Anda di halaman 1dari 1

CARTA ALIR PELAKSANAAN SARINGAN MINDA SIHAT

MUL
A
DASS
1

GAYA DAYA
TINDAK 1

TERUK

RINGAN / SEDERHANA
/ BAIK

INTERVENSI
KHUSUS

INTERVENSI UMUM

DASS 2

GAYA DAYA
TINDAK 2

TERUK

RINGAN / SEDERHANA
/ BAIK

DIRUJUK
KK

INTERVENSI UMUM

SUSULAN /
MAKLUM
BALAS
LAPORAN