Anda di halaman 1dari 14

1.

Peringkat Pengurusan
2. Jenis Kemahiran Pengurusan
3. Hubung kait antara Kemahiran Pengurusan
dengan Peringkat Pengurusan

PENGURUSAN PERINGKAT ATASAN


Bertanggungjawab terhadap seluruh kejayaan
organisasi
Menentukan wawasan, hala tuju dan strategi j/pjg
Cth : Pengurus Besar, Pengarah urusan
PENGURUSAN PERINGKAT PERTENGAHAN
Bertanggungjwb menterjemahkn wawasan, hala
tuju dan strategi jangka pjg ke dlm obj dan akt yg
lebih khusus
Mengawal dan merancang akt unit (jabatan) utk
jangka masa pendek
Bagi arahan kpd pengurus bwhan utk
merealisasikan visi yg ditetapkan oleh pengurus
atasan.

PENGURUSAN PERINGKAT BAWAHAN


Melaksanakn rancangan dan aktiviti khusus yang
tlh ditetapkan oleh pengurus peringkat
pertengahan
Menyelia akt dan operasi dlm orgn
Berhubung secara langsung dgn pekerja bukan
pengurusan
b/jawab atas unit kerja

JENIS KEMAHIRAN

PENERANGAN

Kemahiran Konseptual

-Kemampuan melihat orgn secara keseluruhan


-Keupayaan berfikir secara abstrak,mengenal pasti
dan menganalisis maslh orgn serta hubung kait
antara bahagian
- Memandang jauh kehadapan
- Cth : Membtk misi orgn berdasrkn kreativiti

Kemahiran
Kemanusiaan

-berinteraksi, mendorong,memimpin dan


menjalinkn hub baik dgn pihak didlm dan diluar org
- cth : sesama pengurus, pekerja bwhan,pembekal
dan pelanggan
- cth : produtviti syrkt terjejas jika pengurus tdk
bg layan baik pd pekerja

Kemahiran Teknikal

-Kebolehan mengaplikasikn kaedah,prosedur dan


teknik dlm bidang masing2.
-Melibatkan ilmu pengetahuan khusus
- bagi tunjuk ajar kpd pekerja guna mesin /
peralatan dgn betul
- Cth : pengurus kewangan bidang perakaunan
pengurus pemasaran bidang pemasaran

Kemahiran Pengurusan - menggunakan masa secara berkesan dan cekap


Masa
dlm menyempurakan tugas
- spy kuantiti dan kualiti piawai produ seiring dgn
tempoh masa ditetapkn
- agih tugas ikut keutamaan
- membuat jadual kerja
Kemahiran Pembuatan -Kebolehan menentukan sesuatu perkara secara
Keputusan
cekap ambil kira faktor dlman dan luaran
- penting keputusan silap dtgkn kesan buruk

Jenis Kemahiran Pengurus Atasan Pengurus


Pertengahan

Pengurus
Bawahan

Konseptual

Sangat penting

Sederhana
Penting

Kurang Penting

Kemanusian

Sangat penting

Sangat penting

Sangat penting

Teknikal

Kurang penting

Sederhana
penting

Sangat penting

Pembuatan
Keputusan

Sangat penting

Penting

Kurang penting

Pengurusan Masa

Sangat penting

Sangat penting

Sangat penting

1. Jenis Perancangan
2. Proses Perancangan
3. Alat Perancangan

MAKSUD PERANCANGAN
Proses menentukan matlamat dan membentuk
tindakan atau strategi yg diperlukan untuk
mencapai matlamat tersebut.
KEPENTINGAN PERANCANGAN
KEPENTINGAN

PENERANGAN

Menyediakan hala tuju

-Panduan kpd pengurus


-Hala tuju yang jelas utk bertindak

Sebagai panduan untuk


membuat keputusan

-Kurangkan risiko silap buat keputusan


- Membuat keputusn yang tepat dan
menguntungkan
- Menggelakkan sebrg penyimpangan
tindakan berlaku

Mengukur prestasi organisasi - Kayu pengukur untuk menilai prestasi

KEPENTINGAN

PENERANGAN

Membolehkan kawalan
dilakukan

- Melihat perbezaan antara apa yg dirancang


dgn apa yg dicapai.
- Mengambil langkah pembetulan terhdp
kesilapan dan penyelewengan

Menyelaras dan
memperuntukkan sumber

- Sumber dpt diagihkan kpd jabatan utk


melaksanakan tugas

Mencapai matlamat dengan


cekap dan berkesan

- tindakan pengurus akan lebih berfokus dan


tidak terpesong dr hala tuju yg ditetapkan

JENIS PERANCANGAN
A. Jenis Perancangan Mengikut Jangkamasa
Rancangan strategik tempoh 5 hingga 10 thn
Rancangan taktikal tempoh 1 hingga 5 tahun
B. Jenis Perancangan Mengikut Kegunaan
Rancangan tersedia garis panduan bagi yg
dibangunkan utk menangani situasi yg sering berlaku
Cth : Masalah disiplin pekerja

Rancangan kegunaan tunggal digunakan sekali


sahaja untuk memenuhi keperluan tertentu dlm
tempoh waktu ditetapkan
Cth : Belanjawan
C. Jenis Perancangan Mengikut Peringkat
1.Rancangan Strategik
- Rancangan menyeluruh yg menetapkanhala tuju
yg penting bg organisasi
- Ditetapkan oleh pengurusan peringkat atasan
- Jangka masa pjg utk capai kelangsungan orgn
2.Rancangan Taktikal
- Cara atau langkah yg digunakan utk capai strategi
ditetapkan
- Dibentuk leh pengurusan peringkt pertengahan
- Rancangan jangka sederhana

3.Rancangan Operasi
- Pernyataan khusus bg hasil tertentu yg perlu
dicapai oleh pekerja bawahan dalam jangka masa
pendek
- Dibentuk oleh pengurusan peringkat bawahan

PROSES PERANCANGAN
Menentukan matlamat dan objektif
Menganalisis persekitaran perniagaan
Membentuk alternatif tindakan
Menilai alternatif
Memilih alternatif tindakan

Langkah
Menentukan matlamat dan
objektif

Penerangan
- menetapkan matlamat umum dan
menyeluruh
- matlamat menyeluruh malmt setiap
unit/bahagian/jab/cawangan dpt dibentuk
- spesifik,dpt diukur,dpt dicapai,mempunyai
tempoh masa,relevan
- Cth : Menyediakan 50 kek cawan pada
pukul 8 pg.

Menganalisis persekitaran

JENIS

- memantau persekitaran luaran dan


dalaman
PERANCANGAN
- persekitaran luaran undang2, politik ,eko
(diluar kawaln ogn)
- persekitaran dlmn sumber manusia,
sumber kewangan

Membentuk alternatif
tindakan

- menetapkan lebih drp stu cara utk


mencapai mtlmt yg ditetapkn
- memilih alternatif tindakan terbaik

Menilai alternatif tindakan

- penilaian dibuat melihat kebaikan dan


keburukan setiap alternatif tindakan

Memilih alternatif terbaik

- Alternatif dipilih dilaksanakn dgn cekap


dan berkesan pagihan sumber dan tugas

ANALISIS PULANG MODAL


Teknik untuk memahami hubung kait antara volum
jualan, kos dan keuntungan dalam organisasi.
Pada titik pulang modal, organisasi tdk mengalami
kerugian dan tidak memperolehi keuntungan.

Cth : Rujuk Buku Teks

MAKSUD PERANCANGAN
Proses menentukan matlamat dan membentuk
tindakan atau strategi yg diperlukan untuk
mencapai matlamat tersebut.
KEPENTINGAN PERANCANGAN
KEPENTINGAN

PENERANGAN

Menyediakan hala tuju

-Panduan kpd pengurus


-Hala tuju yang jelas utk bertindak

Sebagai panduan untuk


membuat keputusan

-Kurangkan risiko silap buat keputusan


- Membuat keputusn yang tepat dan
menguntungkan
- Menggelakkan sebrg penyimpangan
tindakan berlaku

Mengukur prestasi organisasi - Kayu pengukur untuk menilai prestasi