Anda di halaman 1dari 20

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU


MATAPELAJARAN 2015

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

CIK.V.PREMA
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 5
8 ORANG
90 %

KEKANGAN

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH

Memberi pendedahan yang


terperinci tentang
Kerja kayu, perkebunan, masakan
dan sebagainya.
Memberi banyak latihan.
Murid sering tidak menyiapkan
kerja yang diberi.
Murid tidak membawa buku teks
dan buku latihan.

Mengingatkan murid untuk


memastikan kerja disiapkan
dalam masa yang diberi.
Memberikan lebih banyak aktiviti
untuk di buat.
Mengadakan perbincangan
diantara guru-guru yang
mengajar Kemahiran Hidup.
Photostat nota

Pihak sekolah harus


menyediakan bilik Reka Bentuk
dan Teknologi yang lebih sesuai.

Disediakan oleh,
oleh,

Disahkan

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 13 JANUARI 2015

TARIKH : 13 JANUARI 2015

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2014

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

CIK.V.PREMA
TAHUN 3
10 ORANG
83 %
75 %

KEKANGAN

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH

Menyediakan bahan-bahan yang


dapat memberi pendedahan
tentang perkauman.
Menyuruh murid-murid membaca
bahan bacaan tentang Malaysia.
Mengadakan aktivti kuiz tentang
kenegaraan.
Murid tidak terdedah kepada
pengetahuan am semasa dan
terkini.
Murid tidak membawa buku teks
dan buku latihan.
Murid kurang bermotivasi.
Menyuruh murid-murid lebih
membaca surat khabar dan
majalah murid.
Memberi keratan surat khabar
kepada murid untuk dijadikan
nota.
Mengadakan perbincangan
diantara guru-guru Pendidikan
Sivik.
Pihak sekolah harus
menyediakan lebih banyak bahan
tentang pengetahuan am.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 10 JANUARI 2014

TARIKH : 10 JANUARI 2014

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2015

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

KEKANGAN

CIK.V.PREMA
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
TAHUN 5
8 ORANG
90 %

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH
Disediakan oleh,

Membuat banyak latihan


mengikut band.
Meluangkan lebih masa untuk
mengajar Teknologi Maklumat.
Murid masih lemah dalam
Teknologi Maklumat.
Murid tidak membawa buku teks
dan buku latihan.
Sering kehilangan buku latihan
dan ponteng kelas.

Menyuruh murid untuk membuat


banyak latih tubi.
Memperbanyakkan penggunaan
komputer.
Mengadakan perjumpaan
bersama ibubapa.
Photostat nota.

Pihak sekolah harus


menyediakan komputer yang
terkini.

Disahkan oleh,

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 13 JANUARI 2015

TARIKH : 13 JANUARI 2015

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2015

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

CIK.V.PREMA
BAHASA TAMIL
TAHUN 3
3 ORANG
90 %
92 %

KEKANGAN

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH

Banyakkan membaca bahan


bacaan bahasa tamil.
Membuat banyak latihan
perbendaharaan kata.
Memberi contoh-contoh karangan
pendek, mengikut tahap mereka.
Murid sering ponteng sekolah.
Murid kurang motivasi.
Tidak membawa buku & sering
kehilangan buku latihan.

Menyuruh murid untuk membuat


banyak aktiviti latihan karangan.
Memberi motivasi bagi mengatasi
masalah murid yang lemah dalam
bacaan.
Menyediakan contoh-contoh
karangan.
Photostat nota.

Pihak sekolah harus


menyediakan lebih banyak bahan
bacaan.

Disediakan oleh,
oleh,

Disahkan

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 13 JANUARI 2015

TARIKH : 13 JANUARI 2015

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2015

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

CIK.V.PREMA
BAHASA MELAYU
TAHUN 2
3 ORANG
85 %
90 %

KEKANGAN

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH

Memberi lebih banyak latihan


tatabahasa.
Mengadakan aktiviti kuiz soal
jawab.
Mengadakan pertandingan
bercerita.
Murid sering ponteng sekolah.
Malas untuk membaca dan
menyiapkan latihan.
Murid seperti tidak bermotivasi
untuk belajar.
Menyuruh murid untuk
menyiapkan latihan yang diberi.
Memberikan contoh-contoh
soalan yang lepas.
Memberi nota-nota contoh untuk
murid mengulangkaji.
Pihak sekolah harus
menyediakan lebih banyak bahan
bacaan dan buku aktiviti.

Disediakan oleh,
oleh,

Disahkan

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)

TARIKH : 13 JANUARI 2015


TARIKH : 13 JANUARI 2015
(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2015

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

KEKANGAN

CIK.V.PREMA
MATEMATIK
TAHUN 2
3 ORANG
87 %
90 %

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN

Memberi banyak aktiviti


latihan.
Mengadakan aktiviti kuiz.
Menyediakan nota-nota
tentang langkah-langkah
menguasai Matematik.
Murid tidak menyiapkan kerja
yang diberi.
Murid masih lemah menghafal
sifir.
murid masih tidak dapat
bezakan antara tambah,
tolak, darab dan bahagi.
Menyuruh murid untuk
membuat banyak aktiviti
latihan.
Memberikan contoh-contoh
soalan.
Menyediakan aktiviti yang
menarik tentang
matapelajaran Matematik.

HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH
Disediakan oleh,
oleh,

Pihak sekolah harus


menyediakan lebih banyak
bahan latihan.

Disahkan

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)

TARIKH : 13 JANUARI 2015


TARIKH : 13 JANUARI 2015
(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN,


SELANGOR.
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2014

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2011
KOMITMEN 2012
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

CIK.V.PREMA
DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 2
3 ORANG
100 %
100%

Memberi banyak aktiviti


latihan melukis.
Menyediakan nota teori.
Menyediakan nota-nota
tentang langkah-langkah
melukis dan mewarna dengan
betul.

KEKANGAN

Murid masih sukar menguasai


teknik melukis dan mewarna
yang betul.

CARA MENGATASI
KEKANGAN

Memberi latihan praktikal


yang lebih.
Menyediakan lembaran kerja
yang sesuai.
Memberikan teknik-teknik
yang baru.

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH
Disediakan oleh,

Pihak sekolah harus


menyediakan lebih banyak
alatan lukisan.

Disahkan oleh,

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 10 JANUARI 2014

TARIKH : 10 JANUARI 2014

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2014

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2011
KOMITMEN 2012
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

KEKANGAN

PN. S. PUVANESWARI
PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 6
11 ORANG
100 %
100%

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN

Memberi pendedahan yang


lebih tentang nilai-nilai murni.
Mengadakan aktiviti kuiz.
Menyediakan latihan yang
lebih.
Murid tidak menyiapkan kerja
yang diberi.
Murid masih tidak
menerapkan nilai-nilai murni
dalam diri mereka.
Murid tidak membawa buku
teks.
Menyuruh murid untuk
membuat banyak aktiviti
latihan.
Memberikan contoh-contoh
soalan.
Menyediakan aktiviti yang
menarik bagi mendapatkan
perhatian murid.

HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH

Disediakan oleh,

Pihak sekolah harus


menyediakan lebih banyak
bahan latihan.

Disahkan oleh,

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 10 JANUARI 2014

TARIKH : 10 JANUARI 2014

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2015

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN

CIK.V.PREMA
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 4
9 ORANG
88 %
90 %

KEKANGAN

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH
Disediakan oleh,
oleh,

Memberi penjelasan yang


mendalam tentang setiap tema
dalam reka bentuk dan teknologi.
Memberi banyak latihan.
Murid kurang berminat untuk
belajar matapelajaran ini.
Murid tidak datang ke sekolah.

Memberi banyak latihan secara


amali ataupun belajar di luar bilik
darjah.
Mengadakan perbincangan
diantara guru-guru yang
mengajar Reka Bentuk dan
Teknologi.
Photostat latihan

Pihak sekolah harus


menyediakan bilik Reka Bentuk
dan Teknologi yang lebih sesuai.

Disahkan

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 13 JANUARI 2015

TARIKH : 13 JANUARI 2015

SJKT GHANDIJI, PARIT 4, 45400 SEKINCHAN, SELANGOR.


PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK KOMITMEN GURU
MATAPELAJARAN 2015

NAMA GURU
MATAPELAJARAN
TAHUN / DARJAH
BILANGAN MURID
TOV 2014
KOMITMEN 2015
(TARGET )
RANCANGAN /
CADANGAN
KEKANGAN

CIK.V.PREMA
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
TAHUN 4
9 ORANG
88 %
90 %

Membuat banyak latihan.


Meluangkan lebih masa untuk
mengajar Teknologi Maklumat.

Murid masih lemah dalam


Teknologi Maklumat.
Sering kehilangan buku latihan
dan ponteng kelas.

CARA MENGATASI
KEKANGAN

PERBELANJAAN
HARAPAN DARIPADA
SEKOLAH

Photostat nota.

Pihak sekolah harus berusaha


untuk mendapatkan wireless di
kelas tahun 4.

Disediakan oleh,

Memperbanyakkan penggunaan
komputer.
Mengadakan perjumpaan
bersama ibubapa.

Disahkan oleh,

(CIK.PREMA A/P VIJAYAKUMAR)


(EN.RAJENDRAN A/L RAMASAMY)

TARIKH : 13 JANUARI 2015

TARIKH : 13 JANUARI 2015