Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran

Sains

Tingkatan

2 Al-Farabi

Hari

Rabu

Masa

Bilangan Pelajar

29 orang

Tema / Topik

Bab 4: Saling Bersandaran Antara Organisma Hidup dengan Persekitaran

Subtopik

Objektif Pembelajaran

4.5 : Pemuliharaan dan Pemeliharaan Organisma Hidup


4.6 : Peranan Manusia dalam Mengekalkan Keseimbangan Semula jadi
Di akhir pembelajaran, pelajar dapat:
Subtopik 4.5:
1. Menyatakan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup serta langkah-langkah
yang diambil untuk memulihara dan memelihara organisma hidup melalui aktiviti bertulis.
2. Menerangkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup secara lisan
Subtopik 4.6:
3. Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semula jadi melalui aktiviti
berkumpulan
4. Menyenaraikan cara penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan persekitaran secara
bertulis

Pengetahuan Lalu

Pelajar telah mempelajari pada subtopik-subtopik sebelum ini bahawa organisma hidup saling
memerlukan antara satu sama lain dan kepentingan mengekalkan ekosistem yang seimbang agar
organisma hidup mendapat keperluan asas yang mencukupi.

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Video Amazing Orang Utan, video Kesan Pencemaran Alam, slaid powerpoint, kertas bergambar,
lembaran kerja

Langkah/ Masa/ Isi kandungan


Set Induksi
(5 minit)

Objektif 1
Langkah 1
(15 minit)

Pemuliharaan
Penggunaan sumber-sumber
semula jadi secara bijaksana
tanpa mengancam organisma
hidup dan persekitarannya

Pemeliharaan
Langkah-langkah untuk
mengekalkan organisma
hidup dan persekitarannya
dalam keadaan semula jadi

Langkah-langkah
pemuliharaan dan
pemeliharaan:Mewujudkan taman negara
Mewujudkan perlindungan
haiwan
Tanam semula pokok

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru
Aktiviti Pelajar
1. Guru menayangkan video
1. Pelajar menonton video yang
Amazing Orang Utan.
ditayangkan oleh guru.
2. Guru mengadakan sesi soal
2. Pelajar respon terhadap soalan
jawab bersama pelajar berkaitan
yang ditanyakan oleh guru
video yang telah ditayangkan

1. Guru memaklumkan kepada


pelajar tajuk pembelajaran pada
hari tersebut yang berkaitan
dengan video yang telah
dtayangkan.
2. Guru menerangkan maksud
pemuliharaan dan
pemeliharaan melalui slaid
powerpoint.
3. Berdasarkan maksud 2
perkataan tersebut, guru
meminta pelajar menerangkan
langkah-langkah yang diambil
untuk memulihara dan
memelihara organisma hidup.
4. Guru menerangkan kembali
langkah-langkah tersebut
melalui slaid powerpoint.
5. Guru mengedarkan lembaran
kerja kepada pelajar dan
meminta mereka
melengkapkannya.
6. Guru membincangkan jawapan

1. Pelajar maklum akan tajuk


pembelajaran.
2. Pelajar mencatat isi-isi penting
di dalam buku nota.
3. Pelajar menerangkan langkahlangkah yang diambil untuk
memulihara dan memelihara
organisma hidup.
4. Pelajar mencatat isi-isi penting
di dalam buku nota.
5. Pelajar mendapatkan lembaran
kerja daripada guru dan
melengkapkannya.
6. Pelajar menyemak jawapan
mereka.

Strategi / KBKK/ BBM/ Nilai


Strategi:
Tayangan video
Soal Jawab
BBM:
Tayangan video Amazing
Orang Utan
Strategi:
Soal jawab
BBM:
Slaid powerpoint
Lembaran kerja

Menebus guna semula


kawasan perlombongan
Mengawal pencemaran
Objektif 2
Langkah 2
(10 minit)
Kepentingan pemuliharaan
dan pemeliharaan:
Mengekalkan keseimbangan
ekosistem semula jadi
Memastikan generasi akan
datang dapat menikmati
keindahan semula jadi
Faedah ekonomi negara
Sumber makanan dan
perubatan
Objektif 3
Langkah 3
(25 minit)

Contoh aktiviti yang


menyumbang kesan negatif
terhadap alam sekitar:a) Penebangan hutan
- kesan rumah hijau dan
pemanasan global
- kepupusan flora dan fauna
- hakisan tanah dan tanah
runtuh
b) Pembukaan tanah untuk
perumahan atau kilang

kepada lembaran kerja.

1. Guru meminta beberapa orang


pelajar menerangkan
kepentingan memulihara dan
memelihara organisma hidup.
2. Guru membandingkan jawapan
pelajar dengan jawapan guru
melalui slaid powerpoint.

1. Beberapa orang pelajar


menerangkan kepentingan
memulihara dan memelihara
organisma hidup.
2. Pelajar mencatat isi-isi penting
di dalam buku nota mereka.

Strategi:
Soal Jawab

1. Guru memperkenalkan subtopik


baru kepada pelajar.
2. Guru menayangkan video
Kesan Pencemaran Alam
kepada pelajar.
3. Guru mengarahkan pelajar
membentuk 6 kumpulan
4. Guru mengedarkan kertas
bergambar dan sampul kepada
setiap kumpulan.
5. Guru meminta setiap kumpulan
menyenaraikan kesan aktiviti
manusia terhadap
keseimbangan semula jadi
6. Guru membincangkan jawapan

1. Pelajar maklum akan subtopik


baru.
2. Pelajar menonton video yang
ditayangkan oleh guru.
3. Pelajar membentuk 6
kumpulan.
4. Setiap kumpulan mendapatkan
kertas bergambar dan sampul
daripada guru.
5. Setiap kumpulan
menyenaraikan kesan aktiviti
manusia terhadap
keseimbangan semula jadi.
6. Pelajar menyemak jawapan
mereka.

Strategi:
Aktiviti berkumpulan

BBM:
Slaid powerpoint

BBM:
Kertas bergambar
Sampul berisi jawapan
Slaid powerpoint

pencemaran air dan udara


kemusnahan habitat flora dan
fauna
banjir kilat
Objektif 4
Langkah 4
(15 minit)

Penutup
(5 minit)

yang tepat bersama pelajar


melalui slaid powerpoint.

1. Guru menerangkan cara


penyelesaian yang boleh
dilakukan untuk mengatasi
masalah berkaitan persekitaran
melalui slaid powerpoint.
2. Guru mengedarkan lembaran
kerja kepada pelajar dan
meminta mereka
melengkapkannya.

1. Pelajar mencatat isi-isi penting


di dalam buku nota.
2. Pelajar mendapatkan lembaran
kerja daripada guru dan
melengkapkannya.

1. Guru meminta seorang pelajar


untuk merumuskan isi
pembelajaran pada hari
tersebut.

3. Pelajar merumuskan apa yang


dipelajari pada hari tersebut.

Strategi:
Berpusatkan guru
BBM:
Slaid powerpoint
Lembaran kerja