Anda di halaman 1dari 1

WAJ3042 LITERASI BAHASA MELAYU

ISI KANDUNGAN
Bil.

Perkara

Muka Surat

Soalan 1
Tulis esei tentang kemahiran-kemahiran asas LINUS iaitu pemulihan bacaan dan
pemulihan tulisan.
1

1.0 Pengenalan
2.0 Kemahiran Asas Linus
3.0 Penutup

1
2-3
4

Soalan 2
2

Rancang dan laksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teknikteknik asas bacaan yang sesuai.
Rancangan Pengajaran Harian [RPH]

5-7

Soalan 3
3

Bina bahan bantu mengajar yang sesuai dengan aktiviti yang dirancang dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Persembahan Multimedia

8-11

Soalan 4
4

Hasilkan satu penulisan refleksi berkaitan semua tugasan yang telah dibuat.
4.0 Penulisan Refleksi

12

Rujukan

13

Lampiran