.00
3.09
2.87
2.80
3.01
2.75
3.09
2.93
2.69
3.04
2.72
2.96
2.76
3.07
2.93
2.87
2.87
2.84
3.04
2.92
2.72
3.04
3.04

UH

UTS

UAS

80

80

70

75
70
78
68
80
80
70
80
70
78
67
86
78
75
75
75
80
75
68
80
80

67
72
66
74
70
70
76
66
70
67
72
70
67
70
70
76
72
68
74
78

RRT

KON

0.0
80.0
71.7
68.0
74.0
66.7
76.0
73.3
70.0
77.3
67.3
72.7
67.0
76.7
72.7
69.7
71.7
71.7
77.3
73.0
68.0
76.0
78.7

0.00
3.20
2.87
2.72
2.96
2.67
3.04
2.93
2.80
3.09
2.69
2.91
2.68
3.07
2.91
2.79
2.87
2.87
3.09
2.92
2.72
3.04
3.15

KONVERSI

KON

RERATA

TEMA 4

JUMLAH

NEXT

0.0
315.8
286.8
275.0
302.8
270.3
311.3
294.7
271.8
310.3
273.3
294.7
271.5
310.3
293.0
286.3
288.8
283.7
311.3
298.0
275.0
302.5
315.2

0.0
79.0
71.7
68.8
75.7
67.6
77.8
73.7
68.0
77.6
68.3
73.7
67.9
77.6
73.3
71.6
72.2
70.9
77.8
74.5
68.8
75.6
78.8

0.00
3.16
2.87
2.75
3.03
2.70
3.11
2.95
2.72
3.10
2.73
2.95
2.72
3.10
2.93
2.86
2.89
2.84
3.11
2.98
2.75
3.03
3.15

BACK

2.99
2.91
2.96
2.69
2.91
3.01
2.72
84.24
2.81
0.00
3.09

76
70
70
70
70
72
66

2059
71
66
80

UTS

UAS

RRT

80
78
78
70
78
78
70

77.3
72.7
72.7
70.0
72.7
74.0
67.3
2106.0
70.2
0.0
80.0

2200
75.862
67
86

KON
3.09
2.91
2.91
2.80
2.91
2.96
2.69
84.24
2.81
0.00
3.20

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

305.0
292.3
295.2
271.8
292.3
302.8
273.3
8475.5
282.5
0.0
315.8

76.3
73.1
73.8
68.0
73.1
75.7
68.3
2118.9
70.6
0.0
79.0

KONVERSI

UH

RERATA

KON

JUMLAH

TEMA 4

3.05
2.92
2.95
2.72
2.92
3.03
2.73
84.76
2.83
0.00
3.16

BACK

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN SBdP KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
SENI BUDAYA dan PRAKARYA

TEMA 1
No.

UH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
AKHMAD OKCTA MAULANA
AZWAR KHOERUL UMAM
BAGDJA WIDJAYA
DIAS SATRIA BUANA
FHIA NADIYA NIDAUL K.
FIRDA NURHAJIZAH
GILANG MAULANA
HAEKAL FIRDAUS
HASYIM RAHMAN
IBRAN MAULANA P.
IQRAR ADRIAWAN P.
MUHAMAD ARDANI
MUHAMMAD FAZRI
MUTIARA NUR SYFA
NAILA ZAHRA
NENDRA SUSANTO
NURLAELI
RIKI SUTISNO
RINALDI
ROHANAH
SALWA FADILLAH
SHERYL LAYSA YUSUF
SYAIKH IBRAHIM GUMELAR

UTS

UAS

82

82

85

72

70

68

70

80

80

67

70

86

80

75

76

66

67

80

80

70

70

72

78

70

70

80

78

72

74

70

75

75

74

70

74

80

80

80

75

70

72

78

80

85

80

75
70
78
70
80
80
70
80
70
80
70
80
80
75
78
80
75
80
70
80
78

RRT

KON

0.0
82.8
72.3
69.0
79.5
68.5
83.0
76.5
67.3
80.0
70.0
75.5
70.0
79.5
74.5
72.5
75.5
73.5
78.8
78.8
70.5
79.0
82.0

0.00
3.31
2.89
2.76
3.18
2.74
3.32
3.06
2.69
3.20
2.80
3.02
2.80
3.18
2.98
2.90
3.02
2.94
3.15
3.15
2.82
3.16
3.28

UH

UTS

UAS

78

82

85

70

70

68

70

75

80

68

70

76

80

72

76

66

67

76

80

70

70

74

78

68

70

76

78

70

74

73

75

70

74

70

74

76

80

78

75

70

72

74

80

75

80

75
70
78
70
80
80
70
80
70
80
70
80
80
75
78
80
75
80
70
80
78

RRT

KON

0.0
80.8
71.3
69.0
77.0
69.0
78.0
75.0
67.3
78.0
70.0
76.5
69.0
77.5
73.5
74.0
73.0
73.5
76.8
77.8
70.5
77.0
77.0

0.00
3.23
2.85
2.76
3.08
2.76
3.12
3.00
2.69
3.12
2.80
3.06
2.76
3.10
2.94
2.96
2.92
2.94
3.07
3.11
2.82
3.08
3.08

UH

UTS

UAS

78

85

70

75
70
78
70
80
80
70
80
70
80
70
80
80
75
78
80
75
80
70
80
78

70
76
69
76
72
67
75
69
74
70
74
73
70
72
71
76
74
70
75
75

RRT
0.0
80.3
71.7
70.0
76.7
69.3
77.3
74.7
68.0
76.7
69.3
76.0
70.0
76.0
75.3
71.7
74.0
74.0
75.7
76.0
70.0
76.7
76.0

TEMA 1
No.

TEMA 3

NAMA SISWA
UH

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

TEMA 2

THANIA HUMAYRAH
TIAN DEFRIAN
TOMI ERWINSYAH
NUNU PRATAMA
ZASKYA MAULIDA
RISNA MEYLATI
ALDY FERDIANSAH
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
JUMLAH
RERATA

80
75
75
66
75
80
70

2169
74.793

UTS

UAS

RRT

80.0
77
75.5
78
77.0
67
67.3
77
75.5
80
79.5
70
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2184 2212 2183.5
75.31 76.276
43.7
80

80
75
80
70
75
78
70

KON

UH

75
3.20
72
3.02
73
3.08
66
2.69
72
3.02
75
3.18
70
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.34 2096
1.75 72.276

UTS

UAS

RRT

77.5
77
74.0
78
76.0
67
67.3
77
74.0
80
77.0
70
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2184 2212 2147.0
75.31 76.276
42.9
80

80
75
80
70
75
78
70

KON

UH

74
3.10
74
2.96
72
3.04
67
2.69
74
2.96
76
3.08
69
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.88 2102
1.72 72.483

UTS

UAS

RRT

76.0
74.3
74.7
68.0
74.3
76.7
69.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2212 2138.7
76.276
42.8
80
75
80
70
75
78
70

TEMA 1
No.

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
UH
TERKECIL
TERBESAR

66
86

UTS
67
82

UAS
70
85

RRT
0.0
83.0

Mengetahui,
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

KON
0.00
3.32

UH
66
78

UTS
67
82

UAS
70
85

RRT
0.0
80.8

KON
0.00
3.23

UH
67
78

UTS

UAS
70
85

RRT
0.0
80.3

2013

HOME

0.00
3.21
2.87
2.80
3.07
2.77
3.09
2.99
2.72
3.07
2.77
3.04
2.80
3.04
3.01
2.87
2.96
2.96
3.03
3.04
2.80
3.07
3.04

UH

UTS

UAS

79

85

71

75
70
78
70
80
80
70
80
70
80
70
80
80
75
78
80
75
80
70
80
78

67
72
75
79
69
70
77
66
70
70
71
68
70
69
69
73
72
67
71
74

RRT

KON

0.0
81.0
72.3
68.0
74.0
73.3
79.3
72.7
70.0
78.0
67.3
73.3
70.0
74.0
72.0
71.7
72.0
72.7
73.7
74.7
68.0
74.0
75.3

0.00
3.24
2.89
2.72
2.96
2.93
3.17
2.91
2.80
3.12
2.69
2.93
2.80
2.96
2.88
2.87
2.88
2.91
2.95
2.99
2.72
2.96
3.01

KONVERSI

KON

RERATA

TEMA 4

JUMLAH

NEXT

0.0
324.8
287.5
276.0
307.2
280.2
317.7
298.8
272.5
312.7
276.7
301.3
279.0
307.0
295.3
289.8
294.5
293.7
304.8
307.2
279.0
306.7
310.3

0.0
81.2
71.9
69.0
76.8
70.0
79.4
74.7
68.1
78.2
69.2
75.3
69.8
76.8
73.8
72.5
73.6
73.4
76.2
76.8
69.8
76.7
77.6

0.00
3.25
2.88
2.76
3.07
2.80
3.18
2.99
2.73
3.13
2.77
3.01
2.79
3.07
2.95
2.90
2.95
2.94
3.05
3.07
2.79
3.07
3.10

BACK

73
3.04
70
2.97
70
2.99
70
2.72
70
2.97
72
3.07
66
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.55 2060
1.71 71.034

UTS

UAS

RRT

75.3
71.7
73.3
70.0
71.7
74.0
67.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2212 2110.7
76.276
42.2
80
75
80
70
75
78
70

KON
3.01
2.87
2.93
2.80
2.87
2.96
2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.43
1.69

308.8
295.5
301.0
272.5
295.5
307.2
276.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8579.8
171.6

77.2
73.9
75.3
68.1
73.9
76.8
69.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2145.0
42.9

KONVERSI

UH

RERATA

KON

JUMLAH

TEMA 4

3.09
2.96
3.01
2.73
2.96
3.07
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.80
1.72

BACK

66
79

UTS

UAS
70
85

RRT
0.0
81.0

KON
0.00
3.24

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

KONVERSI

0.00
3.21

UH

RERATA

KON

JUMLAH

TEMA 4

0.0
324.8

0.0
81.2

0.00
3.25

BACK

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN PJOK KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA dan KESEHATAN

TEMA 1
No.

UH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
AKHMAD OKCTA MAULANA
AZWAR KHOERUL UMAM
BAGDJA WIDJAYA
DIAS SATRIA BUANA
FHIA NADIYA NIDAUL K.
FIRDA NURHAJIZAH
GILANG MAULANA
HAEKAL FIRDAUS
HASYIM RAHMAN
IBRAN MAULANA P.
IQRAR ADRIAWAN P.
MUHAMAD ARDANI
MUHAMMAD FAZRI
MUTIARA NUR SYFA
NAILA ZAHRA
NENDRA SUSANTO
NURLAELI
RIKI SUTISNO
RINALDI
ROHANAH
SALWA FADILLAH
SHERYL LAYSA YUSUF
SYAIKH IBRAHIM GUMELAR

UTS

UAS

70.00

74.00

73.00

70.00

67.00

68.00

70.00

69.00

70.00

69.00

69.00

69.00

67.00

68.00

69.00

72.00

67.00

68.00

69.00

67.00

69.00

69.00

67.00

68.00

71.00

68.00

70.00

71.00

68.00

70.00

71.00

69.00

70.00

69.00

67.00

69.00

71.00

70.00

79.00

69.00

69.00

71.00

69.00

71.00

72.00

69.00

68.00

69.00

69.00

66.00

70.00

72.00

69.00

70.00

70.00

68.00

68.00

69.00

68.00

70.00

71.00

70.00

73.00

71.00

70.00

72.00

RRT

KON

0.0
71.8
68.8
69.8
69.0
67.8
69.8
68.5
68.3
70.0
70.0
70.3
68.5
72.8
69.5
70.3
68.8
68.5
70.8
69.0
69.0
71.3
71.0

0.00
2.87
2.75
2.79
2.76
2.71
2.79
2.74
2.73
2.80
2.80
2.81
2.74
2.91
2.78
2.81
2.75
2.74
2.83
2.76
2.76
2.85
2.84

UH

UTS

UAS

71.00

67.00

68.00

71.00

69.00

70.00

71.00

69.00

69.00

71.00

67.00

69.00

75.00

67.00

68.00

72.00

67.00

69.00

71.00

67.00

68.00

72.00

68.00

70.00

72.00

68.00

70.00

70.00

68.00

70.00

71.00

67.00

70.00

71.00

67.00

69.00

73.00

70.00

70.00

71.00

69.00

71.00

70.00

71.00

72.00

71.00

68.00

69.00

71.00

66.00

70.00

76.00

70.00

72.00

72.00

68.00

68.00

71.00

68.00

70.00

73.00

70.00

73.00

75.00

70.00

72.00

RRT

KON

0.0
69.3
70.3
70.0
69.5
71.3
70.0
69.3
70.5
70.5
69.5
69.8
69.5
71.5
70.5
70.8
69.8
69.5
73.5
70.0
70.0
72.3
73.0

0.00
2.77
2.81
2.80
2.78
2.85
2.80
2.77
2.82
2.82
2.78
2.79
2.78
2.86
2.82
2.83
2.79
2.78
2.94
2.80
2.80
2.89
2.92

UH

UTS

UAS

70.00

68.00

70.00

70.00

70.00

69.00

69.00

69.00

67.00

68.00

72.00

69.00

69.00

68.00

69.00

70.00

71.00

70.00

71.00

70.00

71.00

70.00

69.00

69.00

71.00

70.00

69.00

71.00

69.00

72.00

69.00

69.00

69.00

70.00

72.00

72.00

70.00

68.00

69.00

70.00

71.00

73.00

71.00

72.00

RRT
0.0
69.3
70.0
69.7
69.0
67.3
71.0
68.7
69.3
70.7
70.7
70.7
69.0
70.7
69.7
70.0
69.0
69.3
72.0
69.3
69.3
71.7
71.3

TEMA 1
No.
24
25
26
27
28
29
30

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
THANIA HUMAYRAH
TIAN DEFRIAN
TOMI ERWINSYAH
NUNU PRATAMA
ZASKYA MAULIDA
RISNA MEYLATI
ALDY FERDIANSAH
JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

UH

UTS

UAS

RRT

71.00

68.00

69.00

71.00

67.00

69.00

71.00

68.00

69.00

69.00

67.00

68.00

71.00

67.00

69.00

69.00

69.00

69.00

71.00

68.00

70.00

69.8
69.5
69.8
68.3
69.5
69.0
70.0
2018.8
67.3
0.0
72.8

2031 1983
70.034 68.379
67
66
72
74

2030
70
68
79

Mengetahui,
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

KON

UH

UTS

UAS

73.00
68.00
69.00
2.79
71.00
68.00
69.00
2.78
72.00
67.00
67.00
2.79
72.00
68.00
70.00
2.73
71.00
68.00
69.00
2.78
71.00
67.00
69.00
2.76
70.00
68.00
70.00
2.80
80.75 2081 1975 2020
2.69 71.759 68.103 69.655
0.00
70
66
67
2.91
76
71
73

RRT
70.8
69.8
69.5
70.5
69.8
69.5
69.5
2039.3
68.0
0.0
73.5

KON

UH

71.00
2.83
71.00
2.79
71.00
2.78
69.00
2.82
71.00
2.79
69.00
2.78
71.00
2.78
81.57 2031
2.72 70.034
0.00
67
2.94
72

UTS

UAS

RRT

69.00

70.3
70.3
69.7
69.3
70.3
69.0
70.7
2027.3
67.6
0.0
72.0

69.00
67.00
70.00
69.00
69.00
70.00

2020
69.655
67
73

013

HOME

0.00
2.77
2.80
2.79
2.76
2.69
2.84
2.75
2.77
2.83
2.83
2.83
2.76
2.83
2.79
2.80
2.76
2.77
2.88
2.77
2.77
2.87
2.85

UH

UTS

UAS

71.00

73.00

71.00

68.00

71.00

70.00

71.00

69.00

75.00

69.00

72.00

68.00

71.00

69.00

72.00

68.00

72.00

70.00

70.00

70.00

71.00

70.00

71.00

69.00

73.00

79.00

71.00

71.00

70.00

72.00

71.00

69.00

71.00

70.00

76.00

70.00

72.00

68.00

71.00

70.00

73.00

73.00

75.00

72.00

RRT

KON

0.0
71.7
70.0
70.7
70.3
73.0
70.7
70.3
70.7
71.3
70.0
70.7
70.3
75.0
71.0
70.7
70.3
70.7
74.0
70.7
70.7
73.0
74.0

0.00
2.87
2.80
2.83
2.81
2.92
2.83
2.81
2.83
2.85
2.80
2.83
2.81
3.00
2.84
2.83
2.81
2.83
2.96
2.83
2.83
2.92
2.96

KONVERSI

KON

RERATA

TEMA 4

JUMLAH

NEXT

0.0
282.0
279.0
280.1
277.8
279.3
281.4
276.8
278.8
282.5
280.2
281.3
277.3
289.9
280.7
281.7
277.8
278.0
290.3
279.0
279.0
288.2
289.3

0.0
70.5
69.8
70.0
69.5
69.8
70.4
69.2
69.7
70.6
70.0
70.3
69.3
72.5
70.2
70.4
69.5
69.5
72.6
69.8
69.8
72.0
72.3

0.00
2.82
2.79
2.80
2.78
2.79
2.81
2.77
2.79
2.83
2.80
2.81
2.77
2.90
2.81
2.82
2.78
2.78
2.90
2.79
2.79
2.88
2.89

BACK

73.00
2.81
71.00
2.81
72.00
2.79
72.00
2.77
71.00
2.81
71.00
2.76
70.00
2.83
81.09 2081
2.70 71.759
0.00
70
2.88
76

UTS

UAS

RRT

69.00

71.7
70.3
71.0
70.7
70.3
70.3
70.0
2064.0
68.8
0.0
75.0

69.00
69.00
68.00
69.00
69.00
70.00

2030
70
68
79

KON
2.87
2.81
2.84
2.83
2.81
2.81
2.80
82.56
2.75
0.00
3.00

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

282.5
279.9
279.9
278.8
279.9
277.8
280.2
8149.3
271.6
0.0
290.3

70.6
70.0
70.0
69.7
70.0
69.5
70.0
2037.3
67.9
0.0
72.6

KONVERSI

UH

RERATA

KON

JUMLAH

TEMA 4

2.83
2.80
2.80
2.79
2.80
2.78
2.80
81.49
2.72
0.00
2.90

BACK

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN BAHASA SUNDA KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
BAHASA SUNDA

TEMA 1
No.

UH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
AKHMAD OKCTA MAULANA
AZWAR KHOERUL UMAM
BAGDJA WIDJAYA
DIAS SATRIA BUANA
FHIA NADIYA NIDAUL K.
FIRDA NURHAJIZAH
GILANG MAULANA
HAEKAL FIRDAUS
HASYIM RAHMAN
IBRAN MAULANA P.
IQRAR ADRIAWAN P.
MUHAMAD ARDANI
MUHAMMAD FAZRI
MUTIARA NUR SYFA
NAILA ZAHRA
NENDRA SUSANTO
NURLAELI
RIKI SUTISNO
RINALDI
ROHANAH
SALWA FADILLAH
SHERYL LAYSA YUSUF
SYAIKH IBRAHIM GUMELAR

UTS

UAS

86.00

85.00

89.00

70.00

70.00

72.00

67.00

67.00

72.00

78.00

78.00

80.00

67.00

67.00

70.00

80.00

86.00

89.00

70.00

70.00

76.00

67.00

67.00

67.00

80.00

87.00

89.00

67.00

67.00

70.00

78.00

75.00

78.00

67.00

67.00

70.00

76.00

76.00

78.00

70.00

70.00

75.00

70.00

70.00

70.00

70.00

72.00

73.00

70.00

70.00

74.00

78.00

78.00

85.00

70.00

76.00

78.00

70.00

70.00

70.00

78.00

80.00

86.00

80.00

86.00

89.00

RRT

KON

0.0
86.5
70.5
68.3
78.5
67.8
83.8
71.5
67.0
84.0
67.8
77.3
67.8
76.5
71.3
70.0
71.3
71.0
79.8
73.5
70.0
80.5
83.8

0.00
3.46
2.82
2.73
3.14
2.71
3.35
2.86
2.68
3.36
2.71
3.09
2.71
3.06
2.85
2.80
2.85
2.84
3.19
2.94
2.80
3.22
3.35

UH

UTS

UAS

78.00

80.00

85.00

70.00

70.00

76.00

70.00

70.00

70.00

78.00

78.00

79.00

67.00

70.00

70.00

78.00

80.00

83.00

78.00

78.00

78.00

67.00

67.00

70.00

78.00

79.00

85.00

67.00

67.00

70.00

70.00

74.00

78.00

70.00

70.00

70.00

75.00

75.00

78.00

70.00

70.00

74.00

70.00

70.00

72.00

70.00

70.00

72.00

70.00

70.00

70.00

78.00

78.00

80.00

70.00

70.00

75.00

67.00

67.00

70.00

75.00

78.00

80.00

78.00

78.00

84.00

RRT

KON

0.0
80.3
71.5
70.0
78.3
68.5
79.8
78.0
67.8
80.0
67.8
73.0
70.0
75.8
71.0
70.5
70.5
70.0
78.5
71.3
67.8
77.0
79.5

0.00
3.21
2.86
2.80
3.13
2.74
3.19
3.12
2.71
3.20
2.71
2.92
2.80
3.03
2.84
2.82
2.82
2.80
3.14
2.85
2.71
3.08
3.18

UH

UTS

UAS

86.00

85.00

70.00

76.00

67.00

70.00

78.00

79.00

67.00

70.00

80.00

83.00

70.00

78.00

67.00

70.00

80.00

85.00

67.00

70.00

78.00

78.00

67.00

70.00

76.00

78.00

70.00

74.00

70.00

72.00

70.00

72.00

70.00

70.00

78.00

80.00

70.00

75.00

70.00

70.00

78.00

80.00

80.00

84.00

RRT
0.0
85.7
72.0
68.0
78.3
68.0
81.0
72.7
68.0
81.7
68.0
78.0
68.0
76.7
71.3
70.7
70.7
70.0
78.7
71.7
70.0
78.7
81.3

TEMA 1
No.
24
25
26
27
28
29
30

TEMA 2

TEMA 3

NAMA SISWA
THANIA HUMAYRAH
TIAN DEFRIAN
TOMI ERWINSYAH
NUNU PRATAMA
ZASKYA MAULIDA
RISNA MEYLATI
ALDY FERDIANSAH
JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

UH

UTS

UAS

RRT

78.00

80.00

84.00

70.00

76.00

78.00

70.00

75.00

76.00

67.00

67.00

67.00

70.00

76.00

78.00

78.00

78.00

80.00

67.00

67.00

70.00

80.0
73.5
72.8
67.0
73.5
78.5
67.8
2151.0
71.7
0.0
86.5

2109 2153
72.724 74.241
67
67
86
87

2233
77
67
89

Mengetahui,
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

KON

UH

UTS

UAS

78.00
78.00
82.00
3.20
73.00
76.00
76.00
2.94
70.00
76.00
76.00
2.91
67.00
67.00
70.00
2.68
73.00
76.00
76.00
2.94
78.00
78.00
79.00
3.14
67.00
67.00
70.00
2.71
86.04 2100 2127 2198
2.87 72.414 73.345 75.793
0.00
67
67
70
3.46
78
80
85

RRT
79.0
74.5
73.0
67.8
74.5
78.3
67.8
2131.3
71.0
0.0
80.3

KON

UH

78.00
3.16
70.00
2.98
70.00
2.92
67.00
2.71
70.00
2.98
78.00
3.13
67.00
2.71
85.25 2109
2.84 72.724
0.00
67
3.21
86

UTS

UAS

RRT

82.00

79.3
72.0
72.0
68.0
72.0
78.3
68.0
2138.7
71.3
0.0
85.7

76.00
76.00
70.00
76.00
79.00
70.00

2198
75.793
70
85

LUM 2013

HOME

0.00
3.43
2.88
2.72
3.13
2.72
3.24
2.91
2.72
3.27
2.72
3.12
2.72
3.07
2.85
2.83
2.83
2.80
3.15
2.87
2.80
3.15
3.25

UH

UTS

UAS

78.00

89.00

70.00

72.00

70.00

72.00

78.00

80.00

67.00

70.00

78.00

89.00

78.00

76.00

67.00

67.00

78.00

89.00

67.00

70.00

70.00

78.00

70.00

70.00

75.00

78.00

70.00

75.00

70.00

70.00

70.00

73.00

70.00

74.00

78.00

85.00

70.00

78.00

67.00

70.00

75.00

86.00

78.00

89.00

RRT

KON

0.0
81.7
70.7
70.7
78.7
68.0
81.7
77.3
67.0
81.7
68.0
72.7
70.0
76.0
71.7
70.0
71.0
71.3
80.3
72.7
68.0
78.7
81.7

0.00
3.27
2.83
2.83
3.15
2.72
3.27
3.09
2.68
3.27
2.72
2.91
2.80
3.04
2.87
2.80
2.84
2.85
3.21
2.91
2.72
3.15
3.27

KONVERSI

KON

RERATA

TEMA 4

JUMLAH

NEXT

0.0
334.1
284.7
276.9
313.8
272.3
326.2
299.5
269.8
327.3
271.5
300.9
275.8
304.9
285.3
281.2
283.4
282.3
317.3
289.1
275.8
314.8
326.3

0.0
83.5
71.2
69.2
78.4
68.1
81.5
74.9
67.4
81.8
67.9
75.2
68.9
76.2
71.3
70.3
70.9
70.6
79.3
72.3
68.9
78.7
81.6

0.00
3.34
2.85
2.77
3.14
2.72
3.26
3.00
2.70
3.27
2.72
3.01
2.76
3.05
2.85
2.81
2.83
2.82
3.17
2.89
2.76
3.15
3.26

BACK

78.00
3.17
73.00
2.88
70.00
2.88
67.00
2.72
73.00
2.88
78.00
3.13
67.00
2.72
85.55 2100
2.85 72.414
0.00
67
3.43
78

UTS

UAS

RRT

84.00

80.0
74.7
72.0
67.0
74.7
78.7
68.0
2144.3
71.5
0.0
81.7

78.00
76.00
67.00
78.00
80.00
70.00

2233
77
67
89

KON
3.20
2.99
2.88
2.68
2.99
3.15
2.72
85.77
2.86
0.00
3.27

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

318.3
294.7
289.8
269.8
294.7
313.8
271.5
8565.3
285.5
0.0
334.1

79.6
73.7
72.4
67.4
73.7
78.4
67.9
2141.3
71.4
0.0
83.5

KONVERSI

UH

RERATA

KON

JUMLAH

TEMA 4

3.18
2.95
2.90
2.70
2.95
3.14
2.72
85.65
2.86
0.00
3.34

BACK

DAFTAR NILAI RAPORT MUATAN PELAJARAN KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
Nama Siswa
Kelas
Semester

: ALDY FERDIANSAH
: I
: 1 (Satu)

No. MUATAN PELAJARAN

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

UH

UTS

UAS

RRT

KON

UH

UTS

UAS

RRT

KON

UH

UTS

UAS

RRT

KON

UH

PABP

70

69

72

70.3

2.8

68

72

75

70.8

2.8

68

72

69.3

2.8

70

PPKn

68

68

67

67.8

2.7

67

68

67

67.3

2.7

67

67

67.0

2.7

66

B. Indonesia

66

67

67

66.5

2.7

66

67

67

66.5

2.7

66

67

66.3

2.7

66

4
5

Matematika
SBdP

68
0

70
0

70
0

69.0
0.0

2.8
0.0

68
0

70
0

70
0

69.0
0.0

2.8
0.0

67
0

0
0

70
0

68.0
0.0

2.7
0.0

66
0

PJOK

71

68

70

70.0

2.8

70

68

70

69.5

2.8

71

70

70.7

2.8

70

B. Sunda

67

67

70

67.8

2.7

67

67

70

67.8

2.7

67

70

68.0

2.7

67

410

409

416

411.25 16.5

406

412

419

410.75 16.4

406

416

409.33 16.4

405

2.3

58.00

0.00

JUMLAH
RERATA

58.57 58.43 59.43 58.75

2.4

58.00 58.86 59.86 58.68

59.43 58.48

2.3

57.86

TERKECIL

0.0

0.0

0.0

TERBESAR

71

70

72

70.25

2.8

70

72

75

70.75

2.8

71

72

70.667

2.8

70

Mengetahui
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD

NIP. 19580421 197803 2 008

UTS

UAS

RRT

KON

JUMLAH

RERATA

KONVERSI

SEBUTAN

UATAN PELAJARAN KURIKULUM 2013


PEK PENGETAHUAN)
ELAJARAN 2014-2015

75

71.7

2.9

282.00

70.5

2.8

B-

67

66.3

2.7

268.33

67.1

2.7

B-

67

66.3

2.7

265.67

66.4

2.7

B-

0
0

70
0

67.3
0.0

2.7
0.0

273.33
0.00

68.3
0.0

2.7
0.0

BD

70

70.0

2.8

280.17

70.0

2.8

B-

70

68.0

2.7

271.50

67.9

2.7

B-

419

1641

410.25

16.4

2.3

234.43

58.61

2.3

TEMA 4

0.00

409.67 16.4

59.86 58.52

0.0

0.0

75

71.667

2.9

282

70.5

2.8

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd

NUPTK. 0460 7666 6730 0042

DAFTAR PEROLEHAN NILAI MUATAN PELAJARAN KURIKULUM 201


KI 1 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
Nama Siswa
Kelas
Semester
No.

:
:
:

ALDY FERDIANSAH
I (Satu)
1 (Satu)

MUATAN PELAJARAN

NILAI

KONVERSI

PABP

70.50

2.82

PPKn

67.08

2.68

B. Indonesia

66.42

2.66

Matematika

68.33

2.73

SBdP

69.17

2.77

PJOK

70.04

2.80

B. Sunda

67.88

2.72

JUMLAH

479.42

19.18

RERATA

68.49

2.74

TERKECIL

66.42

2.66

TERBESAR

70.50

2.82

Mengetahui
Orang Tua/Wali

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

...........................................

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

NILAI MUATAN PELAJARAN KURIKULUM 2013


1 (ASPEK PENGETAHUAN)
HUN PELAJARAN 2014-2015

HURUF
BBBBBBB-

B-

Subang, 20 Desember 2014

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

REKAPITULASI PEROLEHAN NILAI MUATAN PELAJARAN KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
Nama Sekolah
Kelas
Semester
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUATAN PELAJARAN
PABP
PPKn
B. Indonesia
Matematika
IPA
IPS
SBdP
PJOK
B. Sunda
JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

Mengetahui
Kepala Sekolah

ELIS SOPIAH, S.Pd.SD


NIP. 19580421 197803 2 008

: ..
: I / II
: I (Satu)
TEMA 1
72.48
70.41
69.82
71.62
0.00
0.00
43.67
67.29
71.70

TEMA 2
74.04
69.76
69.43
70.50
0.00
0.00
42.94
67.98
71.04

TEMA 3
72.62
69.70
69.61
70.20
0.00
0.00
42.77
67.58
71.29

TEMA 4
72.66
69.86
70.28
70.20
0.00
0.00
42.21
68.80
71.48

TEMA 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

JUMLAH
291.79
279.72
279.14
282.52
0.00
0.00
171.60
271.64
285.51

466.98
51.89
0.00
72.48

465.69
51.74
0.00
74.04

463.77
51.53
0.00
72.62

465.48
51.72
0.00
72.66

0.00
0.00
0.00
0.00

1861.92
206.88
0.00
291.79

ILAI MUATAN PELAJARAN KURIKULUM 2013


SPEK PENGETAHUAN)
PELAJARAN 2014-2015

RERATA
58.36
55.94
55.83
56.50
0.00
0.00
34.32
54.33
57.10

KONVERSI
2.33
2.24
2.23
2.26
0.00
0.00
1.37
2.17
2.28

372.38
41.38
0.00
58.36

14.90
1.66
0.00
2.33

Subang, 20 Desember 2014


Guru Kelas

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

SEBUTAN
C
C
C
C
D
D
D
C
C
D

REKAPITULASI PEROLEHAN NILAI MUATAN PELAJARAN KURIKULUM 2013


KI 3 (ASPEK PENGETAHUAN)
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
Nama Sekolah
Kelas
Semester
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

: ..
: I / II
: I (Satu)

MUATAN PELAJARAN

KLS I

KLS II

KLS IV

KLS V

JUMLAH
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#DIV/0!
0.00
0.00

0.00
#DIV/0!
0.00
0.00

0.00
#DIV/0!
0.00
0.00

0.00
#DIV/0!
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

PABP
PPKn
B. Indonesia
Matematika
IPA
IPS
SBdP
PJOK
B. Sunda
JUMLAH
RERATA
TERKECIL
TERBESAR

Mengetahui
Pengawas Sekolah

...........................................
NIP.

N NILAI MUATAN PELAJARAN KURIKULUM 2013


(ASPEK PENGETAHUAN)
N PELAJARAN 2014-2015

RERATA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

KONVERSI
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Subang, 20 Desember 2014


Kepala Sekolah

YENI HANDAYANI, S.Pd


NUPTK. 0460 7666 6730 0042

SEBUTAN
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!