Anda di halaman 1dari 33

Bimbingan & Kaunseling :

Konsep

P ER N A H K A H
AN D A
TER FIK IR

BU LI

TEKAN AN RAKAN
SEBAYA

PO N TEN G

G AN G STERISM E

EM O SIN EG ATIF

G AN G G U AN
BELAJAR

BU N U H D IRI

SIAPAKAH
YANG BOLEH

MEMBANT
U MEREKA?

MENGUBAH
INI

KEPADA
INI

M EM BAN TU BAKAT PELAJAR

TERSIN AR

JAW APAN N YA...

SEG ALA
BIM BIN G AN
YAN G
D IPERLU KAN
PELAJAR BO LEH
D IRU JU K
KEPAD A

KAUNSELOR SEKOLAH

TETAPI

APA ITU

BIMBINGAN
DAN APA ITU

KAUNSELING ?

BIMBINGAN ialah satu


proses membantu individu
dengan memberi maklumat
yang sesuai bagi mencapai
matlamat penerima.

SECARA RINGKASNYA, BIMBINGAN IALAH

ARAHAN
UNTUK MENCAPAI

MATLAMAT

KAUNSELING pula bermaksud :


suatu proses bantuan secara
profesional untuk bimbingan
klien memahami dirinya dan
suasana sekelilingnya.
Bimbingan ini dilakukan
sehingga kelihatan perubahan
yang POSITIF kepada klien
tersebut.

D EN G AN BAH ASA M U D AH

BANTUAN
MEMAHAMI
DIRI DAN
DUNIA
SEKELILINGNY
A

O K

BAGAIMANA PULA
DENGAN PSIKOTERAPI?

PSIKOTERAPI ialah

Proses penyembuhan untuk


masalah yang berkaitan dengan
fikiran (mental), perasaan dan
tingkah laku.

JAD I

APAKAH PERBEZAAN

BIMBINGAN &
KAUNSELING DENGAN
PSIKOTERAPI?

YA
KEDUA-DUANYA :
1.MEMBERI BANTUAN
KEPADA KLIEN.
2.BANYAK
MENGGUNAKAN TEKNIK
DAN PENDEKATAN
YANG SAMA.

PERBEZAAN N YA
Kaunseling bertujuan untuk

mempertingkatkan kebajikan
individu dan juga perkembangan
psikologikal.
Kaunseling juga bertujuan untuk
menggalakkan individu tidak
bergantung dan mempunyai
matlamat dalam kehidupan.
Psikoterapi membantu klien yang
mempunyai masalah dan kesukaran
dari perkembangan psikologikal yang

SECARA RIN G KASN YA


KAUNSELING

PSIKOTERAPI

Klien diajar
untuk
bertanggungjaw
ab ke atas

Bantu
menyembuhkan
masalah klien dari
segi mental, emosi

PERSEMBAHAN INI TELAH


DISEDIAKAN OLEH :

NURUL HANANI BINTI AHMAD


FUAD
DPLI-SM FIZ/BIO AMBILAN JAN
2014
2014121050033