Anda di halaman 1dari 9

1.

P, Q, R dan S menunjukkan empat


jenis buah.

3. Rajah di bawah menunjukkan satu


penyiasatan.
Antara berikut, manakah cara
penyebaran yang benar bagi bijih
benih buah-buah itu?
Buah
P
Q
R
S

Cara Penyebaran
Mekanisme
Letupan
Haiwan
Angin
Air

A. P

B. Q

C. R

D. S

2. Sejumlah ragi (yeast) dan gula


diadun bersama tepung dan air suam
untuk menghasilkan doh. Selepas
beberapa ketika adunan dibiarkan,
adunan doh naik dan dibakar menjadi
roti.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat


berdasarkan penyiasatan di atas?
i. Daun bertindak balas pada
sentuhan
ii. Pucuk bergerak kearah cahaya
iii. Akar dan pucuk bergerak ke arah
air
iv. Akar bergerak ke arah tarikan
gravity
A. I dan ii

B. ii dan iv

C. I dan iii

D. iii dan iv

4. Haiwan perlu memastikan spesies


mereka berkekalan.
Apakah yang menyebabkan itu
berlaku?
A. Tepung mencair
B. Air suam mengembang
C. Mikroorganisma bernafas
D. Air suam menyebabkan tepung
mengembang

Bagaimanakah haiwan di atas


memastikan kemandirian spesiesnya?
i. Menyembunyikan telurnya

ii. Bertelur dengan sangat banyak


iii. Membina sarangnya di ataspokok
iv. Membawa anaknya di atas
belakangnya
A. I dan ii

B. ii dan iii

C. iii dan iv

D. I dan iv

5. Maklumat di bawah menunjukkan


empat haiwan yang tinggal di habitat
yang sama.

Pernyataan yang manakah benar.


A .Budak P lebih ringan dari budak Q.
B. Budak P sama berat denganbudak
Q
C. Budak Q lebih berat dari budak P.
D. Budak Q lebih ringan dari budak P.

Apakah yang akan berlaku jika


bilangan helang berkurangan dalam
rantai makanan?
i. Bilangan pokok lobak akan
bertambah
ii. Bilangan arnab akan berkurangan

7. Mustakim memasukkan 150cm air


ke dalam selinderpenyukat. Kemudian
dia memasukkan sebiji guli
kedalamnya. Bacaan selinder
penyukat ialah 205cm.

iii.Bilangan ular akan berkurang.


A. I dan III
B. II dan III
C. I dan III
D. III sahaja.

6.Rajah di bawah menunjukkan dua


orang budak sedang bermain
jongkang jongkit di taman.

Apakah bacaan yang sepatutnya


ditunjukkan oleh selinder penyukat itu
jika Mustakim memasukkan 5 biji guli
yang sama.
A. 345cm
C.425 cm

B.355cm
D. 475cm

8. Apakah jumlah luas kawasan J dan


K dalam rajah di bawah.

D. Terdapat banyak bateri digunakan


di litar Q
11. Objek di bawah memerlukan
tenaga untuk berfungsi dengan
sempurna.
A. 17cm

B. 24cm

C. 38 cm

D.40cm

9. Mengapa tenaga yang boleh


diperbaharui lebih baik daripada
tenaga yang tidak boleh diperbaharui.
I. Sangat mahal
mencemarkan.
III. Sentiasa ada

II. Tidak

Antara yang berikut, objek yang


manakah boleh dikumpulkan ke dalam
kumpulan yang sama dengan P dan Q?

IV.bolehdihabiskan

A. I dan III

B. II dan III

C. II dan IV

D. I dan IV

B
C

10. Perhatikan rajah di bawah.

P
Mesin Kira
Traktor
Lampu
Suluh
Jam

Q
Kereta
Mainan
Radio Bimbit
Radio
Telefon

12. Encik Marzuki telah menggunakan


peralatan elektrik berikut untuk
menggosok pakaiannya.
Walaubagaimanaoun, pembalut
wayarnya telah pecah.

Berikan alas an berdasarkan


pemerhatian anda,
A. Mentol disusun bersiri
B. Mentol disusun selari
C. Terdapat banyak bateri digunakan
di litar P

Apakah kejadian yang mungkin


berlaku?
i. Litar pintas
ii. Kerja menjadi lebih cepat siap

iii. Wayar terputus


iv. Baju terbakar
A. I dan ii

B. ii dan iii

C. ii dan iv

D. I dan iv

13. Ahmad ingin membuka penutup


botol jem dengan menggunakan
tangan yang basah. Mengapakah dia
berasa susah untuk membuka
penutup itu?
A. Tangan basah mengetatkan
penutupnya
B. Tangan basah mengurangkan
geseran
C. Tangan basah menambahkan
geseran
D. Tangan basah menyebabkan
penutup mengembang

14. Sekumpulan murid telah


menjalankan eksperimen seperti
berikut. Selepas beberapa ketika,
penutup tabung uji tersebut telah
tercabut.

Kejadian ini membuktikan bahawa


A. Api mengeluarkan haba
B. Penutup tabung uji telah mencair
C. Penutup tabung uji telah
mengembang
D. Udara mengembang apabila
dipanaskan
15. Rajah 9 menunjukkan satu carta
bar tentang perubahan suhu air di
dalam satu bikar.

Penyataaan manakah yang benar?


A. Suhu air terus meningkat
B. Air dipanaskan selama tujuh minit
C. Air mula mendidih pada minit
kelima
D. Suhu air tetap ketika air mendidih

16. Rajah di bawah menunjukkan


beberapa ketul air batu yang
dimasukkan ke dalam sebuah bikar
berisi air suam.

C. Air laut

D. Syampu

18. Apakah yang di maksudkan


dengan bahan konduktor?
A. Bahan yang membenarkan cahaya
menembusinya
B. Bahan yang membenarkan arus
elektrik melaluinya
C. Bahan yang boleh direnggang
D. Bahan yang boleh menyerap air

Ramalkan apakah yang akan berlaku


kepada air suam itu selepas lima
minit?
i. Suhu air meningkat
ii. Suhu air menurun

Kendera
an

iii. Isipadu air menurun

Laju
(km/j)

iv. Paras air meningkat


A. I dan ii

B. ii dan iii

C. ii dan iv

D. iii dan iv

17. Ramanathan meletakkan kertas


litmus merah dan biru ke atas
sepotong lemon. Diadapati warna
kertas litmus biru berubah, manakala
merah tidak.

Manakah bahan yang mempunyai


keputusan yang sama?
A. Susu masam

19. Rajah yang menunjukkan laju


purata bagi tiga jenis kenderaan untuk
perjalanan dari Seremban ke Ipoh
menggunakan laluan yang sama.

B. Air gula

P
Motorsik
al
60

Q
Bas

R
Kereta

80

100

Carta palang manakah yang mewakili


laju purata kenderaan-kenderaan itu?

D. Masa yang diambil lebih lama untuk


menarik kotak itu pada jarak yang
sama
21. Rajah menunjukkan planet-planet
dalam Sistem Suria.

Apakah yang akan berlaku kepada


hidupan sekiranya Bumi digerakkan
berhampiran ke Matahari?
A. Bumi menjadi lebih sejuk
berbanding sebelumnya
B. Bilangan hidupan akan bertambah
C. Semua hidupan akan mati
20. Rajah menunjukkan seorang murid
sedang menjalankan penyiasatan
tentang daya geseran. Dia menarik
kotak di sepanjang satu permukaan
konkrit.

Apakah yang akan berlaku jika


penyiasatan itu diulang di atas
rumput?
A. Lebih mudah untuk menarik kotak
itu
B. Daya geseran berkurangan
C. Jarak yang dilalui oleh kotak
bertambah

D. Bumi akan lebih berwarna-warni


22. Rajah di bawah menunjukkan
pergerakan Bumi dan Bulan.

Yang manakah disebabkan oleh


putaran Bumi dan Bulan?
i. Kejadian siang dan malam
ii. Matahari naik dari sebelah barat
iii. Fasa-fasa bulan
A. I dan ii

B. I dan iii

C. ii dan iii

D. i, ii dan iii

23. Rajah menunjukkan sebahagian


daripada Sistem Suria.

X
Nyatakan bahan-bahan yang
digunakan membuat bahagian yang
berlabel S?
Apakah planet X?
A. Utarid

B. Bumi

C. Marikh

D. Musytari

A. Besi
Aluminium

B.

C. Kayu

D. Plastik

24. Rajah di bawah menunjukkan dua


objek yang digunakan untuk
menunjukkan saiz Bulan dan Matahari.

Yang manakah sepatutnya mewakili


Bumi?
A. Bola tenis

B. Biji Sagu

C. Bola Sepak
syiling

D. Duit

25. Rajah menunjukkan sebuah


peralatan elektrik yang terdapat di
rumah.

26. Sekumpulan murid telah


menjalankan satu penyiasatan
sebagaimana rajah di bawah.

Kesimpulan yang boleh dibuat ialah?


A. Udara mengisi ruang
B. Udara mengikut bentuk bekas

C. Udara boleh mengembang bila


panas dan mengecut bila sejuk
D. Udara mempunyai berat

C. Memudahkan kerja
D. Menambahkan kerja
29. Buruj di bawah ialah

27. Rajah di bawah menunjukkan


jambatan.

A. Belantik

B. Skorpio

C. Biduk

D. Pari

Kesimpulan yang benar tentang


jabatan tersebut ialah?
A. Jambatan P lebih cantik daripada
Jabatan Q
B. Jambatan P lebih kuat daripada
jambatan Q
C. Jambatan Q lebih kuat daripadaj
ambatan P
D. Jambatan Q lebih murah daripada
jambatan P
30. Rajah menunjukkan seorang lelaki
sedang memerhati lakaran pada
dinding sebuah gua.
28. Rajah menunjukkan dua peralatan
yang dicipta untuk kegunaan petani.

Kenapakah peralatan ini dicipta?


A. Melambatkan kerja
B. Menjimatkan perbelanjaan

Peralatan manakah yang telah dicipta


untuk menggantikan keadaan di atas?