Anda di halaman 1dari 6

BINA INSAN GURU WAJ3114

SK TUNKU MAHMOOD 1, KLUANG


JOHOR

LAPORAN
ETIKA BERPAKAIAN
MURID TAHUN 6
SK TUNKU MAHMOOD (1)

LAPORAN BENGKEL ETIKA BERPAKAIAN


ETIKA BERPAKAIAN

BINA INSAN GURU WAJ3114

SK TUNKU MAHMOOD 1, KLUANG JOHOR


TAHUN 2014
Tarikh :

12 APRIL 2014

Hari

SABTU

Masa

8.00 PAGI HINGGA 12.00 TENGAH HARI

Tempat

BILIK MESYUARAT SK TUNKU MAHMOOD (1)

A) LAPORAN REFLEKTIF:
1.0

PROSES PRA PERANCANGAN

Semua guru terlibat berbincang untuk mengadakan program yang sedikit sebanyak
dapat membantu membentuk personaliti dan identiti diri murid-murid tahun 6 dalam
mencorakkan jati diri setiap individu. Hasil perbincangan itu, maka tercetuslah idea
daripada para guru untuk mengadakan bengkel di mana idea para pemimpin dan
peserta bengkel dapat digarap untuk suatu idea dan inovasi yang baharu dapat
dicetuskan semasa perbengkelan itu.
2.0

OBJEKTIF

i.

Untuk melahirkan golongan pelapis masa depan yang beretika dan

ii.

berdisiplin.
Untuk melahirkan generasi akan datang yang mempunai jati diri dan
berpesonalit menarik dan dapat menyesuaikan diri dalam sebarang situasi.

3.0

KUMPULAN SASARAN

Semua murid Tahun Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmood (1) diwajibkan
hadir menyertai bengkel ini.

4.0

BUTIRAN AKTIVITI
4.1

Sebelum aktiviti dijalankan.

ETIKA BERPAKAIAN

BINA INSAN GURU WAJ3114

Bengkel Etika berpakaian merupakan aktiviti julung kali diadakan. Perancangan


dibuat pada minggu pertama pada bulan April. Pada 06 April (Ahad, satu mesyuarat
jawatankuasa telah diadakan. Pada menyuarat tersebut telah telah dibuat penetapan
tarikh pelaksanaan, pengisian program dan peruntukan serta sumbernya
4.2

Semasa aktiviti dijalankan

Program Bengkel Etika berpakaian murid-murid tahun 6 bermula pukul 8.00 pagi.
Semua murid diminta berkumpul di Dataran Maju untuk membuat pendaftaran.Tepat
pukul 8.30 pagi Bengkel Etika Berpakaian dijalankan oleh penceramah undangan.
Program ini dibahagikan kepada dua sesi iaitu sesi pertama penyampaian ceramah
oleh 2 orang penceramah yang juga merupakan fasilitator perbengkelan dan sesi
kedua ( Perbincangan Perbengkelan kumpulan). Pada pukul 9.45 pagi hingga 10.15
pagi semua murid menikmati jamuan yang disediakan. Sesi seterusnya bermula
tepat pada pukul 10.20 pagi hingga 11.20 pagi. Setiap kumpulan membentangkan
hasil perbengkelan mereka.

ETIKA BERPAKAIAN

BINA INSAN GURU WAJ3114

B) Analisis SWOT
i.

Kekuatan (strength)
Penceramah-penceramah yang dipilih merupakan guru sekolah
yang sama dengan pelajar dan mengenali latar belakang pelajar
malahan amat mengetahui sejauh mana keperluan para pelajar.
Bahan sokongan seperti bahan relia, nota dalam bentuk power
point disediakan.
Murid berpeluang berinteraksi dengan bahan yang disediakan
semasa sesi persembahan pada masa perbengkelan.
.

ii.

Kelemahan (Weakness)

ETIKA BERPAKAIAN

BINA INSAN GURU WAJ3114

Oleh kerana program perbengkelan ini merupakan program julungjulung kali diadakan maka sedikit sebanyak terdapat pengisian slot
yang kurang mantap terutama semasa sesi Percambahan Idea.
iii.

Peluang (Opportunity)
Murid yang terlibat memberikan respon serta sambutan positif
dalam menjalankan segala aktiviti .
Membina keyakinan diri murid-murid ketika berada dalam sesuatu
majlis.
Murid-murid

berpeluang

menunjukkan

bakat

dan

kebolehan

masing-masing ..
iv.

Ancaman (Threat)
Kekangan masa menjadi masalah untuk melaksanakan program..
Terdapat beberapa orang guru yang tidak bertugas

ketika bengkel

kerana berkursus.

C) Refleksi Kendiri
i)

Manfaat Kejohanan Olahraga


Dapat mengeratkan lagi persefahaman dan silaturrahim antara
murid-murid, ibu bapa dengan guru-guru sekolah.
Dapat mengeratkan lagi hubungan antara murid-murid dengan
guru-guru sekolah.
Meluaskan pengalaman murid-murid dalam menjalani aktiviti
luar bilik darjah

ii)

Penambahbaikan
Mengadakan permainan bentuk stesen untuk

menjadikan sesi

perbengkelan lebih bervariasi dan murid lebih bermotivasi kerana


murid berlumba-lumba untuk memenangi pertandingan itu.

ETIKA BERPAKAIAN

BINA INSAN GURU WAJ3114

Memanjangkan tempoh perbengkelan memandangkan para peserta


begitu teruja ingin mengetahui segala informasi yang dipersembahkan
oleh para fasilitator pada hari itu.
KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, sesi perbengkelan yang diadakan julung-julung kali ini
telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Banyak informasi diperolehi oleh
para peserta yang hadir

pada hari tersebut. Melalui aktiviti brainstrorming

banyak idea-idea baharu dapat dijelmakan walaupun ada kalanya kelihatan tidak
masuk akal.

DISEDIAKAN OLEH,
.
(TASLIMAH BT SEKIN)
SETIUSAHA KEJOHANAN OLAHRAGA
SK TUNKU MAHMOOD 1, KLUANG
DISAHKAN OLEH:

(SHAHROM B SAIOON)
GURU BESAR,
SK TUNKU MAHMOOD 1, KLUANG

ETIKA BERPAKAIAN