Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK 2014

TINGKATAN 1
BULAN
JANUARI

TARIKH

MG TAJUK
CUTI SEKOLAH

05/1 11/1

BAB 1 : NOMBOR BULAT


1.1 Memahami konsep nombor bulat
(i)
Membilang, membaca dan menulis
nombor
bulat.
(ii)
Mengenal pasti nilai tempat dan nilai
setiap
digit dalam nombor bulat.
(iii)
Membundarkan nombor bulat
12/1 16 /1

19/1 23/1

CATATAN

M1

M2

26/1 30/1

M3

02/2 06/2

M4

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan


penambahan dan penolakan nombor bulat
untuk menyelesaikan masalah
(i) Menambah nombor bulat.
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penambahan nombor bulat.
(iii) Menolak nombor bulat.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penolakan nombor bulat
1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan
pendaraban dan pembahagian nombor bulat
untuk menyelesaikan masalah
(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat.
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pendaraban nombor bulat.
(iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan
suatu nombor bulat yang lebih kecil.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pembahagian nombor bulat.
1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan
gabungan operasi penambahan, penolakan ,
pendaraban, pembahagian nombor bulat untuk
menyelesaikan masalah
(i) Melakukan pengiraan yang melibatkan
sebarang gabungan operasi tambah, tolak,
darab dan bahagi nombor bulat termasuk
menggunakan tanda kurung.
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
gabungan operasi tambah, tolak, darab dan
bahagi nombor bulat termasuk penggunaan
tanda kurung.
BAB 2 : URUTAN DAN POLA NOMBOR
2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola
nombor yang terbentuk dengan membilang

B1D1E1
B2D1E1
B3D1E1

B3D1E2

14/1 /14
Maulidur Rasul
17/1/14 Thaipusam

B4D1E1
B5D1E1

B2D2E1

secara menaik dan secara menurun dalam


selang pelbagai saiz
(i) Menerangkan pola bagi satu urutan
nombor
yang diberi.
(ii) Melanjutkan urutan nombor.
(iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan
nombor yang diberi.
(iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola
yang diberi.
2.2Mengenal nombor genap dan nombor
ganjil dan membuat penyataan umum
berkenaan dengan nombor tersebut.
(i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor
genap dan nombor ganjil.
(ii) Membuat pernyataan umum berkenaan
dengan nombor genap dan nombor ganjil.
FEBRUARI

09/2 13/2

16/2 20/2

M5

M6

23/2 27/2

M7

02/3 06/3

M8

2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana


(i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.
(ii)
Menentukan sama ada nombor yang
diberi
adalah nombor perdana.
(iii)
Menentukan kesemua nombor perdana
yang kurang daripada 100
2.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan
pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat
(i)
Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu
nombor bulat.
(ii)
Menentukan sama ada suatu nombor
adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang
lain.
2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan
pengetahuan tentang faktor perdana bagi
nombor bulat.
(i)
Mengenal pasti faktor-faktor perdana
daripada senarai faktor-faktor.
(ii)
Mencari faktor-faktor perdana bagi
nombor
bulat.
(iii)
Menentukan sama ada suatu nombor
adalah faktor perdana bagi suatu nombor
bulat yang lain.
2.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan
gandaan bagi nombor bulat.
(i)
Menyenaraikan gandaan bagi nombor
bulat.
(ii)
Menentukan sama ada suatu nombor
adalah gandaan bagi suatu nombor yang
lain.

03/02/15 Cuti
Thaipusam
B3D2E1

Peta Buih
Berganda
(perbezaan
antara no genap
dan ganjil).
B2D2E2

B2D2E3
B3D2E2

Cuti tahun baru


cina
19 & 20/2/15

B3D2E3

B2D2E4

M9

UJIAN SELARAS 1

09.03.2015 13.03.2015

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


MAC

23/3 27/3

30/3 03/4

06/4 10/4

M10

M11

M12

14.03.2015 - 22. 03. 2015

2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan


pengetahuan tentang gandaan sepunya dan
Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu
nombor bulat.
(i)
Mencari gandaan sepunya bagi dua
atau
tiga nombor bulat.
(ii)
Menentukan sama ada satu nombor
adalah
Gandaan sepunya bagi dua atau tiga
nombor yang diberi.
(iii)
Menentukan GSTK bagi dua atau tiga
nombor yang diberi
2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan
faktor sepunya dan Faktor
Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat.
(i)
Mencari faktor sepunya bagi dua atau
tiga
nombor bulat.
(ii)
Menentukan sama ada suatu nombor
adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga
nombor bulat yang diberi.
(iii)
Menentukan FSTB bagi dua atau tiga
nombor yang diberi.

B4D2E1

B4D2E2

B4D2E3

B4D2E4

BAB 3 : PECAHAN
3.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan
tentang pecahan sebagai nombor yang
mewakili sebahagian daripada keseluruhan.
(i) Menyebut suatu pecahan.
(ii) Menerangkan pecahan sebagai sebahagian
daripada keseluruhan.
(iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan
gambarajah.
(iv) Menulis pecahan berdasarkan gambarajah
yang diberi.
3.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan
tentang pecahan setara
(i) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang
diberi.
(iii)
Menentukan sama ada dua pecahan
yang
beri adalah setara.
(iii)
Membandingkan nilai bagi dua pecahan
yang diberi.

Peta Titi(menyatakan
pecahan setara)
B2D3E1

(iv)

Menyusun pecahan dalam tertib menaik


dan menurun.
(v)
Mempermudahkan suatu pecahan
kepada
sebutan terendah.
APRIL

3.3 Memahami konsep nombor bercampur dan


perwakilannya.
(i) Mengenal nombor bercampur.
(ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur
dengan gambarajah.
(iv)
Menulis suatu nombor bercampur
berdasarkan gambarajah yang diberi.
(v)
Membanding dan menyusun nombor
bercampur pada garis
3.4Memahami konsep pecahan wajar dan
pecahan tak wajar.
(i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak
wajar daripada pecahan yang diberi.
(ii) Menukar nombor bercampur kepada
pecahan tak wajar.
(iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor
bercampur.
13/4 17/4

M13

3.5 Memahami konsep penambahan dan


penolakan pecahan untuk menyelesaikan
masalah.
(i) Melakukan penambahan melibatkan:
a) Pecahan dengan penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor bercampur.
e) Nombor bercampur.

B1D1E2
B2D3E2

Peta Buih
Bergandapenyelesaian
penambahan
dan penolakan
pecahan

(ii) Melakukan penolakan melibatkan:


a) Pecahan dengan penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor bercampur.
e) Nombor bercampur.
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan
gabungan operasi penambahan dan
penolakan pecahan.
20/4 24/4

M14

3.6Memahami konsep pendaraban dan


pembahagian pecahan untuk menyelesaikan
masalah.
(i) Mendarab:
a) Nombor bulat dengan pecahan atau
nombor bercampur.
b) Pecahan dengan nombor bulat.
c) Pecahan dengan pecahan.

B3D3E1

Peta Buih
konsep
pendaraban dan
pembahagian
pecahan

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan


pendaraban pecahan

27/4 02/5

M15

3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan


operasi penambahan, penolakkan, pendaraban
dan pembahagian pecahan untuk
menyelesaikan masalah
(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan
operasi penambahan,penolakan,pendaraban
dan pembahagian pecahan termasuk
penggunaan tanda kurung.

01/05/2015
Cuti hari pekerja

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan


gabungan operasi penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian pecahan
termasuk penggunaan tanda kurung.

04/05
08/5

M16

11/5-15/5
18/5-22/5
25/5-29/5

M17
M18
M19

BAB 4 : PERPULUHAN
4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan
pecahan.
(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan
operasi penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian pecahan
termasuk penggunaan tanda kurung.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan
gabungan operasi penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian pecahan
termasuk penggunaan tanda kurung.

Peta Titi- Hubungan


antara perpuluhan
dan pecahan

B2D4E1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PENGGAL PERTAMA
30.05.2015 14.06.2015

15/6 19/6

MEI

22/6-26/6

M20

M21

4.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap


digit dalam perpuluhan.
(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap
digit dalam perpuluhan.
(ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang
diberi.
(iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik
dan menurun.
(iv)
Membundarkan perpuluhan kepada
nombor
bulat yang terhampir atau sehingga kepada
tiga tempat perpuluhan.
4.3 Memahami konsep penambahan dan
penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan
masalah
(i) Menambah perpuluhan.

B2D4E2
B2D4E3

B3D4E1

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan


Penambahan perpuluhan.
(iii) Menolak perpuluhan.
(v) Menyelesaikan masalah melibatkan
penolakan perpuluhan

29/6-3/7

06/7 10/7

M22

M23

JUN

13/7 17/7

M24

4.4 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan


operasi penambahan, penolakan, pendaraban
dan pembahagian perpuluhan untuk
menyelesaikan masalah
(i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pendaraban perpuluhan.
(iii) Membahagi:
a) Perpuluhan dengan nombor bulat.
b) Perpuluhan dengan perpuluhan.
c) Perpuluhan dengan pecahan.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan
Pembahagian perpuluhan.
4.5 Memahami konsep pendaraban dan
pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan
masalah.
(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan
operasi penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian perpuluhan,
termasuk penggunaan tanda kurung.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan
gabungan operasi penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian perpuluhan,
termasuk penggunaan tanda kurung.
BAB 5: PERATUSAN
5.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan
antara peratusan dengan pecahan atau
perpuluhan
(i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan
bahagian daripada setiap 100 bahagian.
(ii) Menukarkan pecahan dan perpuluhan
kepada peratusan dan begitu juga
sebaliknya.

B3D4E2

B4D3E1
B5D1E1

Peta Titihubungan antara


peratusan dan
pecahan

B2D5E1
B2D5E2
CUTI
PERISTIWA
16/7/15
CUTI AIDILFITRI
17/7-18/7/15

20/7 24/7

M25

5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan


masalah melibatkan peratusan
(i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan

CUTI

nilai tersebut dan nilai keseluruhan.


(ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi
nilai tersebut dan nilai keseluruhan.
(iv)
Mencari nilai keseluruhan apabila diberi
nilai sebahagian dan peratusan
bahagiannya.
(v)
Mencari peratusan bagi suatu kenaikan
atau penurunan .
(vi)
Menyelesaikan masalah melibatkan
peratusan.

27/7 31/7

M26

JULAI

03/8 07/8

M27

BAB 6 : INTEGER
6.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan
integer
(i) Membaca dan menulis integer.
(ii) Mewakilkan integer pada garis nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua integer.
(iv) Menyusun integer dalam urutan.
(vi) Menulis nombor positif atau nombor
Negatif untuk mewakilkan kata huraian.
6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan
dan penolakan integer untuk menyelesaikan
masalah.
(i) Menambah integer.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan
penambahan integer.
(iii) Menolak integer.
(iv)
Menyelesaikan masalah melibatkan
penolakan integer
BAB 7 : UNGKAPAN ALGEBRA
7.1 Memahami konsep pembolehubah
(i) Menggunakan huruf untuk mewakili
pembolehubah.
(ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi
yang diberi.

10/8 14/8

M28

17/08
21/8

M29

7.2 Memahami konsep sebutan algebra


(i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu
pembolehubah.
(ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra
dalam satu pembolehubah yang diberi.
(iv)
Mengenal pasti sebutan serupa dan
sebutan tak serupa bagi suatu sebutan
algebra dalam satu pembolehubah.
(v)
Menyatakan sebutan serupa bagi suatu
sebutan yang diberi.
7.3 Memahami konsep ungkapan algebra
(i) Mengenal ungkapan algebra.
(ii) Menentukan bilangan sebutan dalam
ungkapan algebra yang diberi.
(iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan

BERGANTI KE 2
& KE 3
AIDILFITRI
20/7-21/7

B4D4E1
B5D2E1

B1D1E3
B2D6E1

B5D3E1

15/7/14 Cuti
Nuzul Al-Quran
B1D2E1

B2D7E1

B2D7E2
B3D5E1

menggabungkan sebutan serupa.


24/8 28/8

31/8 04/9

07/9 11/9

M30

M31

M32

OGOS

BAB 8 : UKURAN ASAS


8.1 Memahami konsep panjang untuk
menyelesaikan masalah
(i) Mengukur panjang objek.
(ii) Menukar unit metrik ukuran panjang
(mm,cm, m dan km).
(iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang
sesuai.
(v)
Menggunakan operasi asas aritmetik
untuk
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
panjang.
8.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan
masalah.
(i) Mengukur jisim objek.
(ii) Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan).
(iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit
yang sesuai.
(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
jisim.
8.3 Memahami konsep masa dalam saat, minit,
jam, hari, minggu, bulan dan tahun
(i) Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi
peristiwa tertentu.
(ii) Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam,
hari, minggu, bulan dan tahun).
(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa.
(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
masa.

14/8 18/8

19/9-27/9

M33

8.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam


sistem dua belas jam dan sistem dua puluh
empat jam untuk menyelesaikan masalah.
(i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem
dua belas jam.
(ii) Membaca dan menulis waktu dalam system
dua puluh empat jam.
(iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam
kepada sistem dua puluh empat jam dan
begitu juga sebaliknya.
(iv) Menentukan tempoh masa antara dua
waktu yang diberi.
(vi)
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan
waktu.

31/8 CUTI HARI


KEBANGSAAN
B1D3E1
Peta Titi
Pertukaran unit

B1D3E2
Peta TitiPertukaran unit

B1D3E3
B2D8E1
B2D8E2
B4D5E1

16/9 CUTI HARI


MALAYSIA

Peta TitiPertukaran Unit

B2D8E3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

28/9 02/10

M34

BAB 9 : SUDUT DAN GARIS


9.1 Memahami konsep sudut
(i) Mengenal sudut.
(ii) Menanda dan melabel sudut.
(iii) Mengukur sudut dengan protraktor.
(iv) Melukis sudut dengan protraktor.
(vi)
Mengenal, membanding dan
mengelaskan
sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan
refleks.
(vii)
Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan
refleks dengan protraktor.
(viii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis
lurus bersamaan dengan 180.
(ix)
Menentusahkan bahawa sudut yang
dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah
360..
9.2 Memahami konsep konsep garis selari dan
garis serenjang
(i) Mengenal pasti garis selari.
(ii) Mengenal pasti garis serenjang.
(iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk
daripada garis serenjang ialah 90.

05/10
09/10

SEPTEMBER

12/10 16/10

M35

M36

9.3Memahami dan menggunakan ciri sudut yang


berkaitan dengan garis bersilang untuk
menyelesaikan masalah.
(i) Mengenal pasti garis bersilang.
(ii) Menbertentangan bucu, pelengkap dan
tentukan cirri sudut penggenap
(iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis
lurus apabila nilai sudut bersebelahan
diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.

B1D4E1
B2D9E1
B3D6E1

B4D6E1

B4D6E2

B2D9E3

B2D9E2
B3D6E2

B4D6E3

BAB 10 : POLIGON
10.1 Memahami konsep poligon
(i) Mengenal poligon.
(ii) Menamakan poligon (segitiga, segiempat,
pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon).
(iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan
pepenjuru poligon yang diberi.
(iv) Melakar poligon.

Peta Titi-hubungan
antara nama
piligondan bil sisi

10.2 Memahami konsep simetri


(i) Menentukan dan melukis paksi simetri suatu
bentuk.
(ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi
simetri dan sebahagian daripada bentuk
tersebut diberi.

B3D7E1

B1D5E1
B2D10E1
B2D10E2

B3D7E2

(iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri.


10.3 Mengenal pasti dan menggunakan cirri
geometri sisi tiga untuk menyelesaikan
masalah.
(i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi
segitiga yang diberi.
(ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan
pembaris.
(iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang
berlainan jenis dan menamakan segitiga
tersebut.
(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut
sudut pedalaman
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
segitiga.suatu segitiga ialah 180.
19/1023/10

26/10
30/10

02/11-06/11

09/11-13/11

09/11-13/11

OKTOBER

13/10-17/10

B4D7E1

Peta Buih- cirriciri segitiga

M37

M38

M39

M40

M40

M42

10.4 Mengenal pasti dan menggunakan cirri


geometri sisi empat untuk menyelesaikan
masalah.
(i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi
sisi empat yang diberi.
(ii) Melukis suatu sisi empat menggunakan
protraktor dan pembaris.
(iii) Menyatakan ciri geometri sisiempat yang
berlainan jenis dan menamakan sisi empat
tersebut.
(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudutsudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi
empat.

B4D7E2
B3D7E4

B5D4E1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


BAB 11 : PERIMETER DAN LUAS
11.1 Memahami konsep perimeter untuk
menyelasaikan masalah.
(i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan.
(ii) Menentukan perimeter kawasan yang lingkungi
garis lurus.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
perimeter.
11.2 Memahami konsep luas segiempat tepat
untuk menyelesaikan masalah
(i) Menganggar luas suatu bentuk.
(ii) Menentukan luas segiempat tepat.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.
11.3 Memahami konsep luas segitiga, segiempat
selari dan trapezium untuk menyelesaikan

Peta BulatanKonsep perimeter

B2D11E1
B3D8E1

B4D8E1

masalah.
(i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga,
segiempat selari dan trapezium.
(ii) Menentukan luas segitiga, segiempat selari
dan trapezium.
(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada
B3D8E2
segitiga,segiempat tepat, segiempat selari atau
trapezium.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas
B4D8E2
segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan
trapezium.

20/10 24/10

27/10-31/10

03/11
07/11
10/11-14/11
17/11 21/11

NOVEMBER

22/11/14
04/01/14

M43

M44

M45
M46
M47
M48
M52

BAB 12 : PEPEJAL GEOMETRI


12.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid.
(i) Mengenal pasti pepejal geometri.
(ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid.
(iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada:
a) Grid segiempat sama,
b) Kertas kosong.
(iv) Membina model kubus dan kuboid dengan:
a) Mencantumkan muka yang diberi.
b) Melipatkan bentangan yang diberi.
12.2 memahami konsep isipadu kuboid untuk
menyelesaikan masalah.
(i) Menganggar isi padu kuboid.
(ii) Menentukan isi padu kuboid.
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
isipadu kuboid.
Pembentangan (menyelesaikan masalah dalam
suatu situasi)
MENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS
MENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS
CUTI AKHIR TAHUN

23/10 Cuti
Deepavali
24/10 Cuti
Peristiwa

B1D6E1
B2D12E1
B3D9E1
B4D9E1

B4D10E1
B5D5E1
B6D1E1